Lietotājvārds
Parole
atbilde = Tiem, kas mums iesaka rīkoties 04.03.2016. 09:38 04.03.2016. 14:21:37
Labāk turpināt šai pašā garā? Vai ne?
A mņē????? A mņē?????
Tiem, kas mums iesaka rīkoties 04.03.2016. 09:38:24
Saprotiet, ka streika laikā nevienam algu nemaksā un lielākajai daļai skolotāju ir kredīti, kurus jāsamaksā, bērni, kuri prasa ēst, komunālie maksājumi un tā nu mēs sēdām un vaidām, bet ejam un strādājam.
Interesanti - vai skolotāji, kas lasa, saprot, bet protestēt nespēj, sevi sadzirdēt likt arī nespēj, nerīkojas un par sevi mērķtiecīgi neiestājas ir vai nav labs piemērs jaunajai paaudzei? KO JŪS GUĻAT? VĒL 20 GADUS KĀDU LABDARĪBAS VECĪTI NAIVI GAIDĪS? KUR JŪS PAŠI ESAT BIJUŠI ŠOS 20 GADUS? Brīnumainu atpestītāju gaidījuši?
var tikai nopūsties 04.03.2016. 08:55:04
SKOLOTĀJI, DOMĀJIET! UN DARIET! JŪSU VIETĀ NEVIENS CITS NEIESTĀSIES PAR JUMS. Diemžēl, arī LIZDA veģetē uz valsts naudas - tā arī tikai izliksies, ka ko dara, nevis pēc būtības darbosies. JO "apmierināti skolotāji nevienam nav vajadzīgi, jo labāk ir runāt un itkā gadiem ilgi izstrādāt modeļus, jo šīm darba grupām nāk nepārtraukti papildus ienākumi strādājot šajās mistiskajās darba grupās..... Kas tad mums ir par tiem īpašajiem konsultantiem? Vai tad šie eksperti var būt profesionāļi vienu dienu sociālajā sfērā, bet otru dienu izglītībā? Tad jau skolotājs jau arī var būt tieši tāpat - vienu dienu sporta skolotājs, otru dienu mūzikas skolotājs, bet trešo matemātikas, jo kāda tad ir nozīmē, jo diplomā ir rakstīts, ka viņš ir skolotājs!"
Par speciālām skolām vispār nedomā! Tur klasē lielākais skolēnu skaits 10!!! Gribot negribot nesanāk lielākā likme!
Manuprāt, algu aprēķiniem jābūt elementāriem: skolotājiem par kontaktstundām un gatavošanos maksā visiem vienādi, bet atšķirības ir darbu labošanai apmaksāto stundu skaitam atkarībā no priekšmeta, piemaksas klašu audzinātājiem atkarībā no skolēnu skaita klasē, normālas piemaksas skolotājiem par skolā nostrādāto laiku jeb stāžu, klāt varētu likt piemaksas stimulam par labi iemācītu savu mācību priekšmetu - aprēķināt gada vidējo atzīmi visām skolotāja mācāmajām klasēm kopā.
1/2 slodzes skolotāja 04.03.2016. 08:05:14
Batņa intervijā "Dienai" nenoliedz, ka mazajās skolās skolotājiem skolotājiem nebūs iespējams "sakasīt" pilnu slodzi (arī pieplusojot audzināšanu un interešu izglītību). Skolotājām var sasolīt kaut 1500 EUR par 40 stundu darba nedēļu, nekas neuzlabosies, ja darbs būs tikai 9 kontaktstundas nedēļā vai mazāk.
Interesanti, vai Batņa ir iebildis pret "kauna traipu" jeb "kvalitātes pakāpēm"? Vai ir skaidrojis nezinīšiem ministrijà, ka pedagoga kvalitāti veido pieredze, ne mapju kalni. Izsmiekls.
Vai aprēķini tiks veikti, ņemot vērā skolēnu skaitu klasēs VIDĒJI VISĀ SKOLĀ? Vai kā? Jo vienā klasē 18 skolēni, citā 35? Tas būs aprēķins skolai kopā?
Atbalsta tas unatbalsta šis....Kad skolotājs redzēs,kas tur rakstīts???????
