Pirmās apelācijas ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu saņemtas laika posmā no 30.jūnija līdz 9.jūlijam. Visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajā proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits, vēsta ziņu aģentūra LETA. Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22 270 skolēni, kuru 59 146 darbus novērtēja 747 vērtētāji.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.

Pērn apelāciju iesniegšanas pirmajā nedēļā VISC saņēmis 79 apelācijas no 64 personām, bet kopumā pagājušajā gadā saņemtas 115 apelācijas no 94 personām. Šogad centralizētajos eksāmenos vājākās zināšanas skolēni uzrādījuši vēsturē un matemātikā. Savukārt augstākie rezultāti iegūti krievu un franču valodā.