LNT raidījumā 900 sekundes apliecinājusi Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Stāstot par jauno finansēšanas modeli, kas izstrādāts Pasaules Bankas (PB), Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības attīstības aģentūras trīspusējā sadarbības līguma ietvaros, A. Kiopa atzina, ka tajā neesot ietvertas izmaiņas daļā, kas attiecas uz budžeta vietu sadalījumu valsts augstskolās.

"Mēs nekādi nevaram šo sistēmu mainīt, jo uzskatām, ka augstākajā izglītībā finansējuma avotam vienalga būtu jābūt no valsts budžeta. Šoreiz jaunais finansēšanas modelis runā par to, ka vajadzētu mainīt kārtību, kā augstskolas saņem finansējumu no valsts budžeta un kā to vajadzētu sadalīt," sacīja A. Kiopa.

Modeļa izstrādes nepieciešamība ir uzsvērta vairākos nozīmīgos Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības Padomes dokumentos, tostarp ES Padomes 2012.gada rekomendācijās Latvijai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Arī 2013.gada rekomendācijās Latvijai ieteikts īstenot plānotās augstākās izglītības reformas, jo īpaši attiecībā uz tāda finansēšanas modeļa izveidi, kas stimulē kvalitāti, akreditācijas sistēmas reformu, iestāžu konsolidāciju un internacionalizācijas veicināšanu.