Silvija Avota (es neatbalstu anonīmos ziņotājus) 04.03.2016. 05:50:28
Šis notikums (modeļa izstrāde ārpus IzM un arī arodbiedrības) liek aizdomāties. 1) Kāpēc arodbiedrība neorganizēja/nepiedāvāja kvalitatīvus priekšlikumus, bet tikai sūdzējās, ka viss slikti jau sen? 2) Kāpēc joprojām no daudziem skolotājiem skan "dodiet man" (skat. raksta komentārus)? 3) Vai tik Česlavs skolas laikā nebija no tiem "nepaklausīgajiem bērniem", kam savu ideju realizēšana bija svarīgāka par obligāto prasību izpildi? Vai skola nav tā, kas par varītēm, slavējot paklausīgos izpildītājus, iznīcina radošu domāšanu? 4) Visbeidzot, vai mēs iemācam bērnus domāt un radīt, vai tomēr tikai atcerēties, izpildīt un ...sūdzēties? Paldies, Česlav! Tu parādīji, ka var būt arī citādi.
Mēs , esam paši vainīgi, jo visu laiku ticam šiem tukšo salmu kūlējiem, laiks uzsākt nopietnākus, kardinālākus lēmumus..... Mēs ļaujam, lai mūs muļķo. Un mūs tik tiešām visi muļķo - LIZDA, IZM ierēdņi, visi bijušie un arī nākošie ministri, IZM nozares konsultanti, skolu administrācija utt..... Šīs amatpersonas sola, izstrādā "'dažādus slepenus modeļus" , bet ar to arī viss ir beidzies un vienmēr arī beigsies..... Vajag pašiem būt drošākiem un iet un uzstāt savas prasības, jo citādāk arī muļķos tālāk kā trešo tēva dēlu. Kamēr mēs ticam solījumiem un cerībā gaidām izstrādātos slepenos plānus, tikmēr mūsu cienījamajiem valsts vīriem gan pietiek naudas, lai paaugstinātu savas darba algas! VAI TAS NAV ABSURDS!!!!!! Visu laiku mums ir jāpierāda, ka mēs neesam muļķi ar dažādām pakāpēm, kursiem un vēl ar visādiem citiem murgiem. Bet kad tas beigsies? VAI VISPĀR KAUT KAD BEIGSIES? Kāpēc visus pedagogus ir"' jāsarīda savā starpā kā izsalkušus suņus" , kāda nozīme kādas iestādes pedagogs viņš ir. Kāpēc citās profesijās viena amata ietvaros netiek šādi"' rīdīti speciālisti viens pret otru"'? Bet apmierināti skolotāji nevienam nav vajadzīgi, jo labāk ir runāt un itkā gadiem ilgi izstrādāt modeļus, jo šīm darba grupām nebūs papildus ienākumu strādājot šajās mistiskajās darba grupās vai arī ir jāapšauba par viņu kompetences līmeni. Kas tad mums ir par tiek īpašajiem konsultantiem? Vai tad šie eksperti var būt profesionāļi vienu dienu sociālajā sfērā, bet otru dienu izglītībā? Tad jau skolotājs jau arī var būt tieši tāpat - vienu dienu sporta skolotājs, otru dienu mūzikas skolotājs, bet trešo matemātikas, jo kāda tad ir nozīmē, jo diplomā ir rakstīts, ka viņš ir skolotājs! Bet šie eksperti, taču arī katru dienu pārzina citu sfēru. Vienīgi skolotāju visu laiku uzskatu ka viņš ir trešā tēva dēls, bet viņi ir pārāki, gudrāki, nozīmīgāki par šiem", jo skolotāji gan nedara neko, bet nabagi mūsu lēmēji gan ir noguruši strādājot... Lietuvas pedagogi ir kaut kādā veidā tomēr uzklausīti, bet mūs tā arī muļķos tālāk...... Muļķos tik ilgi kamēr mēs paši to ļausim......Un ticēsim brīnumam......
