Skaitītājs pieejams E-prasmju nedēļas interneta vietnē www.eprasmes.lv.

Tāpat skolēni tiek aicināti aktīvi piedalīties E-prasmju nedēļas testos un konkursos.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā, 8.-12.klašu skolēniem būs iespējams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā aizpildīt zināšanu testu Es – elektroniskā vidē. Ar šī testa palīdzību skolēniem tiks sniegta iespēja paplašināt savas zināšanas un izpratni par valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-pakalpojumiem un to pielietošanu gan pašu, gan vecāku vai radinieku saziņai ar valsts pārvaldes iestādēm un citām iespējām. Izlozes kārtībā 10 skolēni tiks pie noderīgām pārsteiguma balvām.

Skolēnus, jauniešus un studentus E-prasmju nedēļas aicina izpildīt e-Guardian IKT drošības prasmju barometru. Barometrs ir pašnovērtēšanas tiešsaistes rīks, ko var izmantot jebkurā vietā, kur pieejams internets un saņemt rezultātus savā e-pastā!

Latvijas Informācijas un komunikācijas asociācija apbalvos 20 labākos barometra testa kārtotājus (pēc rezultātiem) un dāvinās bezmaksas e-Guardian karti un testu.

Sīkāka informācija par testiem un konkursiem atrodama šeit sadaļā IKT zināšanu pārbaude un testi.