Kā informē biedrības Latvijas vecāku kustība valdes locekle Iveta Pavziniuka, ar aptauju biedrība vēlas kliedēt mītus par vecāku pasivitāti un vienaldzīgumu, norādot uz to, ka daudziem vecākiem vienkārši trūkst zināšanu par iespējām, kā veidot rezultatīvu sadarbību ar skolu, pamatot savu viedokli un atrast domubiedrus citu vecāku vidū, vēsta ziņu aģentūra LETA.

"Vai mūsdienās skolai ir jāveicina katra bērna individuālā talanta attīstība?" un "Kāds bērnu skaits būtu optimāls vienā klasē?" - šie un citi jautājumi ir iekļauti biedrības izstrādātā anketā Latvijas vecākiem.

Anketas izveidošanu mudinājusi aizvien pieaugošā vecāku interese par mūsdienu izglītības novitātēm, kā arī izpratnes veidošanās par ģimenes un skolas sadarbības nepieciešamību.

Aptaujas primārā mērķauditorija ir sākumskolas un pamatskolas bērnu vecāki un skolotāji, taču gaidīts ir arī pirmsskolas bērnu vecāku un skolotāju viedoklis. Apkopotie dati būs publiski pieejami visiem interesentiem un kalpos kā statistikas materiāls gan vecākiem, gan izglītības jomas pārstāvjiem.

Anketa atrodama internetā, sekojot saitei ej.uz/izglitibas_kvalitate.