par mūziku 03.03.2016. 22:56:46
visi skolotāji ir tikai skolotāji, bet salīdzināt mūziku ar matemātiku vai latviešu valodu ir tomēr tā mazliet savādi. Jā ir dažādi pasākumi, kuru muzikālo pusi veido mūzikas skolotāji (mūsu skolā gan tie ir mūzikas pulciņu vadītāji un arī dziesmu svētku repertuāru mācās korī, kuru apmaksā atsevišķi), bet latviešu valodas skolotāji veido literārās daļas, fiziķis palīdz apskaņošanas pasākumā, un daudz ko paveic klašu audzinātāji. Bet eksāmeni ir tikai matemātikā, valodās un dabas zinībās. Neesmu nedz valodnieks, nedz matemātikas skolotājs, bet salīdzināt es arī protu kaut vai no tā, kā maniem bērniem ir mācīta mūzika, mājturība, sociālās zinības un citas nu teiksim tā- šīs papildus mācības. Bet nevajadzētu salīdzināt, jo negribat taču mūzikas vietā mācīt matemātiku teiksim 8. vai 9.klasē
Mūzika>?03.03.2016 14.19 03.03.2016. 22:25:10
Nevēlos apvainot citu priekšmetu skolotājus, bet jāatceras, ka katram priekšmmatam ir sava nozīme, specifika un mācīšanas grūtību nianses 1)mūzikā slodze veidojas no vairāk klašu grupām nekā matematikā un valodās - tātad vienā nedēļā mācu mūziku 5 paralēlklašu grupām (piem, 2 stundas 4 kl.a,b,c = 6 sundas), tāpat 5-tajās, 6-tajās klasēs un vēl pa vienai stundai nedēļā 7 ab un 8 ab klasēs. Ja vidēji klasē ir 24 skolēni, tad kopumā sanāk, ka mācu vairāk kā 300 skolēnu, kuri jānovērtē tāpat ka citos priekšmetos. Mūzika nav izklaides stunda, te tāpat ir sava programma un standarti: jāpārbauda zināšanas mūzikas vēsturē (sk māc. grāmatas mūzikā šai vec. posmā), teorijā - rakstām pārbaudes darbus, par ko ir vērtējumi pēc punktiem, un, protams, arī dziedāšana kā pamatprasme sākot no 4.klases tiek vērtēta ar atzīmi. Kā var teikt, ka nav ne rakstu darbu, ne pārbaudes darbu??? 2) mūzikā nav eksāmenu, bet mēdz būt valsts pārbaudes darbi, diagnost. darbi, olimpiādes. 3)Neviens skolas pasākums nav bez mūzikas kolektīvu priekšnesumiem, kur nu vēl skates un dziesmu svētki - šīs uzstāšanās publikas priekšā ir nopietns pārbaudījums un atbildība gan bērniem gan skolotājiem -nekādas izpriecas, bet smags, ilgstošs, regulārs darbs līdz rezultātam. Centīsimies būt koleģiāli un saprotoši - mākslas priekšmeti palīdz personībai attīstīties pilnībā.
Ideālo algu modeli studijā, lūdzu! Kolēģi, būsim vērīgi ... un prasīgi!
SĀKAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот учителя- Вы все еще витаете в облаках. Читайте: В этом году получить дополнительные средства на зарплаты педагогам больше невозможно, заявил сегодня после встречи с представителями Латвийского профсоюза работников образования и науки министр образования и науки Карлис Шадурскис. В будущем количество школ сократится, но насколько, он пока сказать не может. Так как из-за закрытия школ часть педагогов потеряет работу, необходимо подумать о "социальной подушке", на которую потребуется 2,5 млн евро в год, указал Шадурскис, добавив, что сейчас средств на эти цели нет. Поскольку в бюджете 2016 года невозможно изыскать дополнительные средства, необходимо подумать о графике повышения зарплат, отметил он. Вопрос о дополнительном финансировании на повышение зарплат педагогам дошкольных учебных учреждений пока тоже не решен, и в бюджете 2016 года решить его не удастся, указал министр, пообещав решить его в 2017 году.
Kur tad ir tas modelis?Kur var to apskatīt?Kāpēc skolotājiem nav iespēju to izvērtēt?Vai tad tas tik slepeni????
Zema izglītības kvalitāte???KURĀS JOMĀS? Tad jau Saeima arī sēž ar zemu,,kvalitāti"! Vai ne?Un arī visāš ministrijās tāpat! Gribu zināt- par ko un cik alga! TŪLĪT!TAGAD! Piedodiet,bet rodas iespaids- vai tik batja nav to modelli iztaisījis savai sievasmātei! SKOLOTĀJU VAIRĀKUMA DOMAS KĀ PARASTI,NETIEK NE PAR KO TURĒTAS!URRRRRRĀ!
slootāja12 03.03.2016. 17:41:03
Es domāju,ka visus pedagogus interesē, kāds tad ir šis alternatīvais modelis. Kad būs izskaidrojuma?Vai šajā modelī paredz samaksu par nostrādātajiem gadiem?Un cik par 40 stundām saņems skolotāji ar klašu piepildījumu no 15-20? utt.
Gribu redzēt to jauno modeli tagad un tūlīt, jo man un daudziem pārējiem kolēģiem būs jāstrādā skolā/ bērnudārzā nevis ZZS luņiem ar šļupstošo Brigmani priekšgalā!
neesmu vainīgs,ka mācu svešvalodu!!!!!!!kur lai rauju to skolēnu skaitu?????esmu vnk nikns!
