Lietotājvārds
Parole
apmācītā jēgpilni 04.11.2018. 18:39:07
Ko tik mums pilotskolā nemāca! Izrādās, ka visu laiku esam uzdevuši nejēgpilnus uzdevumus, strādājuši, neizvirzot mērķi stundai, nepratuši vērtēt, uzslavēt, paskaidrot, kas nepareizi, kas jādara citādāk...Toties mācībās mēs saņemam kļūdainus, nepārdomātus(bet jēgpilnus) uzdevumus!Apmācības nu jau notiek sestdienās. Samaksa? 3 eiro komandējuma nauda. Cik tas tiesiski-esmu nodarbināta savā brīvajā dienā par tādu samaksu? Piedodiet, aizmirsu par misiju! Varētu jau arī braukt mācīties, ja vismaz kaut ko iemācītos. Sestdien lektores runāja par vērtēšanu. Biju ieinteresēta, kā būs, kā vērtēs, taču uz jautājumu, kā tad sākumskolā vērtēs, atbilžu nebija. Man nevarēja pateikt arī, kāpēc skolotājām liek iet kopā savā brīvajā laikā un meklēt tēmas, pēc kurām strādāt (starppriekšmetu saikne). Kāpēc to nedara IZM cilvēki, kuri ir nolīgti izstrādāt jauno mācību saturu? Kādas tēmas izvēlēties? Ņemt par pamatu dabaszinības vai matemātiku? Varbūt citu priekšmetu? Pa šo laiku tikai 1 nodarbība ir bijusi jēgpilna, kurā mācījāmies, kaut ko guvām. Vēl neesmu dzirdējusi, kā skolēnam mācīt mācīties, par izmaiņām pašreizējā pedagoga dabībā un tanī, ko prasīs. Kas ir tas jaunais? Ko no manis grib? Apsveru lauzt līgumu un uz šīm mācībām nebraukt. Vēlreiz līgums jāpārlasa, vai mācības bija paredzētas arī sestdienās. Jūtos kā avju barā, kur kādam tiek lielais cirpiens.
Murgs. Kolēģi, mēs taču visi mīlam savu darbu un gribam dot skolēnam to labāko - vai mēs šito pieļausim??? Neprofesionāla ārdīšanās, Eiropas naudas " atstrādāšana" , kas ir pretrunā ar VISĀM bērna attīstības un vecumposmu īpatnībām. Ko par to saka arodbiedrība?
matemātika 01.11.2018. 18:01:15
Tagadējā Latvijas izglītības sistēma ir tiktāl sabojāta, ka reforma tai ir nepieciešama, taču NE tāda, kādu to ir iecerējusi Oliņas programma! Izglītības reformai būtu jānorit šādos virzienos: 1/ Mācību saturs jāpielāgo tā, lai tas atbilstu Latvijas darba tirgus vajadzībām un Latvijas stratēģiskās attīstības mērķiem (piem., ja gribam Latviju veidot kā IKT lielvalsti, tad nedrīkst informātiku izmest no 8. un 9. klases skolu programmām, kā tas ir tagad). Ja Latvija tiek plānota kā valsts ar augstas pievienotās vērtības uzņēmumiem, tad atbilstoši ir jāsagatavo arī darbaspēks šādiem uzņēmumiem, nevis teju pusi no mācību stundām jāatvēl rokdarbiem, zīmēšanai, sociālajām zinībām, mājturībai utml.! Tā vietā vairāk jāmāca matemātika, pamatskolu mācību programmā jāiekļauj loģika, oratormāksla un konfliktu risināšana, tiesībzinību pamati un ekonomikas pamati, nevis kaut kāda tur drāma un dizains! 2/ Pilnībā jāpārstrādā visas mācību grāmatas tā, lai tajās mācību viela būtu izklāstīta skaidri, saprotami un pilnā apjomā! 3/ Vērtēšanas sistēma jābalsta uz objektīvi izmērāmiem kritērijiem skalā 1-10, kur 1 atbilstu 0-14% pareizām atbildēm, 2 atbilstu 15-24% pareizām atbildēm ...., bet 10 - 95-100% pareizām atbildēm, aprēķinos izmantojot matemātikas likumus. 4/ Jāatjauno dažāda tipa specskolas, saprotot, ka šo skolu mērķis ir apmācīt mazkvalificēto darbaspēku nevis sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku, kādam būtu jābūt parasto skolu mērķim! Nu kur kāds pieaugušo pasaulē ir redzējis garīgi atpalikušu galveno grāmatvedi, auditoru, skolotāju, advokātu, inženieri????
