Tās mērķis ir sagatavot 24 Latvijas mazākumtautību un pamattautību pārstāvjus, kas kā apmācītāji-vēstnieki sadarbosies ar valsts dažādu tautību kopienām, liecina Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā publicētā informācija.

Kultūras vēstnieki savām kopienām palīdzēs apzināties vietējo un nacionālo kultūru kā izaugsmes resursu, stiprinās latviskās kultūras apziņu, veidos izpratni par atvērtu kultūras identitāti un mobilizēs pozitīvām pārmaiņām saliedētas sabiedrības veidošanā.

Apmācību dalībnieki pilnveidos savas zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, kas kalpos par pamatu dažādu partnerību iedibināšanai un attīstībai. Dalībnieki gūs iedvesmu turpmākam darbam un iespēju satikt līdzīgi domājošos, lai veidotu ilgtermiņa sadarbību.

Programma tiek veidota, Kultūras ministrijai sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un biedrību CultureLab.

Papildu informācija pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.