Lietotājvārds
Parole
Linda klava 09.07.2018. 11:28:36
Sveika linda gribu e-klase.lv
Varbūt Jūs kļūdāties? Skolās bez atbilstošas izglītības mācību priekšmeta mācīšanai skolotāji nestrādā (piemēram, latviešu valodas skolotājam nav tiesības mācīt vēsturi vai bioloģiju, jābūt atbilstošai pedagoģiskai izglītībai). Par speciālo internātskolu tīkla sakārtošanu - pilnībā atbalstu, jo bērniem jānodrošina vispiemērotākā un arī mūsdienu tehnoloģijām aprīkotā mācību vide, kurā strādā profesionāli sagatavoti, ieinteresēti skolotāji. Internātskolu gadījumā, manuprāt, bērni nebūs zaudētāji, ja skolu, piemēram, no Rīgas, pārcels uz Lielvārdi vai Siguldu.
Nesaprotu, kā Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) pieļauj, ka Latvijā netiek sagatavoti latviešu zīmju valodas skolotāji!!!! Vajag kopā ar jautājumu par surdotulku sagatavošanu arī citās augstskolās pieprasīt latviešu zīmju valodas skolotāju sagatavošanu! Vajag domāt par bērniem! Vecie aizies, ka bērnus mācīs!? Internetā ministrs Kārlis Šadurskis raksta, notiks Latvijas skolu tīkla sakārtošana. Dažas skolas slēgs, citas pievienos lielākajām un modernākajām skolām. Raksta par speciālajām skolām. 60 speciālās skolas Latvijā ir pārāk daudz, būs jāapvieno. Bērni būs ieguvēji. Tagad vienā klasē mācās vājdzirdīgi bērni, kuriem vajag mācīt runāt, var izmatot dzirdes aparātus, un nedzirdīgi bērni, vajag surdotulku, nevar izmantot dzirdes aparātu. Vajag padomāt par bērniem!!! Nevajag domāt, cik direktori zaudēs amatu!!!
bez garumzimem 15.10.2017. 15:14:18
Skola katram kvalitativi jadara savs darbs. Ir skola cilveks , kurs atbild par macibu metodiska darba organizesanu , lai nedzirdigi skoleni iegutu zinasanas ,kadas ir paredzetas valsts standarta. Ja nedzirdigi skoleni tagad raksta ta , ka vini pasi nesaprot ,ko uzrakstijusi , tad kaut kas jamaina , jo skolotaji ir tie pasi , kas pirms 30 gadiem. Problema nav skolotajos , problema ir nepareizi izveletajas macibu metodes. Tie , kas orientejas Latvijas nedzirdigo sabiedriba loti labi zina , ka sodienas cetrdesmitgadnieki un vel vecakie nedzirdigie raksta praktiski bez kludam , lasa gramatas. Tagadejie astonpadsmitgadnieki raksta ta ,ka neviens (ari vini pasi) pec nedelas nesaprot uzrakstita saturu. Latviesiem ir paruna - pec diviem zakiem dzenoties paliksi tuksa. Rigas skola , meginot to darit , sobrid ir pie sasistas siles. Surdotulks nav ielaps , kurs palidzes. No malas parbauditajiem viss izskatisies skaisti ,bet patiesiba skola grimst purva arvien dzilak.
Vecie skolotaji iet projam. Atnak citi ,nezina un negrib zimju valodu macities. Vajadzes katrai skolotajai tulku. Auklei tulku. Dezurantei tulku.
