Līdz šim no valsts budžeta līdzekļiem piešķirtās brīvpusdienas pienācās tikai 1. un 2.klases izglītojamajiem, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Plānots palielināt valsts budžeta līdzekļu apmēru viena izglītojamā ēdināšanai dienā. Līdzšinējo 1,14 eiro vietā viena skolēna ēdināšanai piešķirs 1,42 eiro.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, 2014./2015. mācību gadā 1., 2. un 3.klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies 61 212 izglītojamie, 2015./2016. mācību gadā - 64 938 izglītojamie, bet 2016./2017. mācību gadā - 65 630 izglītojamie.

Laika posmam no 2014. gada 1.septembra līdz 2015. gada 31.janvārim nepieciešami 8 170 578 eiro. Savukārt periodam no 1.februāra līdz 31.maijam - 6 884 646 eiro.

Valsts budžetā pamatizglītības izglītojamo ēdināšanai finansējums netiek piešķirts pietiekamā apmērā, tomēr katru gadu finansējums šim mērķim tiek palielināts, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.

Par pārējo skolēnu ēdināšanas finansēšanu lemj izglītības iestādes dibinātājs. Pašvaldības nosaka pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru, tostarp brīvpusdienas, un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs.

Pašlaik Demogrāfijas lietu padome plāno skatīt jautājumu par nepieciešamību nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem skolēniem līdz 9. klasei ieskaitot, vai arī ieskaitot vidusskolas klases.

Pēc valdības lēmuma par papildu finansējuma piešķiršanu tiks pilnveidoti Ministru kabineta noteikumi, lai tie pēc iespējas pilnīgāk atbilstu Bērnu tiesību aizsardzības likumā ietvertajam pilnvarojumam.