Pirmsskolā bērni mācās darot

Kamēr bērns nav sasniedzis sešu gadu vecumu, vecāki Somijā nereti izvēlas t.s. dienas aprūpi, kas būtībā nozīmē agrīnās pirmsskolas izglītību un aprūpi. Līdz trīs gadu vecumam uzsvars, protams, tiek likts uz aprūpi, taču vienlaikus bērni apgūst arī svarīgas prasmes un mācās darot, piemēram, kā rūpēties par savu apģērbu, kā patstāvīgi saģērbties, uzvilkt apavus, kā spēlēties ar citiem bērniem, darboties ar dažādām rotaļlietām u.tml. No trīs gadu vecuma bērni jau ir citā grupā un apgūst zināšanas pēc Nacionālās Izglītības attīstības aģentūras izstrādāta plāna.

Prasme būt grupā, mijiedarboties ar citiem bērniem

Pēdējos gados Somijas izglītības politikas veidotāji ir veltījuši daudz resursus, lai izglītotu sabiedrību un informētu par ieguvumiem bērna attīstībai, ko sniedz agrīnā pirmsskola un socializēšanās ar citiem vienaudžiem. Ja bērns paliek mājās līdz pat obligātajai pirmsskolai sešu gadu vecumā, socializēšanās un citu prasmju līmenis, salīdzinot ar bērniem, kuri apmeklējuši pirmsskolu, būtiski atšķiras. Agrīnā pirmsskola nozīmē, ka bērns apgūst, kā darboties grupā, ievērot dažādu rotaļu noteikumus, kā spēlēties un atbilstoši reaģēt dažādās situācijās, kā paust savas emocijas u.tml.

Socializēšanās prasmju trūkums var sekmēt mācīšanās grūtības

Virkne prasmju, ko bērni apgūst agrīnās pirmsskolas posmā, veido pamatu, lai turpinātu mācības obligātajā pirmsskolā un skolā, kad jau jāapgūst skaitīšana, lasīšana un rakstīšana. Ja nav apgūta mijiedarbība ar citiem bērniem un ir grūtības socializēties, var būt sarežģīti iekļauties klases kolektīvā, kā arī apgūt mācību vielu. Un tā ir arī papildus atbildība skolotājiem, lai palīdzētu atrast kopīgu valodu ar citiem bērniem un iesaistīties kolektīvā.

Pirmsskolu izvēlas arī tad, ja kāds no vecākiem nestrādā

Somijā vecāki tiek mudināti izvēlēties agrīno pirmsskolu, padarot šo pakalpojumu maksimāli pieejamu arī no izmaksu viedokļa, piemēram, ja četru cilvēku ģimenē (divi vecāki un divi bērni) mēneša ienākumi pārsniedz 5 937.00 eiro, tad t.s. dienas aprūpe vecākajam bērnam izmaksā 28 eiro, bet jaunākajam - bezmaksas. Ja ienākumi ir mazāki par šo summu, līdzmaksājums nav jāveic. Pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī skolas, Somijā ir bezmaksas jebkurā gadījumā.

Runājot par bērniem, kuri uzsāk pirmsskolas gaitas tikai obligātajā vecumā, jāmin arī pāraprūpes riski. Domājot, ka bērns vēl nav pietiekami patstāvīgs, lai ietu uz bērnudārzu, patiesībā vecāki zināmā mērā kavē bērna kļūšanu patstāvīgākam. Pateicoties vecāku izglītošanai, pāraprūpe šobrīd nav tik izplatīta kā pirms vairākiem gadiem, vecāki apzinās, ka bērnudārzs nav tikai vieta bērnu pieskatīšanai, ka tur tiek apgūtas daudzas prasmes, kas ir pamats skolai. Bērnudārzs ir starta platforma, bez kuras mācības skolā var būt ļoti sarežģītas. Sabiedrība nepārmet vecākiem, ja viņi izvēlas agrīno pirmsskolu, jo ir skaidrs – bērnudārzs ir tāpēc, lai bērni var apgūt dažādas prasmes un draudzēties ar citiem bērniem, nevis tāpēc, ka vecāki nevēlas pavadīt laiku ar bērniem. Tieši tāpēc Somijā nav nekas neierasts, ja arī ģimenēs, kurās kāds no vecākiem nestrādā, bērni apmeklē pirmsskolu. Liela loma vecāku izglītošanā ir arī pirmsskolas pedagogiem un vadībai, kuri skaidro, kas tieši notiek bērnudārza ikdienā, ko un kā bērni apgūst, un kā tas ietekmē viņu attīstību.

Informāciju sagatavoja Somijas pirmsskolu tīkla “Pilke” pārstāve Minna Martikainen (Minna Martikainena).