Bijušās krievvalodīgi plūsmas skolas audzēkņi ne tikai ikdienā tiek mudināti runāt latviski, bet arī valsts svētkus iezīmē ar netradicionālie patriotismu audzinošiem projektiem, kuros aktīvi līdzdarbojas arī skolas audzēkņi, vēsta laikraksts Neatkarīgā Rīta Avīze.

Jau pirms diviem gadiem vēstures un sociālo zinību skolotāja Iveta Jabločkina piedalījās Izglītības satura un eksaminācijas centra izsludinātajā konkursā par metodisko materiālu izstrādi integrācijas veicināšanā. Iesākto darbu viņa turpināja, pērn kopā ar kolēģēm tika uzaicināta uz skolu integrācijas konferenci. Šogad savu jaunāko metodisko materiālu, ko veiksmīgi realizēja savā skolā, ar direktores Veras Grigorjevas atbalstu viņa iesniedza izvērtēšanai novada mērogā, bet vēlāk tas nosūtīts arī valsts komisijai. Par šo darbu skolotāja saņēmusi atzinības rakstu. Iveta Jabločkina stāsta: "Metodiskais materiāls aptver gan teorētisko daļu, gan praktisko nodarbību scenārijus, kas audzēkņiem rada pilnvērtīgu izpratni par Latvijas vēsturi, simboliku un politiskajiem procesiem, attīstot tajā patriotismu un piederību savai valstij. Sagatavoto materiālu var izmantot arī citu skolu kolēģi."

No 11. līdz 18. novembrim skolā norisinājās patriotisma nedēļa – tika veidots tematiskais radioraidījumu cikls, audzēkņi un skolotāji sagatavoja vēlējumus Latvijai, audzināšanas stundas noritēja īpašā gaisotnē ar īpašu saturu, bet noslēdza nedēļu svētku koncerts, kurā viena no sadaļām bija pēc Aleksandra Grīna darba motīviem par latviešu strēlniekiem veidots uzvedums.

12. klases audzēkne Lana stāsta: "Patriotisma nedēļas ietvaros veidotais radioraidījumu cikls, kaut arī ēterā bija agri no rīta, saistīja visu uzmanību. Mūsu skolotāji, katrs savā dzimtajā valodā, ne tikai latviešu un krievu, bet arī ukraiņu un lietuviešu, vēstīja savu novēlējumu valstij. Aizkustinošas bija arī tautas dziesmas, ko drosmīgi radio dziedāja mūsu skolotājas." Vecāko klašu skolēni iesaistījās arī audzināšanas stundu vadīšanā – pēc izstrādātā scenārija, kurā paredzētas arī lomu spēles, kas ataino Latvijas valsts dibināšanas nozīmīgākos brīžus, viņi novadīja stundas mazāko klašu bērniem.

Savukārt kulturoloģijas un mūzikas pasniedzēja Diāna Siliņa norāda: "Šie radioraidījumi bija tik emocionāli bagāti – tie deva spēku visai dienai. Valsts svētku noskaņu pastiprināja arī lentīšu piespraudes, kas rotājās pie praktiski visu audzēkņu un skolotāju apģērba. Vislielākais paldies mūsu direktores iniciatīvām, kurai Latvijas vēsture ir gan profesija, gan sirds lieta. Viņa ir patriotisma nedēļas scenārija autore, un viņai piemīt vēlme veidot tiešām multikulturālu vidi un visu tautību pārstāvjus iesaistīt Latvijas sabiedrībā. Tāpēc mūsu skola ir kļuvusi par izcilu integrācijas piemēru." 

"Mūsu jauniešiem pēc skolas beigšanas būs ko teikt pat Saeimā, jo viņi ir ļoti labi sagatavoti dzīvei. Esmu pārliecināta, ka kāds no viņiem tur agrāk vai vēlāk tiks ievēlēts. Noteikti būs arī spējīgi uzņēmēji. Jau tagad daudzi no mūsējiem izdara loģiskus secinājumus, ko daļa esošo parlamentāriešu nespēj. No vienas puses, liela nozīme ir patriotiskajai audzināšanai, kas liek viņiem justies piederīgiem šai valstij, bet, no otras puses, svarīga ir izpratnes veidošana gan par valsts budžeta sastādīšanas principiem, gan ekonomiskajām likumsakarībām makro un mikro ekonomikā. Ik rītu mums ir pārrunājamas pasaules un vietējās ekonomikas ziņas," pārliecināta ir biznesa un ekonomikas pamatu pasniedzēja Iveta Leitlande.