Lai piedalītos skolēnu apmaiņas programmā un saņemtu šo pakalpojumu, vecākam vai bērnam būs jāiestājas biedrībā, kļūstot par šīs biedrības biedru, bet netiks piedāvāts noslēgt Pakalpojuma līgumu.

Ja tiks parakstīts līgumu, ar kuru bērns tiks uzņemts biedrībā, tad tas diemžēl nebūs līgums par pakalpojumu, kuru vēlējāties saņemt, proti, dalība apmaiņas programmā. Iestājoties biedrībā un noslēdzot līgumu, būs jāiemaksā biedra nauda. Eventuālo problēmu un pārkāpumu gadījumā, kas var rasties skolēnam apmaiņas programmas laikā ar apmaiņas programmas nodrošinātājiem vai/un viesģimeni, nebūs pilnīgi nekādu iespēju aizstāvēt savas un sava bērna likumiskās tiesības par nesaņemto pakalpojumu vai nekvalitatīvi sniegto pakalpojumu, vai pat nodarīto kaitējumu, ciešanām un pazemojumiem bērnam un ģimenei.

Ir jāpievērš uzmanība uz juridisku niansi šāda apmaiņas līguma noslēgšanā. Proti, noslēdzot līgumu ar biedrību, ne bērns, ne vecāks nekļūst par pakalpojuma saņēmēju Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, un tāpēc nevar prasīt nekādu patērētājiem raksturīgu aizsardzību līguma neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes gadījumā no pakalpojuma nodrošinātāja – Latvijā reģistrētas biedrības un ārvalsts viesģimenes. Līguma noslēgšana par apmaiņas programmas īstenošanu ar biedrību juridiski nozīmē, ka vecāks vai bērns kļūst par biedrības biedru, un biedriem aizsardzība pret nekvalitatīvu pakalpojumu nav paredzēta.

Esiet modriem un izpētiet piedāvāto biedrības līguma saturu pirms tā parakstīšanas.