Kā un kāpēc izvēlējāties psihologa profesiju?

Iepazīt un izprast psiholoģijas dziļumus es uzsāku uzreiz pēc vidusskolas beigšanas, kas nu jau ir vairāk kā 22 gadus atpakaļ.

Sajust sevi sava aicinājuma laikā un vietā, ir pati lielākā laime, ko varēju vēlēties. Esot savā profesijā – psihologs, es jūtu gandarījumu un tai pašā laikā dziļu pateicību. Katru dienu, ko pavadu savā darbā, kas ir Jūrmalas Valsts ģimnāzija un privātpraksē, es pārodos mājās piepildīta. Mans darbs mani pilnveido, attīsta un, daloties savās zināšanās ar klientiem, bērniem, pusaudžiem, es arvien vairāk gūstu apliecinājumu tam, ka esmu izvēlējusies sev vispiemērotāko darbu – būt atbalsts tiem, kas to meklē.

Kā Jūs nonācāt līdz ABKT-B metodei?

Skolā ierodas ļoti daudz bērni. Katrs no viņiem ir ar savu pieredzi un stāstu. Nekad nevienu nesalīdzinu un ļoti rūpīgi strādāju ar katru bērnu atsevišķi, izprotot viņa iekšējo būtību, trauksmes cēloņus, stresu u.c. ABKT-B ir metode, kura atklāja un deva reālus instrumentus, lai palīdzētu tiem bērniem, kas skolā pastiprināti izjūt skolas trauksmi un tās rezultātā nespēj arī regulēt savas emocijas.

Kā tā ir palīdzējusi kādā konkrētā gadījumā. Pastāstiet vairāk par to!

Dažkārt pusaudzis mēdz justies apjucis un pat palikt agresīvs, neizprotot un neapzinoties savas emocijas. Emocionālās un uzvedības problēmas pusaudžu gados var nozīmīgi ietekmēt indivīda attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, mācību motivāciju un sasniegumus.

Šīs atziņas es novēroju savos skolēnos un tas lika meklēt iespēju, kā es varētu viņiem palīdzēt. Iepazinos ar vairākiem pētījumiem par šo problēmu un atradu iespēju tulkot un aprobēt ABKT-B programmu (pēc R.J. Semple & J. Lee autorprogrammas “Apzinātībā balstīta kognitīvā terapija bērniem ar trauksmi”, “Mindfilness - Based Cognitive Therapy for Anxious Children”, 2011), kas piemērota bērniem ar emociju regulācijas un skolas trauksmes grūtībām.

Metode palīdz apzināties kā trauksmes simptomi var izpausties domās, sajūtās, ķermeņa izjūtās un uzvedībā. Pusaudzis vispirms iemācās pieredzēt un identificēt domas un emocijas, tad analizē ar pieredzi. Viens no galvenajiem programmas mērķiem ir palīdzēt pusaudžiem labāk apzināties savas domas, jūtas un ķermeņa sajūtas kā atsevišķas, savstarpēji saistītas parādības, kas mijiedarbojas, lai ietekmētu viņu uztveri par ikdienas pieredzi. Programma balstās uz to, kā palīdzēt pusaudžiem attīstīt spēju aprakstīt iekšējos un ārējos notikumus, mazinot trauksmi, nepakļaujoties spontānai, impulsīvai uzvedībai un spējot regulēt savas emocijas, jo izpratne par emociju regulāciju var stiprināt spēju, kā reaģēt uz trauksmainām domām, akceptēt spēcīgas emocijas, trauksmi un pārvaldīt neparedzamas situācijas

Kāda ir citu Eiropas valstu pieredze ar šādu metodi?

Šo inovatīvo metodi pirmo reizi Latvijas skolās ieviesu es. Man nav informācijas par Eiropas pieredzi uz šo brīdi. Latvijas psiholoģijā tā ir inovācija. Tādējādi mans devums Latvijas psiholoģijai ir jaunas intervences programmas aprobācija, tās apkopojums un detalizēts raksturojums, sniedzot ieteikumus tālākam darbam programmas praktiskajā izmantošanā.

Ar ko atšķiras apzinātība no meditācijas?

Apzinātība ir uzmanības pievēršana tam, kas notiek tieši šobrīd — šeit un tagad, nevērtējot notiekošo. Meditācija ir mūsu prāta un apziņas atbrīvošana, un tā rezultātā notiekošā sevis un Visuma apzināšana.

Kā pamanīt, ka bērnam ir psiholoģiska rakstura problēmas?

Vecāks ir pirmais un vistuvākais cilvēks, kas var pamanīt to, ka bērnam notiek pārmaiņas. Dažkārt tas notiek sajūtu līmenī. Šajos gadījumos ir ļoti svarīgi būt bērnam klāt, runāt un atbalstīt viņu. Ja jūtat, ka tas dažādu iemeslu dēļ saruna nav iespējama, tad noteikti uzmeklējiet speciālistu, lai pusaudzis sajustos droši un atbalstoši. Nekādā gadījumā neatlieciet to un neattaisnojiet sevi ar domām – ai, atkal pubertātes izgājieni! Esat Vecāks ar lielo burtu un neatstājat viņu vienu.

Kādos gadījumos šī metode der un kādos nederēs?

Metode ir pielāgota ikvienam bērnam, pusaudzim, kas vēlas iemācīties regulēt savas emocijas un mazināt skolas trauksmi.(8-14g.v.). Tajā tiek pievērsta uzmanība vairākām galvenajām attīstības īpatnībām. Lai sniegtu lielāku individualizētu uzmanību bērniem, grupa sastāv līdz desmit dalībniekiem. Nelielais bērnu skaits rada vienotu, drošu un konfidenciālu vidi.

Vai šīs metodes praktisku pielietošanu ir iespējams apgūt arī vecākiem un pedagogiem?

Kā jau minēju Latvijā šī metode ir zinātniska novitāte. Mans mērķis ir iepazīstināt ar metodes efektivitāti arvien plašāku auditoriju. Tāpēc patreiz es esmu izveidojusi un apstiprinājusi pedagogiem profesionālās pilveides kursus, kur divu dienu laikā būs iespēja iepazīties ar metodi un sajust tās “garšu”. Šī skolotāju profesionālās pilnveides programma, kur pirmās grupas apmācības paredzētas jau rudenī, sniedz praktisku ieskatu visos ABKT-B vingrinājumos, paaugstinot skolotāja efektivitāti, apgūstot profesionālās metodes un attīstot tādas personības iezīmes kā empātiju un starp personu saskarsmes prasmes. Nodarbību laikā katram būs iespēja praktiski piedzīvot apzinātībā balstītas sajūtas, kas palīdz izprast sevi dziļāk, regulēt emocijas un mazināt trauksmi, jo tikai pieredzot paši, mēs varam dot citiem. Atslēga uz veiksmīgu un efektīvu profesionālo darbību ir tieši personības iezīmes, kuras ir nepieciešamas kvalitatīvai un efektīvai šīs profesijas veikšanai.

Vairāk par metodi lasiet ŠEIT.