Aptaujā lielākā daļa respondentu jeb 38,5% norādīja, ka ir drīzāk vāji informēti par iespējām Latvijā iegūt profesionālo vidējo izglītību un par piedāvātajām programmām. Tikmēr 24% uzskata, ka ir ļoti vāji informēti par profesionālās izglītības iespējām.

28% aptaujāto uzskata, ka ir labi informēti par iespējām Latvijā iegūt profesionālo vidējo izglītību un par piedāvātajām programmām. No viņiem 23% norādījuši, ka ir drīzāk labi informēti par to, bet 5% - ļoti labi.

Savukārt 9,5% respondentiem bija grūti atbildēt uz šo jautājumu.

Aptauja tika veikta šā gada augustā visos Latvijas reģionos, aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Kā ziņots, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis profesionālās izglītības stiprināšanu un prestiža celšanu izvirzījis par vienu no savām prioritātēm.

Ministrija uzskata, ka viens no būtiskajiem šķēršļiem, kas ir jāpārvar ceļā uz profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu un lomas pastiprināšanu, ir stereotipi, kuri ir izveidojušies attiecībā pret profesionālo izglītību.