Tie, kas šo latiņu pārvarēs, kvalificēsies tālākajai sacensībai, kurā salīdzināsim skolēnu sekmju progresu pirmajā un otrajā semestrī.

E-klase jau apkopojusi šībrīža statistiku. "Jāteic, kopējais sekmju līmenis ir ļoti līdzīgs tam, kāds bijis iepriekšējos gados šajā laika posmā," komentē E-klases redaktore Dita Lapsa. "Mazie kā vienmēr ir viscentīgākie, tomēr, sākot ar sesto klasi, sekmes strauji krīt un devītajā klasē uz sešām ballēm un augstāk mācās vien tikai mazliet vairāk par pusi klašu. Klasēs, kurās ir augsts mācību līmenis, itin visi skolēni ir motivēti labāk mācīties, un, lai arī psiholoģiski ir grūtāk atrasties šādā klasē kā skolēnam ar sliktākajām sekmēm, tas noteikti ir daudz produktīvāk, nekā mācīties klasē ar zemu kopējo sekmju līmeni un atrasties priekšgalā. Klasēs, tāpat kā skolēnu draugu lokā, var vērot līdzīgas iezīmes – ja līderi ir motivēti mācīties, arī pārējie to darīs un centīsies neatpalikt. Skolotāji ir tie, kuri šo situāciju var novērot un mainīt vēlamajā virzienā, tomēr bez vecāku atbalsta to diemžēl paveikt ir grūti. Labā ziņa ir tā, ka oktobris ir īstais laiks, lai ar sparu ķertos mācībām klāt!"

Par to, ka panākumi iespējami tikai sadarbībā, pārliecinājusies arī Vecumnieku vidusskolas skolotāja Ingrīda Segliņa, kuras audzināmā klase pagājušā gada konkursā izcīnīja pirmo vietu sesto klašu grupā. Šogad skolēni jau ir 7. a, un skolotāja ir gatava padalīties ar veiksmes recepti.

"Dalība konkursā nebija mērķtiecīga," I. Segliņa atzīstas. "Mūsu klases panākumi – tas ir pasākumu komplekss un arī dažādu apstākļu sakritība." Skolotāja stāsta, ka klasē kopā ar vecākiem izveidots projekts Vecāku ieguldījums skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā. Tā ietvaros vecāki katrā kopā sanākšanas reizē iemaksā vienu latu īpašā fondā. Ikreiz, kad mācībās ir kādi starpvērtējumi, vecāki kopā ar skolotāju, izvērtējot katra skolēna sekmes, lemj, kuri bērni nopelnījuši kādu motivējošu pasākumu par šo vecāku fonda naudu – kino, teātri, braucienu uz ZinOO centru u. tml. "Manas klases bērniem ir brīnišķīgi, sadarboties griboši un atbalstoši vecāki," I. Segliņa slavē.

Kad klase mācību gada vidū E-klasē un Dienā pamanīja, ka ir starp līderiem konkursā Mēs varam labāk!, tas lika saausīties un pie sekmēm piestrādāt vēl vairāk. Taču tikpat būtiska nozīme ir arī skolas vadības un priekšmetu skolotāju nostājai, ka skolēni jāmotivē visiem spēkiem un līdzekļiem. I. Segliņa piebilst, ka svarīgs ir arī novada domes atbalsts, piemēram, ar brīvpusdienām bērniem līdz pat devītajai klasei. "Mana pārliecība ir – tikai paēdušu bērnu varam motivēt uz sasniegumiem. Otra pārliecība – panākumi būs, ja sadarbosies skolēni, skola (t. sk. vadība), vecāki un pašvaldība."

Konkursa uzvaras lauri jau izbaudīti, un ir arī patīkamas atmiņas par tā noslēguma pasākumu, tāpēc klase jau spriedusi, ka arī šogad kaunā palikt nedrīkst. "Ir jau viņi delveri, bet redzu, kā salīdzina atzīmes, redzu, ka četrinieki vairs nepatīk," skolotāja smaida. Savukārt Mēs varam labāk! organizatoriem viņa iesaka sekmes salīdzināt ne tikai pirmajā un otrajā semestrī, bet arī no klases uz klasi – lai motivācija izaugsmei būtu nepārtraukta. "Nav māksla izaugt no zema vērtējuma un dabūt to lielo progresu, māksla ir noturēt līmeni visu laiku."

atzimes_09_10.jpg