Balva tiks piešķirta Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas klavierspēles pedagoģei Ilzei Treijai un Jūrmalas Mākslas skolas skolotājam, direktora vietniekam izglītības jomā Antonam Vaivodam.

I. Treija ir viena no vadošajām vidējās paaudzes klavierspēles skolotājām Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā. Vislielāko vērību viņa veltījusi darbam ar klavierspēles iesācējiem. I. Treija izstrādājusi mācību priekšmeta Pianisma vēsture programmu un piedalījusies mācību priekšmeta Klavierspēle programmas izstrādāšanā. Vairāk nekā 20 viņas audzēkņu ieguvuši godalgotas vietas starptautiskos konkursos un daudz koncertējuši ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. I. Treija ilgus gadus strādājusi Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, informē ziņu aģentūra LETA.

A. Vaivods darba gaitas Jūrmalas pilsētā uzsācis 1977.gadā. 37 darba gadu laikā viņš ir ieguvis lielu popularitāti Jūrmalas pilsētā kā izcils un radošs pedagogs. A. Vaivods savā darbā izmanto mūsdienīgas mācību metodes, cenšoties saviem audzēkņiem iemācīt ne tikai zīmēt un gleznot, bet būt mērķtiecīgiem un daudz strādāt. Viņa audzēkņi regulāri piedalās vizuālās mākslas konkursos Latvijā un ārpus tās. 20 gadus pedagoga vadībā tiek rīkotas radošās mākslas vasaras izbraukuma nometnes. No 1990.gada A. Vaivods bijis Jūrmalas mākslinieku grupas biedrs un aktīvi ar saviem darbiem piedalījies izstādēs un mākslas projektos, informē Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Bika.

Cimzes balvas piešķiršanas mērķi ir novērtēt pedagogus par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, kā arī stiprināt kultūrizglītības jomas pedagogu profesijas prestižu. Šogad Jāņa Cimzes 200.jubilejas gadā balva tiks pasniegta pirmo reizi. Katru gadu paredzēts piešķirt divas balvas - vienam pedagogam mūzikas un dejas jomā, vienam - mākslas un dizaina jomā.