Lietotājvārds
Parole
Kāpēc komitejā??? Kādas 15 komisijas un aģentūrītes vajadzētu nodibināt,lai kādos 15 lasījumos,jo nemāk labi savilkt zilbes,salemt,vai maksāt vai tomēr iedot pigu tiem,,debīlajiem,, skolotājiem ! vai vismaz pasviest 5-reiz apsūkātu kaulu!
LIZDA.LV mājas lapā - atzinums par jauno modeli 09.07.2015. 11:55:54
LIZDA atzinums par Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu (06.07.2015.). LIZDA noteikumu projektā nepiekrīt sekojošam: ## punkta 4.1. redakcijā noteiktajam procentuālajam sadalījumam. Jāsamazina procenti, kas paredzēti mācību stundu vadīšanai un sagatavošanai un jāpalielina procenti, kas plānoti darbam ar izglītojamajiem individuāli un grupās pēc mācību stundām. Uzskatam, ka apmaksāto darba stundu skaits (procentuālais sadalījums) ir jāpalielina atbalsta pasākumiem no 1–10 stundām (klases audzinātājam – līdz 6 darba stundām un citiem pasākumiem mācību procesa atbalstā – līdz 4 darba stundām). ## 7.punkta redakcijā noteiktajiem koeficientiem. Lai nepasliktinātu skolotāju apmaksātos pienākumus, balstoties uz aprēķiniem, ir jāpalielina laiks, kas plānots stundu gatavošanai un darbu labošanai valodu un literatūras, matemātikas un profesionālās izglītības mācību priekšmetos līdz 1,25; sociālo zinību, mākslu, informātikas, mājturības un tehnoloģiju, ekonomikas un kulturoloģijas, kā arī sporta mācību priekšmetos līdz 1,1; profesionālās ievirzes programmu mācību priekšmetos līdz 1,1. 7.punktu papildināt ar 7.5.”pārējie mācību priekšmeti” (psiholoģija, ētika, filozofija utt.) – 1,1. ## 11.1.punkta redakcijai. Vidējais izglītojamo skaits klasē 1.grupā ir jāatstāj sākotnējā variantā – mazāks par 10. ## 22. punkta redakcijai, jo MK noteikumos tiek noteikta skolotājam konkrēta amata alga, un izglītības iestādes vadītājam tā ir jānodrošina. LIZDA iepriekš bija rosinājusi, ka izglītības iestādes vadītājam ir jāpiešķir papildus 5 procenti no iedalītās mērķdotācijas, lai stimulētu skolotājus. ## 24.punktu papildināt ar vārdiem „saskaņo tarifikāciju ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto iestādi un iepazīstina arodorganizācijas priekšsēdētāju vai darba kolektīva izvirzīto pārstāvi. ## 47.2.5. redakcijai. Uzskatām, ka papildus finansējums ir jāpiešķir no kopējās pašvaldībai aprēķinātās mērķdotācijas līdz 3%, jo izglītības iestādēm piešķirtais finansējums ir nepietiekošs, lai skolotājiem apmaksātu papildus pedagoģisko darbu. ## 48. punkta redakcijai. Mainīt interešu izglītības iestāžu pedagogu amata vienību skaita aprēķinu novados, nosakot, 10 izglītojamos uz 1 pedagogu, kā arī 48.1. punktā republikas pilsētās un novados 1. – 6. klasē – 4 stundas nedēļā. ## 2.pielikuma 1.tabulai, jo nav pieļaujams, ka direktora vietnieks saņem mazāku atalgojumu par vienā izglītības iestādē strādājošo skolotāju, kuram ir piešķirta kāda no kvalitātes pakāpēm. ## 2.pielikuma 2.tabulai, jo visās izglītības iestāžu grupās skolotāju amata algām ir jābūt vienādām (870;930;990;1050) ## 2.pielikuma 4.tabulai, uzskatam, ka izglītības iestādes bibliotekāru, dienesta viesnīcas skolotāju un internāta skolotāju amata algas likmei par amata vienību ir jābūt 760 eiro. ## 6.pielikuma 1.tabulas redakcijai, jo izglītības iestādes vadītājam neatkarīgi no izglītojamo skaita jānosaka pilna amata vienība. ## 6.pielikuma 1.tabulas, 2. tabulas un 5.tabulas redakcijai, jo psihologam un izglītības iestādes bibliotekāram ir jāparedz viena amata vienība uz 300 izglītojamajiem. ## 6.pielikuma 4.tabulas redakcijai, jo internāta skolotāja amatu vienību skaits ir nepietiekošs (krasi samazināts).
No LIZDAS nekad nav bijusi nekāda jēga. Atliek streikot, pieprasīt IZM ministres demisiju, mainīt IZM vadību.
Pēc jaunā modeļa nekāroju. Nāksies pacīnīties un norādīt ministrijas neizdarību.
Ceru,ka šī valdība drīz kritīs. Tik vārga, neizdarīga ministre un tik vāja komanda vēl nebija redzēta.
Tas jau nav modelis, bet plānā galdiņa urbēju fantāzija sapņos.
Šis te uzskatāmi parāda, cik vērti ir dažādi solījumi un vienošanās ar Latvijas valdību....
Prasīt izpildi!!!! Atradu internetā : Svētdiena, 2007. gada 13. maijs 08:39 ...."Pedagogu atalgojuma grafiks paredz, ka 2008.gadā skolotāji saņems 344 latus, 2009.gadā - 414 latus, bet 2010.gadā - 494 latus par vienu likmi pirms nodokļu nomaksas."....."Atalgojuma programma paredz pedagogu algu palielinājumu līdz pat 2014.gadam. Programmā noteikts, ka par vienu likmi bez piemaksām 2011.gadā skolotājs saņems - 586 latus, 2012.gadā - 695 latus, 2013.gadā - 824, bet 2014.gadā - 978 latus" (t.i 1391.57 EUR)....
