2.janvāris pedagogiem, tāpat kā citiem algota darba veicējiem Latvijā, bija darba diena, kas ar Ministru kabineta rīkojumu tika pārcelta uz sestdienu, 10.janvāri. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu, skolotāji turpina darbu arī skolēnu brīvdienu laikā, tāpēc skolām visā Latvijā rīt jābūt atvērtām un pieejamām, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Savukārt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par mācību gada un semestru laikiem 2014./2015.mācību gadā 2.janvāris ietilpst skolēnu ziemas brīvdienu laikā. Atbilstoši tam 2.janvāra darba dienas pārcelšana uz 10.janvāri nozīmē, ka skolēniem šajā dienā ir brīvdiena.

IZM uzsver, ka skolām 10.janvārī jābūt apmeklējumam atvērtām, un nepieciešamības vai vēlmes gadījumā skolēni ir tiesīgi skolu apmeklēt, pavadot tur savu brīvo laiku, kas nebūtu saistīts ar mācību procesu.

Ministrija aicina izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus būt atsaucīgiem situācijās, ja vecāki, kuriem 10.janvārī jāstrādā, lūdz rast risinājumus bērna brīvā laika pavadīšanai skolā.