Profesionālās izglītības likuma grozījumi nepieciešami, lai nostiprinātu nozaru ekspertu padomju funkcijas, lai dotu iespēju audzēkņiem iegūt dokumentu par vispārējo izglītību un profesionālo kvalifikāciju, lai nostiprinātu darba devēju lomu izglītības iestāžu pārvaldībā.

Pašreiz spēkā esošajā Profesionālās izglītības likumā nav ietverts regulējums attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas līmeņu atbilstību Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Tāpēc tā grozījumi paredz noteikt, ka Latvijas izglītības sistēmā ir noteikti pieci profesionālās kvalifikācijas līmeņi, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Grozījumi papildina Profesionālās izglītības likumu ar jaunu pantu, kur noteikta nozares ekspertu padomes izveidošana un kompetence.

Nozaru ekspertu padomju darbības mērķis ir sekmēt attiecīgās nozares profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozares darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un nozares speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Likuma grozījumi ietver arī regulējumu par profesionālās izglītības iestāžu konventa izveidošanu un konventa kompetenci.