Jau ceturto gadu pēc kārtas RSU ir reputācijas līdere Latvijā – kompānijas “Kantar” pētījums rāda, ka sabiedrībā augstu novērtēta ir RSU izglītības kvalitāte, iegūstamās zināšanas un prasmes. Vai tas nozīmē, ka studijas RSU ir grūtas? Vai ir vajadzīgas #iekšasstudētrsu?

Par savu pieredzi stāsta RSU 1. kursa studenti – topošie žurnālisti, mediķi un multimediju speciālisti.

Ko zinājāt par RSU, pirms sākāt studēt? Kas palīdzēja izlemt, ka tieši šī būs jūsu augstskola?

“Sākumā viss, ko es zināju, bija stereotipi – ka te ir grūti mācīties un nav brīvā laika,” stāsta medicīnas studente Amanda Ozola. Viņu papildina studiju biedrs Rihards Seržāns: “It sevišķi, ja plāno studēt medicīnu, tad no apkārtējiem var dzirdēt, ka sešus gadus neko citu neredzēsi kā vien mācību grāmatas. Protams, bija neliels uztraukums, jo nezināju, ko sagaidīt, bet tagad varu teikt, ka viss ir kārtībā – pietiek laika visam.”

Žurnālistikas studente Evita Januškeviča atzīst: “Zināju, ka man grūtas studijas nebūs šķērslis mācīties RSU. Apzinos – ja gribu saņemt diplomu un būt laba speciāliste, tad sākumā ir smagi jāstrādā pie tā. Kad ir viegli, tad nav interesanti.”

Visi uzrunātie RSU studenti ir vienisprātis, ka labāk iepazīt studiju vidi un saprast, ko un kur mācīties palīdzēja RSU Atvērto durvju dienas, izstāde “Skola” un akcija “Pielaiko studijas”. “Katru gadu gāju uz izstādi “Skola” un meklēju informāciju augstskolu stendos,” stāsta studiju programmas “Multimediju komunikācija” studente Sandra Aleksandra Lode. “Izstādē augstskolas par sevi parasti stāsta tikai labo, bet gribējās zināt, kā ir “īstajā dzīvē”. Izlemt par labu studijām RSU palīdzēja akcija “Pielaiko studijas”, jo bija iespēja reālā vidē redzēt, kā mācās studenti, aprunāties ar viņiem, sajust studiju atmosfēru.”

Amanda un Rihards atzīst, ka topošajiem mediķiem karjeras ceļa izvēlē ļoti palīdz RSU organizētā Jauno mediķu akadēmija (JMA). “Tieši JMA es sapratu, ka vēlos būt medicīnā,” stāsta topošā ārste Amanda. “Atceros nodarbību oftalmoloģijā, kur bija iespēja šūt aci, – tad sapratu, ka mani interesē ķirurģija.” Rihards uzsver, ka JMA deva iespēju iepazīt augstskolas laboratorijas, auditorijas, redzēt dažādas simulācijas tehnoloģijas, ko izmanto studijās, arī iepazīties ar e-studiju vidi.

Vai var atbildēt vienā vārdā – ir grūti studēt RSU?

“Gluži vienā vārdā to nevar pateikt. Reizēm ir grūti, piemēram, kā tagad, studiju gada noslēgumā, kad ir pārbaudes darbi un jāapgūst liels apjoms materiāla. Bet, sākot studēt, sapratu – var paspēt visu, arī atpūsties un rast laiku hobijiem vai sabiedriskajam darbam, piemēram, mani studiju biedri dejo tautas dejas, bet es darbojos Studējošo pašpārvaldē, esmu fakultātes domniece un studiju gada vecākā,” uzsver Amanda.

