E–kursa ilgums: 36 akadēmiskās stundas, kas ir jāapgūst astoņu kalendāro nedēļu laikā, apguvei veltot vidēji 4,5 akadēmiskās stundas nedēļā.

E–kurss norisinās attālināti e-vidē mācību satura platformā soma.lv, kas dod iespēju ikvienam dalībniekam apgūt saturu savā tempā jebkurā vietā un laikā. Kursu laikā tiks nodrošināta iespēja konsultēties ar e-konsultantu.

Teorētiskais izklāsts, video pamācības un uzdevumi e-kursu dalībniekiem ir pieejami platformā soma.lv, un praktiskā darbošanās norisinās mākoņpakalpojumu platformās Microsoft Office 365 vai Google G Suite for Education.

Programmas noslēgumā tiek nodrošināta e-apliecība par sekmīgu kursa apguvi 36 akadēmisko stundu apjomā.

E–kursu dalībnieki pilnveidos savas zināšanas un digitālo pratību vienā no mākoņpakalpojuma platformām — Microsoft Office 365 vai Google GSuite Education, kas nodrošina mācību procesa organizāciju un vadību, mācību satura pieejamību klātienē un attālināti, skolēnu formatīvo vērtēšanu un individuālā progresa monitoringu, kā arī dažādas savstarpējās sadarbības iespējas starp skolotājiem, skolēniem un skolas vadību.

E-kursi par mākoņpakalpojumu platformu izmantošanu:

•             19. oktobris — 14. decembris par mākoņrisinājuma platforma Microsoft Office 365

•             19. oktobris — 14. decembris par mākoņrisinājuma platforma Google G Suite for Education

Video ieskats e-kursā

Vairāk informācijas un pieteikšanās ŠEIT. 

Ja ir papildu jautājumi, rakstiet [email protected] vai zvaniet 67801787.


Reklamraksts