Angļu valodas prasmju testi akadēmiskiem mērķiem var būt dažādi. Tomēr, gatavojoties šādiem testiem, ir jāņem vērā trīs būtiskas lietas: 1) prasības, ko nosaka universitāte, 2) testa galvenās sastāvdaļas un 3) ieteikumi efektīvākam sagatavošanās procesam. Šajā rakstā būs apskatīti visi trīs punkti un iekļauti noderīgi padomi un saites, kas palīdzēs sagatavoties.

Universitāšu prasības

Universitātes pamatā lieto divus testus - IELTS un TOEFL. Šo testu aizpildīšanu Latvijā līdz šim nodrošināja sertificēti testēšanas centri. Nesen akceptu testēšanai ir ieguvis arī jauns tirgus dalībnieks -  Duolingua. To lielā mērā veicināja situācija pasaulē ar COVID-19. Duolingua jau pierieš bija izstrādājusi risinājumu valodas prasmju pārbaudījumam, “neizejot no mājām”. Duolingua testa aizpildīšanai ierašanās testēšanas centrā līdz ar to nav nepieciešama. Līdz ar pašizolācijas ierobežojumiem IELTS un TOEFL ir sekojuši šim piemēram un izstrādājuši paši savus “mājas testus”.

Katrai universitātei ir savas prasības attiecībā uz to, kurš no testiem tiks atzīts kā derīgs valodas prasmju līmeņa noteikšanai. Tā pat universitātes var izvirzīt atšķirīgas prasības attiecībā uz testā iegūto punktu skaitu.  Iesakām, izmantojot Google meklēšanu un sākt ar prasību noskaidrošanu. Parasti tas nav sarežģīti. Meklējot  “English requirements” kopā ar universitātes nosaukumu (piemēram, University of Toronto English requirements), Jūs diezgan ātri atradīsiet nepieciešamo informāciju.

Ziemeļamerikā TOEFL tests parasti tiek uzskatīts par standartu, savukārt IELTS tests ir standarts Eiropā. Tomēr tas ir tikai vispārpieņemts stereotips. Lielākā daļa Ziemeļamerikas universitāšu pieņem gan TOEFL, gan IELTS testus. Par Eiropas universitātēm gan to nevar droši apgalvot.

2014. gadā BBC atklāja plašu krāpšanu TOEFL testēšanā (ETS ir uzņēmums, kas veidoja TOEFL testu). Pēc šī incidenta Lielbritānijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka viņi vairs nepieņems TOEFL sertifikātus. Tādēļ, ja Jūs plānojat studijas Lielbritānijā, IELTS tests ir jūsu drošākais variants. Tomēr, vienmēr pārbaudiet, tieši kuru testu prasa universitāte.

Galvenās testa daļas un akadēmiskā valoda

Testos tiek vērtētas četras pamat-prasmes – lasīšana, rakstīšana, runāšana un klausīšanās. Uzdevumi šo prasmju pārbaudei testos ir veidoti, izmantojot akadēmisko valodu. Piemēram, lasīšanas uzdevumos būs jālasa un jāatbild uz jautājumiem, kas balstīti uz akadēmisku tekstu, savukārt rakstīšanā testēs vai jūs izmantojat akadēmisko terminoloģiju un frazeoloģiju īsas esejas rakstīšanai. Attiecīgi runāšanas daļā tiks gaidīts, ka jūs spēsiet runāt gan par ikdienišķiem tematiem, gan sniegt garākas un padziļinātākas atbildes, bet klausīšanās daļā tiks vērtēts vai spējat sekot universitātes lekcijai.

Jāatceras, ka akadēmiskā angļu valoda nav tas pats, kas ikdienišķā, neformālā angļu valoda, kuru lietojat kopā ar draugiem. Angļu valodai ir ģermāņu un franču / latīņu saknes. Tādēļ lielākā daļa šīs izcelsmes vārdu ir īsi (piemēram, book, read, but utt.). Tiem bieži ir tikai viena zilbe un tos ir viegli apgūt un lietot. Tomēr akadēmiskā angļu valoda atšķiras. Akadēmiskās angļu valoda pirmsākumi meklējami franču/latīņu valodās. Šīs izcelsmes vārdus var identificēt, jo tie parasti ir garāki (piemēram, assess, conclude, legislate, supplement utt.). Tādēļ akadēmiskās valodas testos jāspēj parādīt savas zināšanas attiecībā uz akadēmisko vārdu krājumu.

Noderīgs līdzeklis šai ziņā ir Cambridge online dictionary. Šajā vietnē visiem vārdiem tiek piešķirts atbilstošs CEFR līmenis (piemēram, C1). Apgūstot jaunus vārdus, jūs varat būt pārliecināti, ka apgūstat pareizo līmeni.

Papildus Internetā atrodami daudzi akadēmisko vārdu saraksti. Šis saraksts ir sadalīts 10 grupās, sākot no visbiežāk līdz vismazāk lietotajām. Spēju saprast un lietot vārdus no pirmajām 5 apakškārtām var uzskatīt par minimālo prasību angļu valodas akadēmiskās prasmes pārbaudei. 

