Lietotājvārds
Parole
Šogad vidējā mēnešalga būs 807,2 eiro, nākamgad - 847,6 eiro ...................... apollo 16.08.2015
Modelī iestrādāt- 40 GADU DARBA STĀŽU UN ŅEMT VĒRĀ AUGSTSKOLAS DIPLOMU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????!!!!
Kā var aicināt (nevis pieprasīt) jauno algu palielināšanas grafiku, kamēr vecais (pirmskrīzes) netika atcelts??? Kā mūsu valstī MK var pieņemt lēmumus un pēcāk par tiem aizmirst! LIZDA arī :))
Toties pēc jaunā modeļa ieviešanas, kur visi tiek padarīti "vienādi", uz skolu vairs neies tie 30%, jo viņiem alga būs atņemta, lai pieliktu tiem, kuri reāli arī mazāk strādā.:( Nu es tiešām nesaprotu, ja paši pedagogi nesaprot, ko var gribēt no tiem, kas skolai tuvumā nav bijuši?:( Kā var nesaprast, ka stāvēt klases priekšā visi tiešām stāv vienādi ar vienādu diplomu, bet strādā tie, kuru klasēs 30 skolēnu, divas reizes vairāk nekā tie, kuriem 15. Burtnīcu labošanas, individuālo darbu sagatavošanas, individuālais darbs konsultāvijās, darbs ar vecākiem, pasākumu organizēšanas un atbildība par katru skolēnu ir divas reizes lielāka...
Grieķu pedagogiem nav 2x lielāka alga. Ja nu vienīgi viņu nedēļas alga un mūsu skolotāju mēnešalga.... Grieķu skolotāji saņem ap 10x lielāku algu mēnesī....
Vispirms atbalstīsim grieķu pedagogus, kuri baidās zaudēt 2x lielāko algu. Pēc tam bēgļus. Mēs taču varam paciesties, varbūt vēl kāda ārējā problēma jāizglābj vispirms.
Iedzīvotāju skaits samazinās, tāpēc mēs nevaram atļauties uzturēt tik daudz ministrijas un tik daudz deputātu! Ja 90 gados bija 2.5 miljoni iedzīvotāju un 100 deputātu ok, bet šobrīd , kad iedzīvotāju skaits ir 1.9 miljoni , tad pienāktos saeimās būt tikai 76 deputātiem .Deputātu skaitam ir jābūt proporcionāla iedzīvotāju skaitam un ne citādi! Tā kā tas ir ES parlamentā!!! 1. aizsardzības ministrija +ārlietu ministrija, 2. ekonomikas ministrija,+ finanšu ministrija, 3. iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija 4. izglītības un zinātnes ministrija + kultūras ministr ija 5. zemkopības ministra.+ vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 6. veselības ministrija un labklājības ministrija 7. tieslietu ministrija un satiksmes ministrija,
Mums sauli nevajag - LIZDA mums spīd! Mums maizes nevajag - darbu tik dod! Mums algas nevajag - grafiks mums būs!
Streiks -30% lielo skolu skolotāji, kas saņem virs 1000eur noteikti 1.septembrī ies uz skolu. Pārējiem 70% skolotāju apdalītajiem ar nauda seko skolniekam NAUDIŅA ,LAI NOKĻŪTU UZ SKOLU BŪS JĀAIZŅEMĀS. VARBŪT 1.SEPTEMBRĪ NEEJAM UZ SKOLU? STREIKS LĪDZ REĀLAM REZULTĀTAM , NEVIS SOLĪJUMIEM, IZSTRĀDĒM 2017GADĀ! VAI GODĪGI ,KA LIELĀ PILSĒTAS SKOLĀ SKOLOTĀJS PAR DARBU AR 15 SKOLĒNIEM KLASĒ SAŅEM DIVAS REIZES VAIRĀK ,KĀ LAUKU SKOLOTĀJS AR 15 SKOLĒNIEM KLASĒ.? ATDODIET 50% UN ATCELIET NAUDA SEKO SKOLNIEKAM! ATGRIEZTIES PIE 2007g.IZSTRĀDĀTĀS ALGAS PALIELINĀŠANAS GRAFIKA! . SKOLOTĀJI, SĀKAM SEVI CIENĪT!