nedzirdīgais grib, lai surdotulks ir vinam kalps 13.10.2017. 12:25:28
Tas nav noslēpums , ka par surdotulkiem Latvijā un arī pasaulē strādā daudzi gados jauni cilvēki , kuru ģimenē kāds jau izmanto zīmju valodu. Profesionālakie un nedzirdīgo sabiedrībā milētākie surdotulki ir nedzirdīgu vecāku dzirdīgie bērni. Arī Latvijā. No nedzirdīgu vecāku ģimenēm nākušie surdotulki psiholoģiski labāk izprot nedzirdīgus cilvekus , labāk pārzina nedzirdīgā cilvēka vārdu krajumu . Pamēģiniet klausīties Latvijas Radio zinas "vieglajā valodā" , un varesiet pārliecināties , kā sarezģitus ekonomikas, politikas un sociālos jautājumus var izskaidrot , nelietojot daudzos svešvārdus. Arī nedzirdiga cilveka vārdu krajums ir “vieglaja valoda”. Bet katrai "medalai ir otra puse" - surdotulki , kas nāk no nedzirdīgu vecāku gimenem , biezi, lai neteiktu - vienmēr, eksāmenos un ieskaitēs augstskolās, profesionalās un vidusskolas parbaudes darbos atbild nedzirdīgo izglītojamo vietā - students nožetikulē tikai pāris žestus, bet surdotulks ½ stundu vai ilgak stāsta un skaidro atbildi uz uzdoto jautājumu ... Ne velti Latvijā surdotulki ir "specializējušies" attiecīgās mācību disciplīnās - viens psiholoģijā, cits pedagoģijā, vēl cits vēsturē u.tml. Es saprotu - cilvekam , kas nāk no nedzirdīgo gimenes , ir zēl nedzirdīgos jauniesus , kurus pazist no bernibas, un tapēc surdotulks sniedz so "lāca pakalpojumu" . Ja tas ir noticis vienreiz , tad nākamreiz nedzirdīgais jaunietis jau uzskata , ka tā tam ir jabut katru reizi, ka tas ir pašsaprotami , tā ir norma , ja surdotulks atbild viņa vietā. Surdotulks , kurs ar nedzirdīgo cilvēku vidi pirmo reizi praktiski saskaras tikai mācību procesā SIVA , loti biezi psiholoģiski nav gatavs sādai situacijai , kad vinam tik daudz ir jādara nedzirdigā vietā , arī sekmigi jāatbild eksāmenā , kad nedzirdīgais jaunietis nav sagatavojies. Rodas psiholoģisks konflikts , eksiste pat tads formulejums “nedzirdigais grib, lai surdotulks ir vinam kalps”. Un nesen SIVA izglītību ieguvušais surdotulks vairāk nevelas turpināt darbu šajā tik loti pieprasitajā profesijā. Tādi ir daudzi. Tas ir viens no iemesliem , kāpec Latvijā trukst surdotulku. Protams , pat dīvainakais , ka pēdējos gadus surdotulku pakalpojumus eksāmenos bieži izmanto arī vājdzirdīgie jaunieši , kuri lieliski dzird ar saviem dzirdes aparātiem , bet zina, ka surdotulks viņa vietā eksāmenu nokārtos daudz sekmīgāk …
Nezinu kāpēc, bet es ticu ka tā arī bija 13.10.2017. 00:28:49
"Esmu vērojusi mācību stundu, kur vienlaicīgi strādā mācību priekšmeta skolotāja un latviešu zīmju valodas tulks - radās iespaids, ka tulks mācību stundā ir vadošais, tulks bija tas, kurš komunicē un izskaidro skolēniem nesaprasto. Nedrīkstu apgalvot, bet, manuprāt, vismaz puse no mācību stundas pagāja "bakstoties" - skolotāja stāsta, tulks tulko, skolēns nesaprot, tulks skaidro, skolēns joprojām nesaprot, tulks lūdz palīdzību skolotājai u.tml.", tā komentārā rakstīja esmu bijusi speciālajā skolā bērniem ar dzirdes tr 12.10.2017. 09:42"
skolā skolotājiem ir jāzin zīmju valoda un ir jāmāk strādāt ar šiem brīnišķigajiem bērniem. Skolā sociāliem darbiniekiem un psihologiem pieprasīt obligātos kursus (un bieži) zīmju valodā, lai var normāli sazināties zīmju valoda ar berniem un atrisināt dažādus jautājumus, nevis saukt palīgā tulkus.IR JĀMĀK. TV visos kanālos un visās pārraidēs ieviest subtitrus, tad arī nedzirdīgie būs zinošāki, bus vairāk informčijas par jebko. Iesaku izslēgt skaņu TV un tad truli skatities ekrānā, neko nesaprotot, par ko tiek runāts. Tādā veidā cilveks tiek pazemots, sapināts, jo nespej sanemt visu informaciju. Tulkiem ir vairākus gadus jāmācās nevis ka SIVA , tikai 2 gadus.
