Salīdzinot ar 2002.gada rādītājiem, Latvijā tikai 17,3% cilvēku vecumā no 30 līdz 34 gadiem ieguvuši augstāko izglītību, 2013.gada statistika rāda, ka šādu cilvēku skaits ir vairāk nekā dubultojies. Pagājušajā gadā Latvijā bija 40,7% 30-34 gadīgo ar augstāko izglītību, pārsniedzot Eiropa 2020 stratēģijā norādīto 34% atzīmi. Latvijā augstākā izglītība ir katrai otrajai sievietei un katram ceturtajam vīrietim vecumā no 30 līdz 34 gadiem.

Visvairāk cilvēku, kas šajā vecumā ieguvuši augstāko izglītību, ir Īrijā, Luksemburgā un Lietuvā, kur augstākā izglītība šajā vecumā ir vairāk nekā pusei iedzīvotāju. Savukārt vismazāk augstāko izglītību ieguvušo vecumā no 30 līdz 34 gadiem ir Itālijā un Rumānijā, kur šādu cilvēku attiecīgi ir vien 22,4% un 22,8%.

Visvairāk augstāko izglītību ieguvušo sieviešu šajā vecuma grupā ir Lietuvā - tur šo izglītības grādu ieguvušas vairāk nekā 60% sieviešu, bet visizglītotākie vīrieši dzīvo Luksemburgā, kur augstākā izglītība ir gandrīz pusei - 49,2%.

Vissliktākie rādītāji dzimumu dalījumā ir Itālijai, kur tikai 17,7% vīriešu attiecīgajā vecumā ieguvuši augstāko izglītību, un Rumānijai ar 24,6% augstāko izglītību ieguvušo sieviešu.

ES 2020 stratēģija nosaka, ka līdz 2020.gadam visās ES dalībvalstīm kopā šim rādītājam jābūt vismaz 40%. 2013.gadā 37% Eiropas populācijas vecumā no 30 līdz 34 gadiem jau bija ieguvuši augstāko izglītību.