Evita atzīst: “Es varu teikt, ka ir grūti, bet vai ir tik grūti, kā biju domājusi? Noteikti nē! Mums ir moduļu sistēma, kas liek rēķināties ar to, ka RSU nav sesiju divas reizes gadā, bet ir atsevišķas eksāmenu nedēļas visa semestra garumā, un tad ir daudz jāmācās. Lekciju nedēļās ir vieglāk, un izveidojas sava veida ritms, taču apzinos, ka visu laiku esmu mācību procesā.”

Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi pirmajā studiju gadā?

Studenti atzīst, ka ārkārtas situācija un attālinātās studijas ir bijis pārbaudījums spējai sevi motivēt un disciplinēt. Lai arī RSU veiksmīgi pārgāja uz tiešsaistes studijām jau pirms ārkārtas stāvokļa, nodrošinot lekcijas un nodarbības virtuālajā vidē, tomēr studentiem tas ir izaicinājums mainīt ierasto studiju veidu. “Ir grūti, bet palīdz atgriezeniskā saite – docētāju vērtējums, komentāri, komunikācija ar viņiem un studiju biedriem. Gandarījuma sajūta palīdz pārvarēt grūtības,” atzīst Evita.

Rihardam visgrūtākā šķita pāreja no mācīšanās skolā uz studēšanu augstskolā. “Mainījās veids, kā apgūstam mācību vielu, – skolā mūsu patstāvīgais darbs bija 50 %, bet RSU – 90 %. Ir jāmācās pašam, un tas ir liels izaicinājums, īpaši tagad – pandēmijas laikā ir ļoti jāsaņemas, lai varētu patstāvīgi mācīties, jo neviens nekontrolē.”

“Visgrūtākais ir rakstīt daudz un intensīvi,” par šo sociālo zinātņu studijām raksturīgo iezīmi stāsta Evita, un Sandra Aleksandra piekrīt: “Ir jālasa liels apjoms dažādu materiālu gan latviski, gan angliski daudz vairāk nekā skolā. Pa šo gadu pie tā esmu jau pieradusi un arī pie tā, ka dzīves ritms kļuvis raitāks.”

Ko jūs ieteiktu darīt vidusskolēniem, lai studiju sākums būtu veiksmīgs?

Mērķtiecīga studiju virziena izvēle, laika plānošana un nebaidīšanās komunicēt ir atslēgas vārdi veiksmīgam studiju sākumam. Par to ir pārliecināti visi uzrunātie jaunieši – RSU studenti.

“Tiem, kurus interesē medicīna, jau vidusskolā iesaku cītīgi mācīties ķīmiju un bioloģiju. Tas vēlāk palīdzēs apgūt molekulāro bioloģiju, šūnu bioloģiju, bioķīmiju un citus studiju kursus,” uzsver Amanda, bet Rihards atzīst, ka viņam iestājeksāmenos palīdzēja augstskolas piedāvāto sagatavošanas kursu apmeklēšana. “Topošajiem mediķiem iesaku ļoti plānot laiku un apzināties, ka šī studiju programma varbūt būs grūtāka nekā citas. Man palīdz apziņa, ka ieguldu savā nākotnē un vēlāk varēšu palīdzēt citiem,” atzīmē Amanda.

“Pirmajos studiju mēnešos vērtīgi ir piedalīties visos RSU un Studējošo pašpārvaldes piedāvātajos iepazīšanās pasākumos – tas ir veids, kā iepazīt citus studentus, kas varbūt arī nestudēs ar tevi kopā, bet tu būsi ieguvis labus draugus,” stāsta Rihards. “Iesaku komunicēt ar vecāko kursu studentiem, kursabiedriem un docētājiem, ja kaut kas nav skaidrs, – visi ir izpalīdzīgi.”

“Uz augstskolu ir jāiet ar dedzīgām acīm,” ir pārliecināta Evita. “Es pati tāda biju, un tas man palīdzēja pārvarēt dažādus šķēršļus. Ir jādibina kontakti, jākomunicē, nav jābaidās jautāt. Jāmeklē savs ceļš, sava studiju programma, tad būs šī degsme un aizrautība.”