Kā paredz 22.aprīlī izdotais LU rīkojums, noslēguma darbus un promocijas darbus savstarpēji salīdzinās ne tikai vienā studiju programmā un fakultātē, bet arī ar citās LU fakultātēs un citās augstskolās izstrādātajiem darbiem, vēsta ziņu aģentūra LETA. Ja datorprogramma kādā darbā būs uzrādījusi plaģiāta pazīmes, šo darbu izvērtēs nozares eksperti un pieņems lēmumu, vai darbs satur plaģiātu. Ja eksperti būs konstatējuši plaģiāta klātbūtni noslēguma darbā, tiks lemts par studējošā eksmatrikulāciju. Promocijas darbus, kuros tiks konstatētas plaģiāta pazīmes, izvērtēs atbilstošā promocijas padome un lems par tā virzīšanu aizstāvēšanai.

Vienlaikus ar LU rīkojumu ir apstiprināta procedūra, kas nosaka kārtību, kā jārīkojas gadījumos, kad datorizētajā sistēmā konstatētas plaģiāta pazīmes. LU iniciētajā augstskolu Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā kopš šī gada 24.janvāra sadarbojas jau astoņas Latvijas augstskolas. LU, Daugavpils Universitātes, Ekonomikas un kultūras augstskolas, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Rēzeknes Augstskolas un Liepājas Universitātes sadarbības līgums paredz veidot un attīstīt vienotu plaģiātisma kontroles datorsistēmu ar iespēju salīdzināt studējošo noslēguma darbus ar iepriekšējos gados aizstāvēto darbu kopu. LU salīdzināšanai pieejama plaša datu bāze, kurā iekļauti noslēguma darbi gandrīz desmit gadu garumā.

Viens no Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmas darba grupas dalībniekiem, LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) bibliotēkas vadītājs Jānis Kreicbergs, kurš sāka datorizētas plaģiātisma kontroles procesu fakultātē 2008.gadā, uzsver vairākus pozitīvus sistēmas modeļa aspektus. "Pirmkārt, sadarbības līgums un pievienošanās paliek atvērta citu Latvijas augstskolu dalībai. Vairākas augstskolas jau ir izrādījušas interesi pievienoties šai sadarbībai. Otrkārt, pārbaude pret iepriekšējo gadu darbu kopu būtiski palielina risku iegādāties noslēguma darbus dažādās tekstu tirdzniecības vietnēs vai pasūtīt darba rakstīšanu šādu pakalpojumu sniedzējiem. Pastāv liela varbūtība, ka iegādātais teksts jau ir aizstāvēts kādā augstskolā un nonācis salīdzināšanas bāzē. Treškārt, sistēma veidota tā, lai spētu atpazīt sakritības arī tādos tekstos, kuri veidoti no vairākiem avotiem un kuros ir veiktas redakcionālas izmaiņas plaģiātisma slēpšanai," skaidroja J. Kreicbergs.

Viņš ir novērojis, ka, kopš LU SZF tika sāktas studentu darbu plaģiātisma pārbaudes, ir uzlabojusies studentu izpratne par akadēmisko godīgumu un šis jautājums saglabā savu aktualitāti. Arī LU studenti pašpārvalžu līmenī izrāda interesi un iesaistās akadēmiskā godīguma principu ievērošanas nodrošināšanā. 2014.gada februārī notika plaši apmeklēts LU Studentu padomes seminārs, kas bija veltīts akadēmiskā godīguma principiem.