Komisija anulējusi augstskolas programmas "Datorzinātne" un "Jurisprudence", vēsta ziņu aģentūra LETA. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) informēja, ka arī pati augstskola nav akreditēta un tai nav tiesību izsniegt valsts atzītus diplomus arī pārējās studiju programmās.

Anulēšanas lēmums pieņemts, jo augstskola līdz šim nebija iesniegusi pieteikumu studiju virziena "Tiesību zinātne", kurā iekļauta programma "Jurisprudence", akreditācijai. Augstskolu likums paredz, ka par licences anulēšanu studiju programmai lemj, ja divu gadu laikā no studiju programmas īstenošanas sākšanas nav sākta studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija.

Augstskolai licence par tiesībām īstenot profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Jurisprudence" studiju virzienā "Tiesību zinātne" ir izsniegta 2011.gada 13.jūlijā ar derīguma termiņu līdz 2014.gada 13.jūlijam. Savukārt licence par tiesībām īstenot profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmu "Datorzinātne" programmēšanas inženiera kvalifikācijas iegūšanai studiju virzienā "Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne" ir izsniegta 2011.gada 17.novembrī ar derīguma termiņu līdz 2014.gada 17.novembrim. Arī šim studiju virzienam augstskola nav iesniegusi pieteikumu studiju virziena akreditācijai.

Licences anulēšana nozīmē to, ka augstskolai ir jāpārtrauc studentu sagatavošana abās minētajās studiju programmās. Esošie Eiropas Tālmācības augstskolas jurisprudences un datorzinātnes programmu studenti mācības varēs turpināt citā augstskolā līdzvērtīgā bakalaura studiju programmā. IZM īpaši aicina pievērst uzmanību šai informācijai vidusskolu beidzējus, kuri plāno turpināt mācīties augstākās izglītības iestādē.

Augstskola komisijas lēmumu var apstrīdēt IZM viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, kā to paredz Administratīvā procesa likums.