Pamatizglītības profesionāli orientētā virzienu programma mūzikā (21014111) nodrošina skolēniem no 1. – 9. klasei apgūt individuālās nodarbībās klarnetes, saksofona, flautas, kokles, blokflautas, ģitāras, vijoles, sitaminstrumentu, klavieru vai akordeona spēli.

Savukārt vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena (mūzika) programmā (31014011) skolēni apgūst vokālu, skaņu režiju, klarnetes, saksofona, flautas, blokflautas, ģitāras, basģitāras, vijoles, sitaminstrumentu, klavieru vai akordeona spēli individuālās mācību stundās.

Skolā ir augsti kvalificēti pedagogi-mūziķi, kas skolēniem sniedz profesionālas zināšanas mūzikas jomā.

Ikvienam skolēnam tiek nodrošināta iespēja ne tikai apgūt zināšanas un bagātināt sevi intelektuāli, bet arī pilnveidot savas mākslinieciskās dotības un talantus. Skolā darbojas dažādi interešu izglītības pulciņi.

Sīkāku informāciju par skolu var apskatīt mājaslapā.

Pietiekties iespējams no 13. līdz 19. jūnijam plkst. 9.00-12.00.