Tās mērķis ir veicināt jauniešu informētību un izpratni par attīstības jautājumiem pasaulē, stiprināt atbalstu ilgtspējīgam, ekoloģiski un sociāli atbildīgam dzīvesveidam un dot iespēju jauniešiem pašiem, praktiski izmatojot savas profesionālās zināšanas un iemaņas, piedalīties dažādu globālu problēmu risināšanā. Dalība GLEN Globālās izglītības apmācības programmā ietver apmācības un sagatavošanas seminārus, praksi projektā kādā attīstības valstī un tam sekojošu iegūtās pieredzes nodošanu Latvijas iedzīvotājiem, vēsta laikraksts Diena.

Latvijā šīs programmas ietvaros šogad tiek piedāvātas divas stipendijas ar praksi Gruzijā vai Kamerūnā. Gruzijā Boržomi Karagauli Nacionālajā parkā GLEN dalībnieku uzdevums būs atbalstīt nacionālā parka administrāciju efektīvas mārketinga stratēģijas izveidē, izvērtējot esošo mārketinga stratēģiju, kā arī potenciālos mārketinga kanālus. Savukārt Kamerūnā prakses projekta tēma būs saistīta ar sieviešu ekonomiskās kapacitātes stiprināšanu. Prakses dalībnieku uzdevums būs apzināt dažādas sieviešu grupas, rīkot apmācības par finanšu menedžmenta pamatiem, kā arī palīdzēt sievietēm finansējuma meklēšanā un piesaistīšanā viņu iniciatīvām.

Pieteikties programmā var jaunieši vecumā no 21 līdz 30 gadiem ar labu angļu valodas prasmi, motivāciju un interesi iegūt zināšanas par globālām norisēm. Pieteikšanās – līdz 15. janvārim, pēc tam sekos pārrunas ar kandidātiem janvāra beigās Rīgā. Sīkāk – www.glen.lv.