"Resursu konsolidācijas nepieciešamību diktē mūsu demogrāfiskā situācija, mūsu pieejamie resursi un arī tā situācija, kāda mums augstākajā izglītībā šobrīd ir, kad mums ir diezgan liela fragmentācija un sadrumstalotība programmās un arī samazinās studējošo skaits šajās programmās. Tāpēc resursu konsolidācija, es teiktu, ir pats būtiskākais," sacīja IZM valsts sekretāra vietniece Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa.

Ministrijas pārstāve akcentēja, ka ar nozari panākta vienošanās, ka gaidāma nevis institucionāla konsolidācija ar mehānisku institūciju vai programmu apvienošanu, bet gan funkcionāla konsolidācija, vēsta ziņu aģentūra LETA. 

"Mēs esam vienojušies ar nozari, ka mēs kopīgi domāsim par funkcionālu konsolidāciju, proti, atbalstīsim nozari tās centienos apvienot tās resursus un spēkus kopīgu programmu īstenošanu, kopīgu pasākumu veidošanā. [..] No valsts pārvaldes puses mēs lietosim vairāk tādus instrumentus, kas motivē to darīt. Atbalstīsim nozari, piešķirot institucionālos grantus pārvaldības uzlabošanai, mēs atbalstīsim nozari tās centienos veidot studiju virzienu padomes, kas ietvertu industrijas pārstāvjus, atbalstīs kopīgu studiju veidošanā," klāstīja A. Kiopa, norādot, ka liels uzsvars būs uz pašorganizāciju un piedāvājumu no nozares puses.

IZM uzdevums esot nozari atbalstīt tās centienos paaugstināt kvalitāti gan izglītībā, gan zinātnē.