Tas paredz aktīvu vecāku izglītošanos, lai veicinātu veiksmīgu sadarbību ar bērnu izglītības iestādēm un stiprinātu vecāku izaugsmes centru veidošanos visā Latvijā.

Projekta Open Parents pirmais posms veiksmīgi noslēdzās 2013. gada maijā, kad 20 aktīvi vecāki no dažādām Latvijas vietām kļuva par vecākiem-līderiem un sāka vietējo vecāku izaugsmes centru veidošanu. Projekta izpētes posmā tika atklāts, ka 74% aptaujāto Latvijas vecāku labprāt apmeklētu mācības, kas ir izstrādātas tieši vecākiem un palīdzētu risināt ikdienas komunikācijas un sadarbības problēmas gan ģimenē, gan skolā. Diemžēl šādas mācības ir pārāk dārgas, nav pieejamas lauku reģionos un bez maksas tiek organizētas tikai sociālā riska ģimenēm. Tādēļ aktīvi vecāki, kuri vēlas stiprināt savu ģimeni un veidot pozitīvas attiecības ar savu bērnu izglītības iestādēm vēl pirms attiecībās ir iestājusies sociālā krīze, apvienojās, lai atbalstītu un izglītotu viens otru.

Projekta platforma ir ļoti aktuāla mūsdienu Latvijā, jo aizvien vairāk vecāku un skolotāju saprot, ka nākotnes sabiedrības labklājības pamatu veidos šodienas radošie, pašapzinīgie un uz sadarbību vērstie bērni. Lai bērniem iemācītu sadarboties, tas vispirms ir jāiemācās pašiem. Bērni skolās pavada lielāko dzīves daļu, tādēļ visefektīvākais sadarbības piemērs, ar ko noteikti būtu jāsāk, ir ģimenes un skolas sadarbība, ko aktualizē arī gandrīz 95% biedrībā Latvijas vecāku kustība iesaistītie vecāki un apstiprina lielākā daļa Latvijas progresīvo skolu.

Projekta otrā posma galvenie mērķis ir turpināt vecāku izglītošanos vairākos līmeņos; izveidot interesentiem viegli pieejamu datu bāzi ar izglītojošiem materiāliem, kontaktiem un sadarbības partneriem, kā arī stiprināt gan vietējo Latvijas, gan Baltijas vecāku tīklu, lai ļautu sadarbības un izglītošanās idejai iet plašumā.

Aktīvie Latvijas vecāki vēl var pieteikties Open Parents otrā posma mācībām, lai bez maksas apgūtu prasmes komandas veidošanā un vadīšanā, konfliktu risināšanā, laika plānošanā un pārrunu vadīšanā, kā arī rastu idejas kā sabalansēt dzīves svarīgākās jomas un būt ne tikai veiksmīgiem vecākiem, bet arī aktīviem sabiedrības locekļiem. Īpaši tiek gaidīti vecāki, kas darbojas skolu padomēs, un vecāki, kas vienlaikus ir arī skolotāji skolās, kā arī vietējo kopienu aktīvisti.

Visi mācību kursi vecākiem ir pieejami bez maksas. Aicināti pieteikties arī speciālisti – pedagogi, psihologi, kas centriem neliegtu bezmaksas vai pazeminātas maksas mācības, konsultācijas un izglītojošus materiālus.

Sīkāka informācija par projektu Open parent atrodama mājaslapā.