Bet tas taču ir pilnīgi normāli, ka bērns kaut ko mācoties, no sākuma to piesaista konkrētam mācību priekšmetam, pat konkrētai telpai un skolotājam. Un tad tikai paplašina zināmā robežas. Tātad vispirms procentus mācās matemātikā, matemātikas kabinetā pie skolotājas X. tad viņš saprot, ka tie paši procenti tiek izmantoti matemātikā citā kabinetā pie skolotājas Y. Tad - jau ķīmijā pie skolotājas Z, tad fizikā - pie skolotāja Q... Un nevajag domāt, ka skolotājiem Y, Z un Q nebūs jāmāca tie procenti, jo skolotāja X jau kaut kad to iemācīja... Var cerēt, ka pēc visa šī varbūt skolēni atcerēsies un pratīs aprēķināt procentus ekonomikā pie skolotājas A. Bet varbūt viņiem tas būs jāatkārto vēlreiz... Vienkārši tā tas ir, un tā notiek mācīšanās kā process.
www.bvs.parks.lv/sakums
"Piemēram, bērni jau sākumskolā matemātikā mācās, kā aprēķināt procentus, un nākamreiz viņiem procenti jāaprēķina ekonomikā un ķīmijā 8. klasē. Ir ļoti svarīgi, lai bērni saprot, ka paņēmieni, ko viņi bija mācījušies matemātikā, ir tādi paši arī ekonomikā un ķīmijā. " Sākumskolā procenti !!!!! - tad mācīsim sākumskolā to, ko māca pamatskolā -daļas, decimāldaļas un arī procentus? Vai šis izteikums ir jāņem par pilnu? ? Matemātikas skolotāja. Stāžs 30 gadi.
Baibiņa Parastā 05.10.2018. 12:47:54
Nāk prātā teiciens par mūli zirga iemauktos....... Ko tik neizdarīsi, kā tik nesāksi runāt, dēļ naudas..,.. Nožēlojami!!!
vārda jēga 03.10.2018. 12:00:31
Ieklausieties! Zināšanas - pratības. Vai šis kroplais latviešu jaunvārds spilgti nepierāda, pret ko ir apmainītas patiesas vērtības. Šo "sviestu" latviski pat nozaukt nekā nav varējuši! Bet tas , kas ar zināšanu no senlaikiem saistīts, var izzust, piekam, par lielu naudu.
Jau šobrīd, strādājot ar tematiku "Vienlīdzīgi teikuma locekļi" (VTL) tiek zīmētas shēmas, pēc kādiem principiem piemērojama interpunkcija teikumos ar VTL.
Interesantu būtu pasekot Oliņas tālākajai darbībai. Domāju, ka ap 2019. gada otro pusi (kad projekta nauda tuvosies beigām), dāma šo projektu pametīs, lai pārējie tajā iesaistītie ķepurojas kā prot... Bet pati ar pilnu krūti metīsies jaunā projektā pie jaunas naudas... Tā viņa ap to laiku, kad bija skaidrs, ka drīz "beigsies nauda" pameta Sorosa fonda I earn projektu, tā pavisam nesen pameta pašas izveidoto "Iespējamo misiju". Kamēr projekts dāsni tiek finansēts, dāma ir klāt, kā paliek "liesāk" - lai strādāt turpina "pārējie muļķi".
Manm bērnam caudal mācības,kā saka no visa pa nedaudz,bet beigās sanāk tik smaga,ka mugura ir sabeigta!!!
Kaija Ūpim 07.09.2018. 20:19:50
Cerat, ka nebūs, kas pārbauda, jo nesapratīs, ko pārbaudīt? Cik Jūs esat naivs, Ūpīt!(gandrīz ©). Inspektoru, kontrolieru un citu vagaru skaits izglītības sistēmā jau nu nepamazināsies, un viņu augstprātība un viszinība arī nē. Birokrātija savukārt augs augumā. Atskaitīsities par katru soli un vārdu n-tajiem prasītājiem.