Tātad valsts man ir parādā apmēram 94 000 EUR.
Prasīt atgriešanos pie 2007. gada modeļa!............................................. Nesaprotu, kā ar jauno modeli varētu tikt uzlabots atbalsts skolēniem, ja, piemēram, šogad Rīgas skolā skolotājs saņēma vairāk nekā modelis paredz; slodze bija 21 stunda. Man, piemēram, bija apmaksātas 3 konsultācijas, 2 stundas darbam ar spējīgākajiem skolēniem, 3 stundas darbu labošana, 4 stundas audzināšana, 1 stunda (tas nu gan uz 21 stundu ir reāli maz) gatavošanās darbam , kopā 13 stundas. Kāpēc man cenšas iestāstīt, ka pēc jaunā modeļa "man tiks samaksāts viss", ja maksās tikai par 12 stundām šī darba un arī tā darba, kas netiek apmaksāts - kā darbs ar sociālo pedagogu mājas apsekojumos, klases vakari, sēdes, dažādu referātu rakstīšana, kursu un semināru apmeklējums.
Ar kādām tiesībām kādam drīkst samazināt algu??? Situācija Latvijā ar skolotāju algām jāuzlabo, bet neliekot nevienam zaudēt! Izdzīvošanas iespējas izmantojot dārza labumus, gotiņas pieniņu un cūciņas speķīti visiem nav iespējama..., un tam tā nav jābūt!!!
baravika rakstīja un piekrītu... 03.08.2015. 15:04:05
Kāreiz, varēs slēgtajās 80 vidusskolās izmitināt Āfrikas migrantus. Rīt 4. augustā 18.00 pie Ministru kabineta (Brīvības iela 36) Pret solidaritāti ar cilvēktirdzniecības biznesu. Pret to, lai migrantiem maksātu pabalstus lielākus par vidējo Latvijas pensiju, un četras reizes lielākus bērnu pabalstus nekā Latvijas bērniem. Ja mīl Latviju un grib būt par Latvijas pilsoņiem, lai saņem tādus pašus pabalstus, kādi Latvijā ir paredzēti saviem pilsoņiem.
Ķīlis bija vienīgais ministrs ar skaidru ideju, sākot ar vaučeriem, kas parāda reālo skolēnu skaitu un apmeklētību nevis žurnālā sarakstītus skolēnus, kas jau pusgadu atrodas ārzemēs.
Rīt dodos pie direktora iesniegt atlūgumu! Turpmāk strādāšu par tulku! :-) Paldies Latvijas valsts valdībai!
Valdība: "Priekš modeļa un/vai algu pacelšanas grafikiem naudas nav un nebūs. Budžetā šāda nauda iekļauta netiks, jo naudas nav. Pietiks tikai tik cik aizsardzībai un bēgļiem". Izglītības ministre Seile: "Jaunais modelis ir kruts. Runāsim, domāsim, viesīsim. Modelis ir baigi labs! Modelis, modelis, modelis, jauns brīnišķīgs modelis jau septembrī, janvārī, septembrī!" Arodbiedrība (LIZDA): "Eu, davai uzbliežam vienu foršu grafiku lai skolotājiem atkal ir elks kam ticēt, uz ko gaidīt, cerēt un ciesties." Skolotāji: "Fui, pē slikts modelis, nelabs modelis. Cietīsim visu tikai neieviesiet to jauno modeli. O, paskat, THE GRAFIKS, tik drusku jāpaciešas un tad jau būs, būs, būuus. Ticam, ceram gaidām (ar maisu). Ko, iepriekš arī bija grafiks un tukši solījumi ko neviens pat pildīt negrasījās? Neatceramies un nemaz negribam atcerēties jo mums taču ir grafiks, grafiks, THE GRAFIKS!"
