Nolemts atteikt akreditēt Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas studiju virzienus "Psiholoģija" un "Mākslas". Tiesa ir atzinusi, ka IZM Studiju akreditācijas komisija, pieņemot šādu lēmumu, ir ievērojusi Augstskolu likuma mērķi aizsargāt pret nekvalitatīvu augstāko izglītību, ierobežojot nekvalitatīvu augstākās izglītības diplomu izdošanu valsts vārdā, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Augstskola pēc sešiem mēnešiem gan var atkārtoti iesniegt akreditācijas pieteikumu, kas nozīmē, ka augstskolai ir vēl viena iespēja novērst Studiju akreditācijas komisijas norādītos trūkumus.

Komisija bija konstatējusi vairākus trūkumus un nepilnības kvalitātes, resursu un ilgtspējas rādītājos un 2013.gada maijā lēma, ka abiem akreditējamajiem studiju virzieniem studiju programmu īstenošana ir neapmierinošā līmenī. Pēc komisijas ekspertu domām, tas neļauj pielīdzināt studiju programmu īstenošanā sasniedzamos rezultātus normatīvajos aktos noteiktajiem studiju programmas rezultātiem un līdz ar to neļauj arī piešķirt augstskolai tiesības izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par studiju programmas sekmīgu apguvi.

Augstskola šo lēmumu pārsūdzēja, taču Administratīvā rajona tiesa, izvērtējot apstākļus un pārbaudot lietas materiālus, atstāja spēkā komisijas lēmumu.