A virzienā – padziļināti latviešu valoda un literatūra.

B virzienā – komerczinības.

C virzienā  – ievirze policista darbā.

D virzienā – kultūras tūrisms.

Komerczinībās skolēni iemācīsies izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmums/SMU) un attīstīs uzņēmējspējas. Skola ir Junior Achievement – Young Enterprise Latvija / JA – YE Latvjia biedrs.

Ievirzē policista darbā varēs iepazīt policista darbu, būt aktīvs un iesaistīties dažādos sabiedriskos projektos, iemācīties aizsargāt sevi un tuvākos, rūpēties par veselīgu dzīvesveidu un veidot savu turpmāko karjeru. Skola sadarbojas ar Valsts Policijas koledžu, Valsts Policiju un Rīgas Pašvaldības policiju. Pēc 12.klases skolēni varēs ar atvieglotiem noteikumiem iestāties Valsts Policijas koledžā vai arī pilnveidot sevi pašvaldības policista darbā. 

Kultūras tūrismā skolēniem veidos izpratni par kultūras jēdziena daudznozīmību, iepazīstinās ar gida darbu, kā arī mācīs plānot un organizēt kultūras tūrisma projektus.   

Papildus vidusskolēni apgūst teikvando cīņas mākslu, dziedāšanu, aktiermākslu, basketbolu, volejbolu, galda tenisu un mācās radoši domāt pēc E.deBono radošās domāšanas metodes.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. 

Dokumenti tiks pieņemti no 16.jūnija. 

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23
Tālr. 67519009; 67519001
E-pasts: rjpvs@riga.lv
Mājas lapa: www.rjpvs.lv

Seko mums: