No 1. septembra stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi nr. 404, kas nosaka kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu. Prasību ievērošanu stimulē tā saucamais auklīšu pabalsts – 100 latu valsts atbalsts izdevumiem par aukli. Lai saņemtu pabalstu, vecākiem ar aukli jānoslēdz oficiāls līgums un jāinformē pašvaldība, kurā deklarēts bērns. Atvase jāreģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmā un izvēlētajai auklei jāatbilst visām likumā noteiktajām prasībām. Prasības ir relatīvi stingras – auklei jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, jāmaksā nodokļi, tai nevar būt krimināla pagātne vai atņemtas vecāku tiesības. Pakalpojumu var sniegt, ja auklei ir pedagoģiskā izglītība vai tā apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā. Tāpat auklei nepieciešama apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību un Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja ēdināšanas pakalpojumam. Tātad, lai atbilstu prasībām, auklei sākotnēji jārēķinās ar izdevumiem, bet pabalsts būs vien 100 latu, un auklīšu alga par vienu mazuli var nepārsniegt minimālo atalgojumu.

Tā kā prasībai par aukļu apmācībām noteikts pārejas periods, no 1. septembra līdz gada beigām bērnu uzraudzības pakalpojumu varēs sniegt arī nekvalificētas aukles. Ja Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) janvārī nesaņems ziņu, ka aukle ieguvusi atbilstošu izglītību, persona no reģistra tiks izslēgta. IKVD saņem zvanus no vecmāmiņām, kas nav ieguvušas atbilstošu izglītību un varēs pildīt auklītes pienākumus līdz janvārim, saņemot valsts pabalstu. IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākā referente sabiedrisko attiecību jomā Ilze Stengrevica paskaidroja, ka IKVD viss ir gatavs un interesentiem atliek tikai iziet procedūru. Tomēr viņa arī norādīja, ka atbildīgās iestādes jautājumu risina sasteigti, līdz ar to topošajām auklēm fiziski nav bijis laika iegūt nepieciešamo izglītību un sakārtot dokumentus, lai jau ar septembri sāktu strādāt. Tātad pakalpojums ar septembri var nebūt pieejams, un rodas jautājums – kāpēc ar steigu septembrī jāreģistrē nekvalificētas aukles, lai janvārī šos cilvēkus no reģistra dzēstu?

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Komunikāciju nodaļā piekrita, ka nevajadzētu maldināt iedzīvotājus, ka pakalpojums ar septembri jau būs pieejams. IZM šajā procesā atbild par finansējumu – izvērtē pieprasījumus, piešķir valsts atbalstu un uzrauga tā izlietošanu. Pabalstu par 2013. gada atlikušajiem mēnešiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam piešķirs pēc pieprasījuma par iepriekšējo mēnesi iesniegšanas IZM. Pieprasījums jāiesniedz katru mēnesi līdz piektajam datumam, un 10 darbdienu laikā IZM veiks maksājumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja kontā. Pirmo valsts atbalsta izmaksu pakalpojuma sniedzēji teorētiski saņems līdz 15. oktobrim.