Krīze kā tramplīns

Rūpējoties par studentu, mācībspēku un augstskolas administrācijas veselību un drošību, RSU uz studijām tiešsaistē pārgāja jau 11. martā, vēl pirms valstī tika izsludināta ārkārtas situācija. Divu mēnešu laikā ir aizvadīts vairāk nekā 10 tūkstoši virtuālo nodarbību un konsultāciju, kā arī radīti vairāk nekā 2300 jauni video materiāli studentiem – ne vien lekcijas, bet arī simulāciju tehnoloģiju un dažādu manipulāciju demonstrējumi. Kopumā RSU e-studiju vidē aktivitāte trīskāršojusies, pieaugot no 50 tūkstošiem darbībām dienā februārī līdz 150 tūkstošiem aprīlī. Gan studenti, gan mācībspēki plaši lieto Zoom platformu, un līdz šim lielākais tiešsaistes lekciju, nodarbību un sapulču rekords, kāds RSU uzstādīts vienā dienā, ir 561, un zūmotāju ģeogrāfiskās lokācijas tops lielā mērā iezīmē studentu izcelsmes valstis: Latvija, Vācija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Itālija, ASV, Lielbritānija, Izraēla un Portugāle.

 “Pandēmija visām pasaules augstskolām meta vienu un to pašu izaicinājumu – pāriet uz digitālu studiju procesu. Cik raiti tas izdevies, atkarīgs no augstskolas līdzšinējiem IT muskuļiem – investīcijām tiešsaistes platformās, e-studiju vidē, docētāju apmācībā un studiju materiāliem,” norāda RSU rektors profesors Aigars Pētersons. Viņš uzsver – vislielākais gandarījums, ka studiju process ne mirkli nav ticis pārrauts pat tik praktiskās studiju programmās kā Medicīna vai Zobārstniecība.

Knifi, studējot mājās

Medicīnas studentiem gatavošanās nodarbībām nav īpaši mainījusies, stāsta Lauma. “Fakultātes uzstādījums allaž bijis šāds – students ierodas sagatavojies, jo nodarbības paredzētas tikai neskaidro jautājumu izrunāšanai, kā arī komunikācijai ar pacientiem. Tas, kas pietrūkst online režīmā, protams, ir pacienti,” viņa saka. Ikvienu Laumas kursabiedru priecē lielais laika ietaupījums, jo šajās nedēļās nav jāmēro ceļš uz studiju bāzēm Austrumu slimnīcā, Stradiņa slimnīcā vai citviet. Vienlaikus kursabiedri arī atzīst, ka pārbraucienos ietaupīto laiku investē, meklējot papildu informāciju tēmu dziļākai izpratnei, jo ir sajūta, ka klātienē diskusijas būtu plašākas un ļautu tematu izzināt labāk.

RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra īstenotajā aptaujā piedalījušies vairāk nekā 2000 studentu, tostarp 711 ārvalstnieki. Lauvas tiesa no respondentiem atzīst, ka novērtē šāda studiju procesa ieguvumus, īpaši atzīmējot iespēju studēt elastīgi, pašiem plānojot studiju laiku un vietu (69%), kā arī iespēju apgūt jaunus IT rīkus saziņai un sadarbībai (40%).

Vienlaikus 60% aptaujāto, jo sevišķi jaunāko kursu studenti, norāda, ka jaunie apstākļi prasa divtik lielu motivāciju un patstāvību. Arī Lauma atzīst – šis laiks ir pārbaude studenta pašdisciplīnai un laika plānošanas prasmēm. “Mājās ir tik daudz lietu, kas novērš uzmanību. Pēkšņi šķiet, ka virtuve sen nav kārtīgi iztīrīta, vai arī internetā uzpeld ļoti interesants video, kas jānoskatās tieši tajā brīdī.” Viņai palīdz, ja diena tiek uzsākta ar noteiktu plānu – cik daudz laika kam tiks veltīts. Noskaņoties palīdz arī tas, ka uz mācību laiku pidžamma tiek nomainīta pret ikdienas drēbēm un telefonam tiek izslēgta skaņa. Lauma iesaka dienas ritējumā atlicināt arī brīdi sportam.

Komunikācija kliedē neskaidrības

Atminoties savus pirmos studiju gadus, Lauma norāda, ka atslēgvārds jebkādu grūtību reizē ir komunikācija. Jaunākajiem kolēģiem viņa iesaka sazināties gan savā starpā, gan ar mācībspēkiem pie pirmajām neskaidrībām vai problēmām. “No RSU puses esmu novērojusi pretimnākošu un ieinteresētu attieksmi, gādājot, lai studenti justos pēc iespējas komfortabli šajā situācijā,” saka topošā ārste.

Sarunās ar draugiem Laumai ir iespēja ikdienā salīdzināt, kā ārkārtas situāciju risina citās Latvijas augstskolās. “Tas, cik daudz digitālo iespēju RSU ir pieejams un cik daudz mācībspēki to izmanto, nav salīdzināms. Te nav runa vien par lekcijām, nodarbībām un pārbaudes darbiem, bet arī par online sapulcēm ar dekāni un prorektoru, lai kliedētu neskaidrības,” norāda studente. Pieejama ir arī psiholoģiskā palīdzība vebināros, konsultācijās un dažādos materiālos e-studiju vidē. Psiholoģisko atbalstu var smelt arī mācībspēki, turklāt docētājiem tiek rīkotas arī tiešsaistes tikšanās, lai dalītos pieredzes stāstos. 

Tomēr, lai cik attīstītas būtu online studijas, Lauma atzīst, ka ilgojas pēc laika, kad atkal varēs sastapt kursabiedrus klātienē. Vien Gusto, kurš garās sarunas laikā piemidzis savas saimnieces klēpī, šķiet, vēlas, lai #paliecmājās režīms nebeigtos nekad.