Oliņa jau reiz te ar skolotājiem misionāriem darbojās... rezultāts -kāds????? Pēc gada nostrādāšanas laižas lapās. Skolotāji viņu savārīto ilgi nevar izstrēbt.
Priecājos, ka mani bērni ir skolā mācījušies nevis ākstījušies!
Es skolu beidzu 1975.gadā. Mums kaut kā nebija problēmas matemātikā izmantotās zināšanas, piemēram, procentu aprēķināšanu izmantot fizikā vai ģeogrāfijā. Visi saprata... Kurš tad to izglītību ir sacūkojis tiktāl ka bērni vairs neko nespēj uztvert, ja ne skriešana pakaļ mums neatbilstošu sociālo iekārtu ne-vērtībām. Oliņkundze ļoti nopietni varētu padomāt par savu vietu šai sistēmā... varbūt vērts pievērsties kam citam?
Office Depot Online Newsroom | 15.08.2018. 22:00:10
Special Edition: Συνομιλώντας με τον πρέσβη του Σουδάν στην Ελλάδα BOL Notícias - Notícias do dia e da semana sobre diversos assuntos - BOL Notícias - BOL Notícias
tamborētāja 03.07.2018. 19:42:26
Mācoties maģistratūrā, atceros vienu mājturības skolotāju, kas spēja ne tikai pamatot mācību saturu, kurā integrētas tehnoloģijas augstā līmenī, saturs attīstošs un daudzveidīgs, neskatoties uz vājo standartu, bet arī izskaidrot šī satura apguves "tehnoloģiju". Cik zinu, viņš vairs skolā nestrādā....
Labāk būtu strādājuši pie tā, lai mūsu vidusskolu diplomus atzītu citu valstu atzītās augstskolās. Nevis izstrādātu kārtējo jampampiņaudzināšanas plānu...
Neviena nakts nav bezgalīga. Būs cauri ES finansējums un šis ļaunais murgs beigsies, lietuvēni un mošķi tiks nokratīti, kas piezīdušies izglītības sistēmai. Varēs atkal normāli, bez visādiem pekstiņiem sniegt to labāko skolēniem, ko spējam . Āmen!
Tā kā standarti tiks atcelti, reglamentējošas programmas klasēm nav paredzētas, tad, kas notiks ar skolēniem, kuri mainīs skolas, kurās skolotāji brīvi "planēs" sasniedzamo kompetenču 3-4 gadu diapazona rāmjos?
Te nu ir, Oliņas kundze, pašas vazātā "atgriezeniskā saite"! Jūs kuļat tukšus salmus, Jūs noraida...
No darīšanas darīšanas dēļ iznākusi naudīga ākstīšanās...
Te gan oliņveidīgās izlec kā uz delnas...
Ak, nabaga Izpratne :)! Un kurus pedagogus Jūs te atpazīstat? Pēteri, Annu? Neko te nevar atpazīt! Skolā neviens nestrādā ar interneta nikiem.
Izpratne :) 25.06.2018. 11:53:43
Lasot komentarus viegli atpazīt, kurus pedagogus negribu redzēt savu bērnu tuvumā :(
Zane Oliņa, vai Jums nemaz nav neērti ar tādu nekompetenci maldīties IZGLĪTĪBAS laukā, kur vajadzīga ne tikai kompetence, bet arī skolas darba pieredze, cieņa un autoritāte pedagogu, vecāku vidū?
lasu e-klasē komentārus 24.06.2018. 14:24:31
Šobrīd jomai "DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS" e-mācību vidē pilotskolām ir pieejami tikai 2 (divu) mācību stundu paraugplāni - datorikai tā ir prezentācijas 4.klasei (fragments), bet tehnoloģijām 6.klasei "Kā top tapots, adīts, mezglots materiāls?" Citām jomām ir programmas, dažām pat izstrādāti metodiskie materiāli, tikai "Tehnoloģiju" jomai tie paši 2 stundu paraugplāni, kas rudens sākumā, kad sākās projekta publiskā apspriešana. Skolotāji ironizē, ka Skola2030 "mičuriniešu"mēģinājums sakrustot tomātu un kartupeli (datoriku un tehnoloģijas) ir lemts neveiksmei.
