RSU docētāji ik gadus vada vairākus desmitus šādu darbu gan jauniešiem no izglītojošā projekta Jauno mediķu akadēmija, gan citiem ieinteresētiem vidusskolēniem no visas Latvijas, tostarp no RSU sadarbības skolām – Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas.

“Staphylococcus aureus ir bīstama ne tik daudz pašiem nēsātājiem, kuri parasti nesaslimst, bet apkārtējiem, kuriem var tikt veicināta saslimšana, piemēram, ar pneimoniju, brūču infekcijām vai kādu citu smagu slimību, kas var izraisīt pat letālas sekas,” stāsta Juta. Lai noskaidrotu šīs baktērijas izplatību 13-18 gadus vecu skolasbiedru vidū, meitene ievāca paraugus no 190 jauniešiem. Pateicoties augstskolas laboratorijas aprīkojumam, Juta ar iegūtajām deguna uztriepēm varēja veikt trīs komplicētus testus. Skolniece atzīst, ka veikt ZPD augstskolas vidē nozīmēja ievērojami izkāpt no savas komforta zonas, taču vienlaikus viņa šo vērtē kā iespēju sasniegt augstākas virsotnes. “Te bija iespējas, kuras es skolā nevarētu īstenot, jo skolā nav tāda aparatūra kā universitātes laboratorijā,” stāsta Juta.

Ar zinātniski noskaņotiem vidusskolēniem RSU strādā virkne mācībspēku, tostarp arī docents, Medicīnas fakultātes prodekāns Ingus Skadiņš, kurš skolēnu pirmajos soļos zinātnē asistējis jau gadiem un ir novērojis, ka jaunieši, kas jau vidusskolā atrod ceļu uz augstskolu, ir ļoti motivēti. “Tie ir jaunieši, kas ZPD paredzēto laiku netver kā brīvdienu un papildus izklaižu iespēju, bet kā laiku sev nozīmīgam zinātniskam pētījumam. Šie jaunieši, iespējams, būs nākotnes doktoranti un kļūs par izciliem zinātniekiem,” stāsta I.Skadiņš.

Viņš uzskata – lai sasniegtu izcilus rezultātus ZPD, izvēlētajai tēmai ir ne vien jāpatīk, bet tā ir pat jāmīl. Vienlaikus šie jauniešu pirmie soļi zinātnē attīsta virkni īpašību, kas būtiskas dzīvē kopumā. “Pētniecība māca disciplīnu, spēju sevi organizēt, veicina darba spējas, audzina atbildības sajūtu un paplašina redzes loku. Pētniecībā neviens nedzen un neuzstāj, ir jāmāk sevi organizēt, strādāt, pieņemt atbildīgus lēmumus, nepamest un pabeigt,” uzsver I.Skadiņš.

Tikmēr Juta ir pateicīga docentam Skadiņam gan par ieteikto tēmu, gan padomiem un atbalstu pētījuma izstrādes laikā. “Baktērijas ir mums visapkārt, un viens no veidiem, kā izvairīties no tām, ir strikti ievērot personisko higiēnu,” viņa secina, piebilstot, ka savu nākotni saista ar medicīnas studijām.