Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia veiktajā pētījumā 21% aptaujāto norādījuši, ka šādu varbūtību vērtē drīzāk negatīvi, bet 29% - ļoti negatīvi. Salīdzinoši biežāk negatīvi ir noskaņoti lauku teritoriju, Pierīgas un Vidzemes reģiona iedzīvotāji, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Savukārt 39% iedzīvotāju pozitīvi vērtē to, ka citas valstis Latvijā atvērtu skolas ar mācībām atbilstoši šo valstu izglītības programmām, no viņiem 16% pauž ļoti pozitīvu nostāju, bet 23% to vērtē drīzāk pozitīvi. Salīdzinoši biežāk starp šādu atbildi sniegušajiem ir sievietes, cittautieši, Rīgas un Latgales reģiona iedzīvotāji, strādnieki, kā arī iedzīvotāji ar relatīvi zemākiem ienākumiem.

Savukārt desmitā daļa jeb 11% respondentu nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Kopumā tika aptaujāti 750 ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Aptauja ar interneta starpniecību tika veikta no 28.janvāra līdz 30.janvārim.