Pieteikties var ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personību, papildināt zināšanas un profesionālo kvalifikāciju. Klausītāja statusā var apgūt jebkuru no LU piedāvātajiem vairāk nekā 1000 akadēmiskajiem un profesionālajiem studiju kursiem dažādās jomās.

LU piedāvā studiju kursus visās zinātnes nozarēs un jomās. Kursi ir dažādas sarežģītības – sākot no valodu kursiem bez priekšzināšanām un beidzot ar kursiem augstākajā matemātikā vai mikrobioloģijā. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegts apliecinājums par tā noklausīšanos un eksāmenu nokārtošanu.

Klausītāja statuss dod iespēju piedalīties studiju procesā, kārtot pārbaudījumus, izmantot bibliotēku un e-resursus kvalifikācijas pilnveidošanai. Klausītājs var apgūt un papildināt zināšanas gan savā, gan citās specialitātēs, nestudējot konkrētā bakalaura, maģistra vai profesionālajā studiju programmā, gūt ieskatu un pieredzi, lai izvēlētos nākamo profesiju, mācīties pakāpeniski un uzkrāt kredītpunktus, kas tiek atzīti vēlākajos studiju posmos turpmākām studijām Latvijas Universitātē vai citās augstskolās, saņemt apliecinājumu par apgūto kursu gan latviešu, gan angļu valodās.

Pieteikšanās kursu apguvei 2013./14.gada pavasara semestrī norisināsies no 3. februāra līdz kursa trešajai nodarbībai LU Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.kab. (tālr.: 67034444). Ar kursu piedāvājumu un pieteikšanās kārtību iespējams iepazīties LU portālā. Klausītāju kursi ir maksas pakalpojums.