Man nāk prātā tikai viena atskaņa - Lietpratība ....... bet te to nevar rakstīt, jo lasa taču arī skolēni.
Pa gadskārtu Jānīt's nāca Izglītības lauciņā. Sūdus lika, sēklas sēja Jaunas ražas cerībā. Neaug Jānim sinepītes ..... Kāds varētu paturpināt...
Neizpratne neizpratnē 22.06.2018. 12:11:58
Skarbajai patiesībai ir 100% patiesība! Vēlos papildināt: esmu ar mieru pavērot Oliņas kundzes mācību stundas, piemēram, 2 nedēļu garumā, visas stundas pēc kārtas - klasē, kurā mācās 28-30 skolēni, tajā skaitā 4-5 skolēni ar mācīšanās grūtībām, ar uzvedības traucējumiem un 5-6 apmācības programmu - parastā skolā. Vēlētos redzēt skolēnam saistošu izziņas procesu - darbu grupās vai pa pāriem, tā, lai katram būtu VISI pētniecībai un eksperimentiem nepieciešamie materiāli (nevis 1 miniatūrs svaru un atsvaru komplektiņš uz visu klasi, ja vien tas komplektiņš jau nav "izsijāts", jo viens dabaszinību "koferītis" uz visām sākumskolas klasēm vairāku gadu laikā, paši saprotat,.... Un vēl - cik lietderīgi, gatavojoties mācību stundām, tērēt laiku, lai matemātikas skolotāja izstāstītu, piemēram, mūzikas vai sporta skolotājiem, kāda tēma šodien apgūta, lai viņi šo tēmu varētu turpināt savā stundā (KAD? RĪT? PARĪT?). Mācoties par daudzstūriem, par perimetru, sporta stundā skolēni stāsies kvadrātā vai septiņstūrī? Vai tad matemātikas skolotājs nav spējīgs pats sakombinēt dažāda veida uzdevumus ar rotaļām, sporta elementiem? Vai par savstarpējās sarunās patērēto laiku algu aprēķinās tāpat kā līdz šim par gatavošanos stundām, t.i., tikpat kā necik? Saliekot komatus pašreizējā standarta teikumos, nosaukt to par reformu? Jau līdz šim izmantotās mācību metodes nosaukt par kompetenču izglītību? Iztērēt šim nolūkam miljonus, optimizēt, reorganizēt (slēgt) desmitiem skolu - reforma! Vai Oliņas kundze pati ir vismaz vienu sākumskolas klasi mācījusi pēc šīm "kompetencēm" (jau iepriekš pieminētā daudzuma skolēnu klasē), sākot no 1.klases līdz vismaz 3.klasei? vai šādā veidā viņas mācītie skolēni apguvuši standartos noteiktās prasības? Vai arī tā ir viņas gudrā spriedelēšana savā iedomātajā, nereālajā sapņu pasaulē, jo viņa, nudien, neatrodas te, reālajā pasaulē ar reālajām problēmām pārpilnajā skolas ikdienā.
Neizpratne par neizpratni 22.06.2018. 07:56:19
Stundām var rakstīt par nejēdzībām topošajā reformā. Tas gan nenozīmē, ka būtu sajūsmā par patreizējo sistēmu un negribētu uzlabojumus! Taču katra pārmaiņa automātiski NAV UZLABOJUMS! Kripatiņa labuma šo murgu, ko daži tiepīgi sauc par reformu, neuzlabo! Labāk esmu žultaini naidīgs, ne kā pamuļķis smaidīgs, sagaidot kārtējo stulbumu, kurā pašam būs jāmēģina izdzīvot!
Neizpratnē 21.06.2018. 22:41:06
Noprotams, ka e-klasē rakstus lasa un raksta izglītības sistēmai tādā vai citādā veidā piederīgi cilvēki, skolēni (mazāk), vecāki, skolotāji. Nesaprotu, kā šādos, šķietami inteleģentos un dzīvesgudros, cilvēkos ir tik daudz žults, indes un naida. Skolotāji, vai šādas attieksmes un vērtības jūs nododat tālāk skolēniem? Vecāki, vai tā jūs audzināt savus bērnus? Lai vai kāda tā reforma un tās ieviesēju komunikācijas stils, bet vai tiešām ne kripatiņas labuma tur neredzam? Vai tiešām šībrīža (vai padomju laika, kā komentāros pieminēts) izglītības sistēma ir pati pilnība, kur uzlabojumiem nav vietas? Vai tiešām mēs kā sabiedrība tik ļoti baidāmies un šaubāmies par savu varēšanu, ka jebkādus jaunumus norokam? Sen jau skaidrs, ka pasaule ir gājusi uz priekšu (un, protams, ka uz labo pusi, lai vai cik ļoti šķiet, ka zāle bij zaļāka pirms 35 gadiem), un arī mūsu darbam skolās IR jāmainās no nogurdinošas, vienmuļas diktēšanas klases priekšā uz skolēnam saistošu izziņas procesu. Ja tam jānotiek šīs reformas gaismā, lai.
Skarbā patiesība 21.06.2018. 12:57:12
Visos projekta paraugstundu video redzam, ka skolotājs strādā ar nelielu skaitu skolēnu, bet IZM paredz minimālo bērnu skaitu vienā grupā (klasē)-vismaz 22 un vairāk. Vēlos redzēt paraugstundu video, kurās parādīts: pirmkārt- klasē vienlaikus darbojas NE MAZĀK par 25 skolēniem (no kuriem vismaz 3 bērni būtu no likvidētajām speciālajām skolām), otrkārt-video ilgums-viena mācību stunda, treškārt-klasē strādā tikai VIENS skolotājs.
es 6. klasē biju pārāk naiva un bērnišķiga, lai mācītos tādu sarežģītu priekšmetu kā vēsture. Kārtojot 9. klases eksāmenu vēsturē, atkārtojot tēmas no 6., 7. klases, sapratu, ka neko neatceros par agrākiem laikiem. nācās mācīties it kā no jauna. Kur nu vēl ceturtajā klasē... Man tad vispār nebija laika izjūtas.
Vēl, ja projekta komanda lasa šos komentārus (lai gan vaimanātāju komentārus lasīt nav pateicīga lieta), gribētu ieteikt padomāt arī par to, kā jaunā pieeja varētu palīdzēt bērniem ar disleksiju līdzvērtīgi apgūt zināšanas. Konvencionālajā pieejā, Latvijā bērni ar disleksiju mācību procesā nav aizsargāti.
Oliņa uc "kompetenču" bīdītāji visu šo murgu veido par pamatu ņemot "ideālo skolnieku", kuru tāpat kā citus fantāziju pasaules tēlus (laumiņas, rūķīšus, goblinus utt) neviens nekad nav redzējis. Daži naivi tic tādu eksistencei. Vai Oliņa ir naiva? vai domā, ka naivi ir visi citi?
kādos rados esi ar Oliņas bandu? :D
Atbalstu kompetenču izglītības reformu! Ceru, ka projekta komandai pietiks spēka īstenot šīs ieceres un arī maniem bērniem, kas šogad pabeiguši 4. un 9. klasi, vēl būs iespēja apgūt zināšanas, atbilstoši jaunajam saturam un metodikai.
UZ KĀDU APSVĒRUMU UN TIESĪBU PAMATA OLIŅA TURPINA PAZEMINĀT LATVIEŠU VALODAS PRASMES LATVIJAS SKOLĀS? TURKLĀT VIŅAS PAŠAS PRASME LIETOT LATVIEŠU VALODU IR NEIZKOPTA.
Kolēği! Nav ko brēkāt pirms laika. Būs vieglāk dzīvot. Ja neviens to jauno sistēmu nesaprot, tad arī pārbaudīt un kontrolēt nebūs kam. Un varu derēt, ka tie paši vecāki, kas ar lozungiem prasīja ieviest kompetences jau šogad, pēc pāris trīs gadiem brēkās ko citu.

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
6+9=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.