Šodien, 2014.gada 22.augustā, notikušajā konferencē pedagogi izteica vēlmi, lai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotais standarts atbilstu mūsdienu informācijas tehnoloģiju attīstības pakāpei, dodot iespēju skolēniem mācīties programmēšanu, nevis tikai apgūt datorlietošanas prasmes, informē RTU Komunikācijas nodaļas vadītāja Dita Arāja.

Rezolūcijā pedagogi aicina IZM mācību priekšmeta Informātika standartā pamatskolām iekļaut algoritmiskās domāšanas un programmēšanas apguves iespējas, kā arī paredzēt informātikas mācīšanu, sākot no 2.klases līdz pat pamatizglītības ieguves beigām. Patlaban informātiku māca 5.-7.klasē un vidusskolā. Turklāt pamatskolā informātiku māca pēc 2006.gada standarta, kaut arī tieši pēdējā desmitgadē informācijas tehnoloģijas ir piedzīvojušas pamatīgu attīstību.

"Ir nepiedienīgi informācijas sabiedrības jaunajai paaudzei likt apgūt desmit gadu un vēl vecākas prasmes mūsdienās, kad esam piedzīvojuši IT veiksmes stāstus," uzskata RTU Sagatavošanas kursu nodaļas vadītājs un Latvijas Informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Oskars Lūsis.

Skolēnu nepietiekamās informātikas zināšanas izjūt augstskolas, jo daļa jauno studentu tikai 1. kursā atskārst, ka datorikas studijas neaprobežojas ar programmu lietošanu, bet ir jāsāk programmas radīt pašiem.

Sagaidāms, ka jaunais informātikas standarts spēkā varētu stāties ne ātrāk kā 2018.gadā, jo pērn tika no jauna akceptēts 2006.gadā pieņemtais, tā būtību gan nemainot. Tāpēc lielākā atbildība patlaban par jaunās paaudzes mūsdienīgu izglītošanu ir informātikas skolotājiem.