Kā informēja Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta direktores vietniece Ilze Koroļeva, uz jautājumu Kas ir primārs mūsdienu studentiem - darbs vai mācības? puse no strādājošajiem studentiem atbildējusi, ka pirmkārt viņi strādā un veic citus pienākumus, bet studē tikai "paralēli darbam", vēsta ziņu aģentūra LETA.

Lielākā daļa studentu jeb 78% strādā, lai apmaksātu savus ikdienas tēriņus, tomēr ne mazāk svarīga motivācija nodarbinātībai, studentu skatījumā, ir darba pieredzes iegūšana. Turklāt daudz optimistiskāk savas nākotnes izredzes darba tirgū pēc studiju beigšanas vērtē tie studenti, kuri patlaban strādā, un jaunieši ar darba pieredzi.

Neraugoties uz karstajām diskusijām par augstākās izglītības kvalitāti, vidējais students Latvijā ir apmierināts gandrīz ar visiem studiju aspektiem, akcentē I. Koroļeva. Lielāko daļu studentu apmierina kā studiju kvalitāte - mācībspēku kvalifikācija, pasniedzēju un augstskolas administrācijas attieksme pret studentiem, pasniegšanas kvalitāte -, tā arī mācību darba organizācija un materiāli tehniskais nodrošinājums - studentu skaits auditorijā, informācijas aprite, auditoriju tehniskais nodrošinājums un bibliotēku darbība.

Savukārt pretrunīgāka esot studējošo attieksme pret studiju organizāciju un nodarbību grafiku, zinātniskā darba iespējām, lekciju kursu piedāvājumu. Studentus visvairāk neapmierina prakses iespēju nodrošinājums un atsevišķu pakalpojumu ierobežotā pieejamība - ēdnīcu, kafejnīcu trūkums, gaisa temperatūra auditorijās, iespēja saņemt medicīnisko palīdzību.