Vai šorīt klausījāties ziņas no parlamenta? Deputātiem atkal algas korekcijas saistībā ar valsts vidējās algas palielināšanos! Pielikums plānots vairāk kā simts eiro. Rosinoši? Nemaz nerunājot par ceļa izdevumu un dzīvošanas izdevumu kompensāciju! Kursītes kundzes vārdiem runājot, netaisnīgi, ka tikai deputātiem neesot veselības apdrošināšanas, pārējiem ierēdņiem esot...
Man vēl ministrijas nespējnieku dēļ būs jāzaudē un nelietderīgi jāizlieto savs atvaļinājums - vienīgais, kā dēļ vēl strādāju skolā????? Par kādiem grēkiem? Un šobrīd ļoti daudzām skolotājām ir daudz vairāk aizņemts prāts ar bērniem dziesmu svētkos. Kāpēc pirms laika sākt šūmēties un maitāt savu atpūtu? Pienāks ruden, tad redzēs - varbūt cits darbs būs sarunāts, varbūt paši skolotāji bez tizlās un nekam nederīgās LIZDAS sāks briest streikam...
.....virzis, nevirzīs, spriedīs, nespriedīs... bet skolotāji tik guļ saulītē izlaidušies un bauda atvaļinājumu, nevis domā par savu nākotni. pačukstēšu - neviens jūsu pašu vietā nepanāks jums cienīgu atalgojumu un apstākļus.
vēl vienu gadu 07.07.2015. 15:35:28
mūsu ģimene šos pazemojumus pacietīs...maija beigās PROM!
es atvainojos, bet JŪS ILGI TE RAKSTĪSIET UN NEKO NEDARĪSIET??? JŪS TIEŠĀM ESAT TAUTA, KAS IR PELNĪJUSI, LAI TO BRADĀ KĀJĀM, JO JŪS TO PAŠI ATĻAUJAT! JA ES KO GRIBU PASĀKT - MAN MUTI AIZBĀŽ CIET UZREIZ...JEB PIESOLA AR EKONOMIKAS POLICIJU! KO PĀRĒJIE GAIDĀT? VAI 1 VAR KO PANĀKT?
Kāpēc modeli virza, ja nav skolotāju atbalsta? Un vispār modelis tiek atzīts par neveiksmīgu. Vai ministrija par to neko nav dzirdējusi?
Dežūrējošais dir.p.i. 07.07.2015. 12:09:08
1) Skolotāju algu jaunais algu modelis lielajās izglītības iestādēs modelis paredz darba algas samazinājumu, kontaktstundu skaita palielinājumu, skolotāju papildus veicamo pienākumu stundu skaita samazinājumu (gatavošanos, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar skolēniem un klases audzināšanu). 2) Mazajām izglītības iestādēm piešķirtais amata vienību skaits ir nepietiekams, lai realizētu mācību programmas. 3) IZM un FM nav kopigi uzsākusi darbu pie skolotāju darba samaksas paaugstināšanas grafika, izprotot ierobežotā finansējuma problēmas valstī. 4) Ir jāpārstrādā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpju vērtēšanas kritēriji.
Trolololooo 07.07.2015. 11:50:42
Vienīgi, eh, visiem jau laikam ir pedagogu izglītība... Šajā gadījumā, tad misijā nemaz neņems. :D Hah
Ejiet vienkārši uz misiju! ;) Alga būs krietni labāka!
Skolotājs 25+ 07.07.2015. 11:21:29
Jāprasa iesācēja alga 420x2=840eur ,jeb vidējā alga valstī, tālāk pa kategorijām pēc pieredzes 1-nostrādāti 5gadi teiksim 840+25 2-nostr.10g.+50 3- nostr.15g.+75 4-nostr. 20g.+90 5-nostr. 25g.un vairāk+115
NU kā var nesolīt, kā var nelemt...? 07.07.2015. 11:11:20
kā var nesolīt... pēc 20 gadiem.... skolotājiem algas pielikumu 5 eiro apmērā....
IZM IERĒDŅU ARMIJAS ALGAS 07.07.2015. 11:09:05
Jau apriebies. To vien dzird: lems, lems, lems, pilnveidos, lems, lems, lems, v'elreiz papildin'as un pilnveidos, lems, lems, lems, lems.... 'isten'ib'a jau neko nelems, tikai gadiem stieps gumiju, lai IZM ier'ed'ni var'etu parazit'et uz sav'am lielaj'am alg'am par neko neizlem'sanu un katru m'enesi atp'usties labi apmaks'atos atva'lin'ajumos! . . . . . . . PARAZ'ITI.
Kura tad ir tā lepnā?
Bet cik lepna esot par valsti! Apvemšos tūļīt no šīs liekules!
Ja jau Straujumas kundze par pašreizējo algu aprēķināšanas kārtību pedagogiem teica, ka tur nevar saprast ko un kā rēķina - pārāk daudz dažādu nosacījumu, tad ko lai saka par jauno modeli, kurā to nosacījumu algu aprēķināšanai faktiski ir vēl vairāk, un faktiski kā tad aprēķinās skolotāju algas ir vēl mazāk skaidrs!
Virzīs - nevirzīs - virzīs - ... Stumda un bīda to algu modeli kā tādu neizdevušos lamzaku uz visām pusēm. Nu ko tur virzīt, ja nav izstrādāts līdz galam??

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
7+1=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.