Programmā: Skolēnu radošo projektu prezentācijas un sporta aktivitātes; visu dienu iepazīšanās ar skolu gidu pavadībā; tējas namiņa atvēršana skolas viesiem un radošās nodarbības ar skolēniem.

Pēcpusdienā: Skolēni ģeogrāfijā darbojas interaktīvo karšu sistēmā; piedalās dabaszinību eksperimentos un konkursos; darbojas vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstāde.

15:00 – mazajā zālē tikšanās ar skolas vadību un iepazīšanās ar vidusskolas ievirzes programmām:

  • A virziens  padziļināti latviešu valoda un literatūra
  • B virziens – komerczinības
  • C virziens  – ievirze policista darbā
  • Sagatavošanā D virziens – kultūras tūrisms

Komerczinībās vidusskolēni iemācās izveidot savu uzņēmumu (skolēnu mācību uzņēmumu/SMU) un attīsta uzņēmējspējas.

Ievirzē policista darbā vidusskolēni iepazīst policista darbu un iesaistās dažādos sabiedriskos projektos.

Vidusskolēniem no Latvijas novadiem piedāvājam iespēju dzīvot dienesta viesnīcā.

Skolas adrese: Rīga, Gaujas iela 23; Tālr. 67519009; 67519001

Mājas lapa: www.rjpvs.lv.  

Jauni notikumi ik dienu – seko:

Vok_ans_2014_1.PNG Vok_ans_2014.PNG 1.jpg 

17.JPG 8.JPG Rokuroka5.jpg

Rokuroka4.jpg Rokuroka3.jpg Roku_roka2.jpg