Attiecībā par izvēli studēt Latvijā vai ārpus valsts robežām, 71% aptaujāto skolēnu atbildēja, ka plāno studēt Latvijā, 22% - ārzemēs, bet 7% atzina, ka studēt neplāno vispār. Kā būtiskākos iemeslus izvēloties studēt ārzemēs, skolēni galvenokārt min augsto mācību kvalitāti un salīdzinoši zemāko studiju maksu.

Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, vairāk kā puse aptaujāto atzīst, ka galvenais faktors izvēloties konkrēto augstskolu ir tas, vai izvēlētajā mācību iestādē ir pieejama vēlamā mācību programma, otrajā vietā ierindojas augstskolas noteiktā maksa par mācībām vai iespēja studēt budžeta grupā, bet trešajā vietā - augstskolas prestižs un vērtējums darba devēju acīs.

Vaicāti, vai respondenti Latvijas augstākās izglītības sistēmu vērtē kā labu un kvalitatīvu, 65% respondentu atbildēja ar negatīvi, bet 35% augstākās izglītības sistēmu Latvijā atzina par gana kvalitatīvu. 75% aptaujas dalībnieku uzskata, ka mācību maksa par studijām Latvijā nav atbilstoša piedāvātajai studiju kvalitātei.

Aptauja liecina, ka divas trešdaļas aptaujāto skolēnu jau ir izlēmuši, kādā programmā vēlas studēt, bet viena trešdaļa respondentu savu izvēli vēl nav izdarījusi. Atbildot uz jautājumu Kādi faktori nosaka izvēli par labu konkrētajai mācību programmai?, 32% skolēnu par svarīgāko minēja savus hobijus un intereses, 25% kā galveno kritēriju norādīja savu zināšanu līmeni konkrētajā jomā, 19% - iespēju pēc studiju pabeigšanas dabūt labi atalgotu darbu, 17% - mācību maksu un iespēju iekļūt budžetā, bet 7% konkrētu faktoru neminēja.