Kāpēc cienījamais Č. Batņa neprezentē savu izstrādāto "modeli", lai to var apskatīt visas Latvijas skolotāji? Vajadzētu noteikt PĀRIS nedēļas laiku pēc publiskošanas, lai skolotāji par šo "modeli" var iesūtīt savus konstruktīvos piedāvājumus un iebildumus!!! Tad to varētu apkopot un izstrādāt pilnībā un tikai tad sniegt visādām frakcijām, biedrībām, komisijām, komitejām, ministru ministriem un visiem tiem, kas saņem lielu, lielu naudu, bet neko nespēj izdarīt?!
Un šādu modeli - klaji reģionus iznīcinošu (lauku rajonus, kur gan nodarbinātība, gan viss pārējais ir uz sabrukšanas robežas) atbalsta sevi par reģionu cilvēku aizstāvjiem dēvējošie zaļie zemnieki?! Ģeniāli. man nav daudz variantu - vai nu tie ir tiešām tupi cilvēki, vai ļaunprātīgi.
Vēl vairāk - kā lielo skolu modelis var atbilst realitātei?! Nekādi - reģinos nav un nebūs 25-30 bērnu klases. Tāpēc, ka iedzīvotāji evakuējas no nabadzības uz ārvalstīm... Tātad - iznīcinās pēdējos, reģionos izdzīvojušos izglītības centrus, un piespiedīs atlikušos pedagogus no turienes notīties. Jo atalgojums tiks samazināts VĒL VAIRĀK. Tā ir ilgtermiņa doma par reģinu attīstīšanu?! NĒ - TĀ IR REĢIONU IZNĪCINĀŠANA.
Kuluāru metode, kādā tiek bīdīts šis modelis, rada tikai un vienīgi aizodmu, ka tas nu galīgi nav atbilstošs vispārējai situācijai. Un kā nu ne - tiek bīdīts tā saukto "lielo skolu" modelis, kas NAV OK = 25-30 skolēni klasē neveicina izglītības kvalitātes celšanu!! nekādi!. Tālāk jādomā, ka, visticamāk, skolas direktors ir izvēlēts kā politisko darboņu /IZM public relations triks - reku tak jums, skolotāji, modeli izstrādāja tāds, kas pats skolotājs - nu gan jūs nevarat iebilst... un tik maļam uz priekšu! Ar ko atšķiras šis modelis no IZMa? Ar ko? Kāpēc tas tiek bīdīts pa vecai modei - vispirms klusi individuāli vienojas, savāc vairākuma atbalstu un tad bliež, bet nemaz neiepazīstina, neapsriež ar mērķauditoriju??? LIZDA vienmēr ir labi izpildijusi prasību pēc politisko aktu publiskas apsriešanas - asociācija, kas nekad nav pārstāvējusi pietiekami daudz to, kurus deklamē, ka aizstāv.. bet ministrijai tas izdevīgi - ieliek ķeksi - bija sabiedriskā apsriede ar sfēras pārstāvjiem... Roka, protams, roku mazgā.
Vizuālās mākslas skolotāja 03.03.2016. 15:49:58
Nez no kurienes radies priekšstats, ka vizuālajā mākslā nav nekas jāiemāca, nav jāgatavojas stundām, nav jāliek atzīmes eklasē....! ...un kurš tad no skolotājiem noformē skolu uz visiem svētkiem un atceres dienām...? ...un tie nav tikai divi kvadrātmetri! ....šis darbs netiek atmaksāts..., kādēļ domājiet, ka vizuālās mākslas skolotājam tas viss jādara par velti! Lai noformētu, man vispirms jāizauklē ideja, jāizdomā, jāaprēķina un jāiegādājas visi nepieciešamie materiāli, jāizlūdzas finansējums, praktiski noformējums jāizgatavo vai nu pašas spēkiem, vai kopā ar skolēniem, un tad vēl jāizdomā vai piekarināt vai piespraust, un kā ...!?... un tas, lūk, ir jādara pēc stundām manā brīvajā laikā, tas aizņem tikpat daudz laika, kā mācību priekšmeta mācīšana! Tā kā nevajag domāt, ka radošo mācību priekšmetu skolotāji strādā mazāk, tajā skaitā arī mūzikas!
VanGogspedagogs 03.03.2016. 15:49:01
Kam sāp cita bēda? "Beidzot tak iepazīsimies vairs tālāk nav ceļa tev, €iropieti, bez manis, "saka d z ī v e s j ē g a A ko šai atbild? €iropietis atbild burtiski tā:" Atvaino....man tagad citi darbi:) , pienākšu citu reiz."
Skolas sētnieks 03.03.2016. 15:44:32
A kad manu modeli izskatīs? Vakar ar 2. stāva apkopēju un virtuves meitenēm pabeidzām. Tagad tik jāprezentierē!
