Banku augstskola piedāvā studēt sešās maģistra studiju programmās - Finanses, Finanšu vadība, Starptautiskās finanses un banku darbība, Uzņēmējdarbības vadīšana, Inovatīvā uzņēmējdarbība un Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās.

Īpaši populāras Banku augstskolā ir dubultdiplomu programmas, kas tiek īstenotas sadarbībā ar prestižo Šveices Biznesa skolu (SBS Swiss Business School). Šobrīd vēl var pieteikties studijām dubultdiplomu maģistra studiju programmā Starptautiskās finanses un banku darbība, vēsta portāls Apollo.lv.

Par maģistra studiju programmu Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās 2014.gada absolvente, Ministru kabineta preses sekretāre Signe Znotiņa-Znota stāsta: “Absolvējot augstskolu, kopā ar kursabiedriem secinājām, ka pasniedzējas Ditas Danosas vadītā programma Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās mūs piesaistīja, jo tās saturs piedāvā visaptverošu ieskatu jomās, kas aktuālas katram uzņēmējam, turklāt ļoti mūsdienīgā un perspektīvā rakursā. Balanss starp obligātām zināšanām mūsdienu uzņēmējam un tendencēm pasaulē, kur neviena nozare nav iedomājama bez radošuma un inovācijām!”

Atvērto durvju dienās notiks 14.un 21.augustā plkst.18.00, Banku augstskolā, Kr.Valdemāra ielā 161.