BNS jaunumi 3.augustā 03.08.2015. 13:10:40
Pēc pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas varētu slēgt aptuveni 80 vidusskolas. BNS 3.augustā raksta: "Ņemot vērā, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) jaunajā pedagogu darba samaksas modelī ietverts nosacījums, ka vidusskolas klasi var atvērt sākot no 12 skolēniem, pēc modeļa ieviešanas pašvaldībām varētu nākties slēgt aptuveni 80 vidusskolas, intervijā aģentūrai BNS pastāstīja izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles padomnieks rīcībpolitiku ieviešanas jautājumos Kaspars Bērziņš. Viņš skaidroja, ka noteikumos, kurus valdība skatīs 11.augustā, iekļauts nosacījums, ka minimālais skolēnu skaits, lai atvērtu vidusskolas klasi, ir 12 skolēni. Tas nozīmē, ka pašvaldības, kurās būs mazāk skolēnu, valsts finansējumu nesaņems, kas noved pie tā, ka vidusskolas būs jāslēdz, vai jāapvieno ar citām. Šādas skolas pašlaik ir aptuveni 80. Vienlaikus gan Bērziņš akcentēja - ja pašvaldība uzskata, ka skola ar ļoti mazu skolēnu skaitu ir nepieciešama, tā izglītības iestādi varēs uzturēt par saviem līdzekļiem. Tiesa, ministrija norāda, ka izglītībai ir jābūt kvalitatīvai un skolās ar mazu skolēnu skaitu to nevar nodrošināt. «Mēs kā valsts nevaram to atļauties,» teica Bērziņš. Noteikt minimālo skolēnu skaitu ministriju mudinājuši centralizēto eksāmenu rezultāti un starptautiski pētījumi, kuri atspoguļo skolēnu zināšanas. Tie rāda, ka skolās, kurās ir neliels skolēnu skaits, skolēnu zināšanas ir krietni sliktākas. Kā iemeslus tam ministrija min to, ka klasēs, kurās ir maz skolēnu, starp bērniem un jauniešiem nav nepieciešamās konkurences. Tāpat vērojama arī noslāņošanās starp skolotājiem - spējīgākie strādājot pilsētu skolās, izglītības iestādēs, kurās ir lielāks skolēnu skaits. Optimālais skolēnu skaits vidusskolās, lai skolēni sasniegtu labākos rezultātus, ir no 15 līdz 25 skolēni vienā vidusskolas klasē. Ja skolēnu skaits vienā klasē ir lielāks par 25, skolēnu rezultāti krītas, liecina ministrijas sniegtā informācija. Izglītības un zinātnes ministrija joprojām arī pieturas pie uzstādījuma, ka skolām, kurās mācās skolēni līdz 7.klasei ir jāatrodas tuvāk mājām, teica Bērziņš. Jaunā modeļa ieviešanai valsts budžetā gadā papildus ir nepieciešami 31,43 miljoni eiro, 2016.gada četriem mēnešiem – 10,48 miljoni eiro, lai novērstu pašreizējo pedagogu atalgojuma nevienlīdzību un palielinātu nepieciešamo atbalstu skolēniem. IZM uzsver, ka jaunais modelis paredz skaidru un prognozējamu pedagogu atalgojuma sistēmu, un tas ir svarīgs nosacījums jaunu pedagogu piesaistei Latvijas izglītības nozarei un izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Pedagogu atalgojums jaunajā modelī tiek rēķināts par 36 darba stundām nedēļā. Tās ietver visus pedagoga veicamos darbus mācību procesā - vidēji 24 mācību stundas, to sagatavošana, darbu labošana, konsultācijas, darbs ar vecākiem, darbs skolas attīstībā. Skolotāju atalgojums ir atkarīgs no skolēnu skaita klasē un tiek noteikts robežās no 760 līdz 1000 eiro mēnesī par vienu amata vienību. Jaunais modelis paredz lielāku atbalstu skolēniem, lai nodrošinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un mazinātu nevienlīdzību pilsētu un lauku skolēnu mācību sasniegumos. Modeļa izstrādes laikā notikušas vairāk nekā 200 tikšanās darba grupās un diskusijas ar sociālajiem partneriem."