Ceru, ka klases audzināšanai paredzēs vairāk kā nepilnu pus stundu dienā!!! Ar smaidu atceros sena kolēģa vārdus: par šito naudu pietiek, ka es piektdienās parakstu dienasgrāmatas! Un tiešām- taisnība tā ir!
Mūsu skolas mūzikas skolotāja gan neko papildus nedara, bet novaidējusies bez gala. Laikam spriežam pēc tuvumā esošā kolēģa. Tejau tas āķis kvalitātē (ne mapēs).
Tieši tā! Kas tas atkal par aizsegu "skolotājs izstrādā - tad jau visiem jāpiekrīt"? Kur ir modelis, kāpēc tas tik slepens??? Loģiski, skolotājas jautājumi. Arī vecākiem tādi ir: "Kāpēc cienījamais Č. Batņa neprezentē savu izstrādāto "modeli", lai to var apskatīt visas Latvijas skolotāji? Varbūt vajadzētu noteikt kādu nedēļu laiku pēc publiskošanas, lai skolotāji par šo "modeli" var iesūtīt savus konstruktīvos piedāvājumus un iebildumus?? Tad to varētu apkopot un izstrādāt pilnībā un tikai tad sniegt visādām frakcijām, biedrībām, komisijām, komitejām, ministru ministriem un visiem tiem, kas saņem lielu, lielu naudu, bet neko nespēj izdarīt?!" Kas šitie atkal par kuluāru gājieniem - viens direktors bīda savas intereses??
Atbalstu par mūzikas skolotājiem!!! Mūsu skolā visi pasākumi un koncerti ir tikai uz mūziķa pleciem,kamēr matemātiķi un pārējie atnāk kā klausītāji.
Esmu mūzikas skolotāja un lasot komentārus par to,ka mūzikas skolotājam jau nav nekas jādara-ne jālabo matemātika,latviešu valodas mājas darbi utml. Ļoti žēl,ka citu priekšmetu skolotāji tā raksta,nezinot to,kas jādara mūziķiem.Lai iemācītu bērniem foršas dziesmas ir jāpērk diski,kuri ir jāklausās,tad dziesma jāuzraksta ar notīm,ja vēl grib dziesmu aranžēt korim,tad pašam jāizdomā balsu salikums un jātaisa aranžija un vēl var rakstīt dziesmas pavadījumu,jeb fonogrammu.lūk,kas ir jādara mūzikas skolotājam,ja grib strādāt radoši un ,lai bērniem būtu interesanti.Tas ir nekas?Skumji,ka redzam tikai sevi......
Šadurskis skaidri jau pateicis- naudas nav!
varbūt tagad katrs, kurš vēlēsies varēs izstrādāt skolotāju algu modeli? Pretīgi visu šito lasīt.
varbūt Batņas kungs varētu paverot audzinātāja lomu sākumskolā... tiešām skolotājiem paredzētas tikai 2-3 audzināšanas stundas?... no vienas puses jau labi, ne klases vakari, ne ekskursijas, ne pārrunas ... vai tomer ir racionalāk sākumklasēm samazināt kontaktstundu skaitu , tās pieliekot audzināšanai
Nevēlos apvainot neviena priekšmeta skolotāju, tomēr viz.mākslā, mājturībā, arī ētikā, soc.zinībās, bet jo īpaši sportā un mūzikā - ne rakstu darbu, ne pārbaudes darbu 1)gatavošanas, 2) labošanas, 3) vērtējuma ielikšanas e-klasē. Kādu laiku tas prasa no valodu, matemātikas, arī dabaszinātņu skolotājiem. Kā šī lieta tiks diferencēta tajā 40 stundu modelī? Vai atkal šo priekšmetu skolotājiem darbu labošana par slodzi (21 kontakstunda) tiks apmaksātas tikai 2 stundas nedēļā?
Skolotāja, kas ARī GRIB REDZĒT šo "modeli" 03.03.2016. 13:57:07
Kāpēc cienījamais Č. Batņa neprezentē savu izstrādāto "modeli", lai to var apskatīt visas Latvijas skolotāji? Varbūt vajadzētu noteikt kādu nedēļu laiku pēc publiskošanas, lai skolotāji par šo "modeli" var iesūtīt savus konstruktīvos piedāvājumus un iebildumus?? Tad to varētu apkopot un izstrādāt pilnībā un tikai tad sniegt visādām frakcijām, biedrībām, komisijām, komitejām, ministru ministriem un visiem tiem, kas saņem lielu, lielu naudu, bet neko nespēj izdarīt?!

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
5-3=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.