Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums un valsts atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 228 eiro (160 latus) Rīgas plānošanas reģionā esošā privātā izglītības iestādē un 185 eiro (130 latus) - ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošā privātā izglītības iestādē. Valsts atbalsta maksājums arī turpmāk būs līdz 100 latiem jeb 142 eiro, bet pārējo daļu varēs segt pašvaldības, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Risinājumus šajā jautājumā ministrija gatavoja lielā steigā, jo ar jauno gadu spēku zaudētu pašreizējais regulējums par valsts atbalsta izmaksu. 

Privātajām izglītības iestādēm atbalsta saņemšanai katru mēnesi līdz 5.datumam pašvaldības noteiktā kārtībā būs jāsniedz pašvaldībā pieprasījums par iepriekšējo mēnesi pašvaldības atbalsta saņemšanai, savukārt valsts atbalsta saņemšanai būs jāiesniedz pieprasījums IZM.

Ja bērnam, kurš apmeklē privāto izglītības iestādi, tiks piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts, bērna vecākiem būs tiesības atteikties no šī piedāvājuma un turpināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātajā izglītības iestādē, ja šajā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē rindā ir reģistrēti viens vai vairāki bērni. Šādā gadījumā brīvā vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādei tiks piedāvāta nākamajam šīs pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā reģistrētajam bērnam.

Ja pašvaldības dārziņā būs brīvas vietas, pašvaldība tās piedāvās bērniem, kas apmeklē privāto izglītības iestādi un ir reģistrēti konkrētās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā. Pašvaldība atbalsta izmaksu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem pārtrauks no 1.septembra, kad bērns sāks kārtējā pirmsskolas izglītības programmas posma apguvi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalsts par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem tiks aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības iestādi.