Atvērto durvju ietvaros notiks RJA viespasniedzēju lekcijas par jurista izglītību un aktuālajiem jautājumiem, studiju programmu un uzņemšanas nosacījumu prezentācija, kā arī tikšanās ar RJA studentiem un neformālas diskusijas. Atvērto durvju dienas laikā vidusskolēni varēs uzzināt par iespējām studēt RJA bez maksas, tajā skaitā izcilnieku stipendijām un iespēju piedalīties loterijā par bezmaksas studiju vietu.

Reģistrējies Atvērto durvju dienai RJA šeit.

RJA ir starptautiski atzīta augstskola, kas piedāvā iegūt bakalaura, maģistra un doktora izglītību tiesību, biznesa, diplomātijas un juridiskās lingvistikas jomās. Studijas visās programmās notiek angļu valodā.

RJA ir iespējas izvēlēties divas Latvijā unikālās starpdisciplināras bakalaura studiju programmas Tiesības un bizness un Tiesības un diplomātija, kurās jaunieši tiek sagatavoti darbam gan starptautiskos uzņēmumos un juridiskajās kompānijās, gan starptautiskās organizācijās un ārlietu dienestos. Augstskola piedāvā studijas ārvalstu un Latvijas atzītāko profesionāļu vadībā, izcilus studiju apstākļus un aizraujošu studiju dzīvi, kas ļaus attīstīt jau skolā iegūtās kompetences un kļūt par augsti novērtētiem profesionāļiem Latvijā un ārpus tās.

Uzzini vairāk par studijām RJA vietnē www.rgsl.lv.