Puses parakstīja sadarbības līgumu, kura mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru rīcībpolitikas veidošanā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

U. Augulis pauda gandarījumu par sociālo pedagogu pārstāvju vēlmi iesaistīties nozarei būtisku jautājumu risināšanā un aicināja aktīvi piedalīties dažādās darba grupās, kā arī sniegt priekšlikumus un viedokli atsevišķu normatīvu izstrādes gaitā.

Ministrs arī uzsvēra, ka sociālie pedagogi ikdienā veic nozīmīgu darbu, jo tieši viņi nereti ir pirmie, kas konstatē problēmas ģimenēs ar bērniem un sniedz priekšlikumus turpmākā atbalsta nepieciešamībai. Līdz ar to būtiska ir sociālo pedagogu sadarbības sekmēšana ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kā arī ministriju rīcībpolitikas veidošanas procesā.

"Tāpēc esmu gandarīts par nevalstiskā sektora iesaistīšanos sociālajiem pedagogiem būtisku jautājumu risināšanā, jo, veidojot sociālā darba politiku, ir nozīmīgs arī pilsoniskās sabiedrības viedoklis un priekšlikumi," pauda U. Augulis.

Līdz šim Labklājības ministrijai (LM) ar nevalstiskajām organizācijām ir noslēgti 84 sadarbības līgumi. Vienošanās mērķis ir veicināt Labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai efektīvāk īstenotu bezdarba samazināšanas, personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju, sociālās iekļaušanas, valsts sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu, sociālās palīdzības, sociālās aprūpes, sociālās un profesionālās rehabilitācijas, sociālā darba, dzimumu līdztiesības, ģimenes politikas, kā arī sekmētu pilsoniskās sabiedrības iesaisti būtisku lēmumu pieņemšanā.

Sadarbības sekmēšanai puses vienojās, ka nevalstiskās organizācijas arī informēs ministriju par sabiedrību interesējošiem jautājumiem un turpinās individuāli tikties ar ministrijas speciālistiem, lai diskutētu par nevalstisko organizāciju sniegtajiem priekšlikumiem nozares darbā.