Rīdzinieki aicināti doties uz Rīgas Sociālo dienestu, lai nezaudētu 25 latus, ko pašvaldība maksā katram skolēnam, kuram pienākas mācību pabalsts. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, uzsākot mācību gadu, piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 135 latus katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem (saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr. 202 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā), vēsta laikraksts Latvijas Avīze.

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāuzraksta iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Rīgas Sociālais dienests uzsver, ka iesniegumu par pabalstu mācību līdzekļu iegādei pieņems līdz 31. oktobrim.

Informāciju par sociālo darbinieku pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem var iegūt, zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, kā arī mājaslapā.