>_< no solo 03.08.2015. 11:51:45
... pārlapojot interneta ziņas - ļoti perfektas likumsakarības. Par ģimenes ārsta apmeklējumu iespējams būs jāmaksā 20€, latvieši no Kanādas uzskata, ka ir normālas cenas Vecrīgas ēstuvēs, ja par kafiju un salātiņiem jāmaksā 20€. Elektrības tarifi ir teju trīskāršojušies. apskatu algas un tēriņu cenas kaimiņvalstīs un ES. Iemetu savu algu pensiju kalkulatorā, un izlec pensija 280€. Esmu nostrādājusi skolā teju 40 gadus, un visā mūžā nav izdevies sakrāt līdzekļus, lai kaut cik līdzinātos minētajam! Tā jau ģērbjos humpalās, pie friziera eju 2 reizes gadā un matus krāsoju pati, un teātri skatos otrā balkona pēdējā rindā Nacionālo,, vai papildvietā Dailē. Patiesībā - kauns, ka valstī, kura ir izgājusi no krīzes, skolotājs nevar atļauties elementāras lietas! Un jaunais modelis jau neko vairāk arī nesola...
Prasīt izpildi!!!! ... internetā : Svētdiena, 2007. gada 13. maijs 08:39...."Pedagogu atalgojuma grafiks paredz, ka 2008.gadā skolotāji saņems 344 latus, 2009.gadā - 414 latus, bet 2010.gadā - 494 latus par vienu likmi pirms nodokļu nomaksas."....."Atalgojuma programma paredz pedagogu algu palielinājumu līdz pat 2014.gadam. Programmā noteikts, ka par vienu likmi bez piemaksām 2011.gadā skolotājs saņems - 586 latus, 2012.gadā - 695 latus, 2013.gadā - 824, bet 2014.gadā - 978 latus" (t.i 1391.57 EUR)...
www.tvnet.lv/temas/lizda/page/1
arodbiedrība imitējot darbību apsola pasolīt uz nākamā gada janvāri, septembri, aiznākamā gada janvāri, septembri u.t.t. ... un jautrākais, ka skolotāji iepriekšējo līdzīga satura grafiku jau aizmirsuši un tagad atkal gatavi akli ticēt visam ko viņiem stāsta un grafikos rāda un gaidīt ar maisu kad tad beidzot būs - septembrī vai janvārī, septembrī vai janvārī...
učene pievienojas @J. 03.08.2015. 10:36:32
Kā finansu ministrija teiks, tā arī būs: valsts izdevumi šogad aug straujāk nekā nodokļu ieņēmumi, kuros iztrūkums pusgadā - 9,9 miljoni eiro. Kāpums vērojams gandrīz visās izdevumu pozīcijās. "Nespīd" tas solītais algu pielikums pedagogiem.
Jaunā pedagogu atalgojuma modeļa ieviešanai nākamgad vajag papildu 10,5 miljonus eiro. Šāda summa nepieciešama 2016.gada četriem mēnešiem, bet jau no 2017.gadā tam vajadzētu trīs reizes lielāku summu. Finanšu ministrija gan norādīja, ka papildu valsts budžeta līdzekļi 2016.gadam nav plānoti.
ES NETICU nevienam arodbiedrības vārdam - tukša muldēšana, nevienai darbības imitācijai! 03.08.2015. 10:34:15
ak arodbiedrība tēlo darbošanos? Jau sen bija jābūt grandiozam streikam līdz prasību izpildei. Algām bija jābūt tādām, kādas tās bija pirms 2008. gada krīzes, kad pedagogiem atņēma pusi no amatalgas. Algām bija jābūt tādām, par kādām vienojās 2007. gada grafikā, ko izstrādāja pati ministrija, LR valdība un kas TIKA APSTIPRINĀTS ar valstsvīru parakstiem!!!! Jeb tās ir tikai tukšas skaņas, tukši vārdi, tukši līgumi, tukši paraksti?????????? Tad atmaksājiet visu to naudu, ko šie parakstītāji mēnešiem saņēma par savu darbības imitāciju! Un skaidri pasakiet skoilotājiem - NO NĀKAMĀ 2016. GADA JŪSU MĒNEŠA AMATALGA BŪS VIENĀDA AR MINIMĀLO ALGU VALSTELĒ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Runāsim skaidri: minimālā - 400 eiro, skolotājiem - 420 eiro.
Aicina, aicina, bet kā būs beigu beigās? Redzam, uz ko viss iet!

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
3+7=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.