Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dalībnieku skaits ir dubultojies, konferencē pulcējot direktorus, direktoru vietniekus, mācību daļas vadītājus, skolotājus un izglītības pārvalžu vadītājus no visas Latvijas. Konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt četras dažādas lekcijas par izglītības nozarē aktuālajiem jautājumiem un diskutēt par reformu nepieciešamību izglītības jomā, efektīvām pārvaldes sistēmām un to uzturēšanu skolās, kā arī šī brīža likumdošanas aspektiem un aktualitātēm pedagoģiskā procesa uzskaitē. Konferences noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātus par metodisko darbu lekcijās.

Portāla E-klase redaktore Dita Lapsa par konferenci: „Gan skolotāji, gan mēs paši E-klasē ik pa laikam cenšamies apgūt ko jaunu. Pasaule mainās, laiks iet uz priekšu un, ja kāds to neņem vērā, kādu dienu var sajusties tajā lieks. Latvijas skolotāju konferencē dalībniekiem bija iespēja ne tikai gūt zināšanas, kas viņiem lieti noderēs ikdienas darbā, bet arī dalīties ar saviem ieteikumiem, pārdomām, lai arī mēs varētu attīstīties. Šādi pasākumi ir tie brīži, kad varam uzklausīt ļoti daudz brīnišķīgu ideju no skolotājiem, kā arī gūt iedvesmu no viņiem turpmākam darbam. Paldies skolotājiem par to entuziasmu un darbu, ko viņi dara ik dienu. Mēs to patiesi novērtējam.”

Konferenci svinīgi atklāja tās goda viešņa, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, kura novēlēja dalībniekiem nebaidīties izmantot iespējas ar jauno mediju starpniecību paust savu viedokli, dalīties ar ieteikumiem un pieredzi. Ministre norādīja, ka viņai ir liels prieks par E-klases organizētajiem šāda veida pasākumiem, jo tā ir iespēja pilnveidot sevi un savu profesionālo izglītību. Konferencē izskanēja lekcijas par tēmām:

  • Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam: ieceres un sasniedzamais;
  • Izglītības satura īstenošana un procesu efektivitāte skolās;
  • Darba efektivitāte, lietojot E-klasi;
  • E-klases drošība, lietotāju tiesības, likumdošanas aspekti un jaunumi.

Konferences norisi neklātienē interesenti varēja sekot vērot video tiešraidē portālā E-klase.lv, ko nodrošināja jauniešu interneta televīzija ChaulaTV sadarbībā ar SIA Digitālās Ekonomikas Attīstības Centru. Konferences video arhīvs, kā arī visi citi konferences materiāli šīs nedēļas laikā būs pieejami portālā E-klase.lv.