Tomēr akadēmiskā angļu valoda ir vairāk nekā tikai vārdu krājums, ir arī teikumu struktūra. Iespējams, testa laikā, Jums būs jāatbild uz salīdzinoši vienkāršu ikdienišķu jautājumu. Tomēr, tas nenozīmē, ka labam rezultātam pietiks ar vienkāršā valodā formulētu atbildi.

Ieteikumi efektīvam sagatavošanās procesam

Atcerieties, ka testos ar akadēmisko ievirzi studentiem jādemonstrē valodas prasmes dažādās tēmās, sākot ar mākslu un dizainu, izglītību, ekonomiku, pārtiku, tehnoloģijām un beidzot, piemēram, ar sportu. Tāpēc ir vērts veltīt laiku šo jomu apskatei.

Kā attīstīt lasīšanas prasmes?

Sāciet ar blogiem. Mēģiniet izlasīt vienu nelielu bloga rakstu dienā un atrast vismaz 3 jaunus vārdus, kurus rakstāt savā jauno vārdu sarakstā. Jaunos vārdus vēlams dalīt pēc tēmas.

Kad jūtaties pārliecināts, lasot blogus, pārejiet pie sarežģītākiem rakstiem, kurus varat atrast The Economist, Financial Times, The New Yorker, The New York Times un citos respektablos izdevumos.

Pēdējam solim izmantojiet Google Scholar, lai meklētu akadēmiskos rakstus. Visa raksta lasīšana būs pārāk laikietilpīga, tāpēc jums vajadzētu sākt tikai ar abstraktu lasīšanu. Pēc tam, kad jūtaties pārliecināti lasot abstraktus, pārejiet pie pārējām teksta daļām.

Kā attīstīt klausīšanās prasmes?

Šis ir podcast meklētājs. Meklējiet dažādas tēmas un veidojiet piezīmes. Piezīmju veidošana ir ļoti noderīga labu rezultātu sasniegšanai testā. Šai ziņā, Toronto universitātei ir šāds ieteikums:

Aktīva klausīšanās nozīmē lekcijā nodotās informācijas strukturēšanu, pierakstot svarīgākos punktus. Lektori to palīdz atpazīt ar balss intonāciju. Vienlaikus, tieši lekcijas sākumā lektori pasaka, ko tieši mācīs lekcijā. To noteikti jāpieraksta.  

Prasme veidot piezīmes ir ļoti svarīga un tā noteikti jāattīsta pirms dodaties kārtot testu. 

Arī YouTube un TedTalks ir atrodamas akadēmiskās lekcijas.

Kā attīstīt rakstīšanas prasmes?

Šai ziņā veiksmes atslēga ir spējā strukturēt savas domas. Lai to izdarītu, ir jāapgūst konkrētas frāzes un teksta strukturēšanas veidi. Vienmēr ir svarīgi rūpīgi izlasīt jautājumu un atbildēt precīzi to jautājumu, kas uzdots  - sniegt informāciju, salīdzināt un pretstatīt, vai sniegt jūsu viedokli. 

Kā attīstīt runāšanu?

Līdzīgi kā attiecībā uz rakstīšanu, mēģiniet loģiski sagrupēt savas domas, lai veidotos loģiski strukturēta atbilde. Jums noteikti jānoskaidro un jāizveido ieradums lietot konkrētas frāzes, kuras palīdz organizēt informāciju un padara to viegli uztveramu klausītājam. 

Testos parasti ir jāsniedz īsākas un garākas atbildes. Testa laikā visticamāk runāsiet ar datoru. Atrodiet Internetā jautājumu veidus īsām un garām atbildēm, kā arī noskaidrojiet tieši cik daudz laika tiek dots atbildes sniegšanai. Mēģiniet ierakstīt savas atbildes audioierakstu un pēc tam  to noklausieties. Trenējieties iekļauties noteiktā laikā, jo arī mutiski sniegtām atbildēm tiek vērtēta struktūra – ievads, pamatdaļa, nobeigums.

Gan rakstīšanas, gan runāšanas laikā, kad esat pabeidzis, noteikti pajautājiet sev, vai izmantojāt saistošās frāzes, vai sarežģītākas gramatiskās konstrukcijas un vārdu krājumu, lai sasniegtu maksimālo rezultātu, un izpildījāt visus uzdevumus nepieciešamajā laikā.

Gatavojoties testam, izveidojiet sev plānu, lai tajā ir laiks visām testa sadaļām. Praksē esam novērojuši, ka augstāku rezultātu iegūst tie studenti, kas gatavojušies, ne tikai mērķtiecīgi attīstot akadēmisko valodu bet vienlaikus veltot laiku arī specifisku testa uzdevumu izpratnei, lai dodoties uz testu būtu pilnīgi skaidrs, kas kurā uzdevumā tiek gaidīts un testā nebūtu nepatīkamu pārsteigumu šai ziņā.

Noteikti izmantojiet iespēju veikt mēģinājuma testus, kas pieejami oficiālajās testu mājas lapās. Tas gan ir maksas pakalpojums. 
 William Jones valodu centrā ir pieejami gan TOEFL, gan IELTS sagatavošanas kursi. Vairāk par tiem aicinām apskatīt šeit.

Sagatavoja: 
Geoffrey David Thorpe
William Jones valodu centra programmu direktors