Arodbiedrības LIVA valdes vārdā rakstītajā vēstulē pausta kritika pret jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādāšanas un aprobācijas norisi. Izteiktas arī bažas, ka aprobācijas norises laikā skolu vadībai papildu saviem līdzšinējiem darbiem būs jāveic, iespējams, pilnīgi nevajadzīgs papildu darbs. Vēstulē viņš raksta: “Droši vien visas procesa virzītāju cerības, kā parasti, tiek liktas tikai uz skolu direktoru un vietnieku aprobācijas laikā izrādīto radošumu.”

A. Dementjevs vēstulē pie I. Druvietes vērsies ar vairākiem jautājumiem:

1. “Kāpēc jaunā darba samaksas modeļa metodikai ir uzlikts slepenības plīvurs, kas nedod iespēju ar to iepazīties un izvērtēt visu skolu pedagogiem?

2. Kādēļ šā gada septembrī nenotika skolu direktoru un vietnieku algas paaugstināšana proporcionāli pārējo pedagogu darba samaksas pieaugumam, lai gan Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plānoja reālu skolu vadības darba slodzes palielināšanos?

3. Vai IZM plānos ir paredzēta skolu direktoru algas paaugstināšana no 2015.gada 1.janvāra?”

Nobeigumā arī vēstīts, ka LIVA neatbalstīs pedagogu darba samaksas aprobācijas procesu, ja netiks publiskota aprēķina formula skolas darba algas likmju noteikšanai, pamatojoties uz to, ka pedagogiem jāvar iesaistīties metodes pilnveidošanā. Tāpat LIVA sola neatbalstīt aprobācijas procesu, ja IZM neveiks pasākumus, lai 2015.gada budžetā tiktu iestrādāts direktoru un vietnieku algu palielinājums vismaz par 10% no 2015.gada 1.janvāra.