Tāpat ministrija aicina cilvēkus būt sociāli atbildīgiem un gadījumos, ja ir aizdomas, ka, piemēram, kaimiņu dzīvoklī varētu būt nepilngadīgi bērni, kuri palikuši bez uzraudzības un joprojām gaida pieaugušos atgriežamies no veikala, aizdomas pārbaudīt. Šādos gadījumos jāzvana Valsts policijai pa tālruni 112.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) uzticības tālrunis 116111 pašlaik nodrošina psiholoģisko palīdzību, konsultācijas un atbalstu ikvienam zvanītājam. VBTAI Krīzes intervences komandas speciālisti strādā notikuma vietā, palīdzot krīžu un konsultāciju centra Skalbes psihologiem.

Krīzes komanda ir gatava sniegt palīdzību arī traģēdijā cietušajiem un iesaistītajiem bērniem un pusaudžiem, kā arī viņu pieaugušajiem tuviniekiem, līdzko būs apzināta informācija par viņiem.

Arī Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatikas klīnikas ārsti psihoterapeiti ir gatavi sniegt bezmaksas krīzes psihoterapeitisko palīdzību traģēdijā cietušajiem, viņu līdzcilvēkiem, kā arī glābējiem. 

Lūgums zvanīt uz tālruni 67 625 655 vai 20 203 203, lai saskaņotu palīdzības vietu un laiku. Palīdzība tiks sniegta arī brīvdienās.

Ārsti psihoterapeiti palīdzību ir gatavi sniegt gan latviešu, gan krievu valodā visiem cietušajiem, tostarp bērniem, cietušo līdzcilvēkiem un darbos iesaistītajiem glābējiem.

RSU Psihosomatikas klīnika izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un cietušajiem. 

116111 uzticības tālruņa psihologi lūdz zvanītājus saprast situācijas nopietnību un šajās dienās netraucēt telefona darbu ar joku zvaniem vai klusēšanu.