Par neatliekamas palīdzības izsaukšanu- vajadzētu ievietot aplikāciju mobilajā tālrunī ar obligātajiem jautājumiem. Ka nekā Latvija ir 30 000 cilvēki ar dzirdes traucejumiem dažādās pakāpēs
>>>to esmu bijusi... 12.10.2017. 17:21:49
Varbūt vajag aiziet vēl, jo ir sanācis tāds garāmgājēja komentārs! Visi ilggadējie pedagogi pārvalda zīmju valodu. Problēmas ir tiem, kas piebiedrojas kolektīvam no jauna, jo to nevar apgūt ne vienā, ne divās dienās. Valsts valoda mums tomēr ir latviešu, tikai zīmēs tāda aprobežota pedarīšana sanāk...Un skola viņiem ir lieliska, moderna, atbilstoši aprīkota, būtu tik tie mācīties gribētāji...
dzirde => @esmu bijusi speciālajā skolā bērniem ar dzirdes tr 12.10.2017. 09:42 12.10.2017. 10:25:49
Surdotulks = tehniskais darbinieks, bet ne skolotājs. Latvijā latviešu zīmju valodas skolotājus, ja nekļūdos, neviena augstskola nesagatavo. Iespējams, iepriekšējā komentāra autorei(-ram) bija iespēja piedalīties mācību stundā, kuru vadīja skolotāja ar 72 stundu tālākizglītību speciālajā pedagoģijā.
esmu bijusi speciālajā skolā bērniem ar dzirdes traucējumiem 12.10.2017. 09:42:39
1) Kāpēc pedagoģiskās augstskolas Rīgā, Liepājā, Rēzeknē speciālās izglītības skolotāju programmā nepiedāvā izvēles kursu "Latviešu zīmju valodas skolotājs"? Esmu vērojusi mācību stundu, kur vienlaicīgi strādā mācību priekšmeta skolotāja un latviešu zīmju valodas tulks - radās iespaids, ka tulks mācību stundā ir vadošais, tulks bija tas, kurš komunicē un izskaidro skolēniem nesaprasto. Nedrīkstu apgalvot, bet, manuprāt, vismaz puse no mācību stundas pagāja "bakstoties" - skolotāja stāsta, tulks tulko, skolēns nesaprot, tulks skaidro, skolēns joprojām nesaprot, tulks lūdz palīdzību skolotājai u.tml. 2) Kāpēc ieinteresētās organizācijas (Nedzirdīgo Cilvēku Savienība, speciālās skolās bērniem ar dzirdes traucējumiem u.c.) neierosina Izglītības ministrijai rīkot B līmeņa (vismaz 160 stundas) kursus, lai skolotāji varētu iegūt papildus specialitāti "Latviešu zīmju valodas skolotājs"? 3) Ja Latvijā tiešām ir tikai aptuveni 2000 cilvēku, kuri nevar izmantot dzirdes aparātus (ir nedzirdīgi), tad nedzirdīgo skolēnu skaits varētu būt ne vairāk kā ceturtdaļa, varbūt pat mazāk. Skolu tīkla reorganizācijas projekta ietvaros varbūt Nedzirdīgo Cilvēku Savienība u.c.ieinteresētās organizācijas varētu piedāvāt izveidot vienu modernu, labiekārtotu skolu bērniem, kas saziņā izmanto zīmju valodu? Pretējā gadījumā tulku nepietiks un stundas būs neefektīvas.
Nesaprotu, par cepiens!? Vai par to, ka surdo tulku ir par maz un visiem nepietiek, vai par to, ka nedzirdīgie nesaprot rakstīto tekstu??? Neviens nav atcēlis likumus par atbasta pasākumiem skolās bērniem ar īpašām vajadzībām, tulki bija un būs, tikai varbūt tiks prasīts no pašiem nedzirdīgiem skolēniem un studentiem, būs vairāk jāmācās, varbūt arī rakstīt. bet tulki Latvijā ir forši, īpaši rudmatainā jaunkundze Eirovīzijā!
arī mamma un skolotāja 11.10.2017. 19:41:52
Lasot visu, kas iepriekš sarakstīts jau pirms manis, galvā izveidojies pilnīgs rosolveidīgs juceklis. Viss vienuviet-skolas,biedrība,aparāti,vecāki,surdotulki utt.Bet visa sākumā ir vājdzirdīgs vai nedzirdīgs bērns ģimenē.Bēdas, asaras, izmisums,neziņa,samierināšanās un - dzīve rit tālāk. Pilnīgi piekrītu kungam par fantastisko ārsti Sandru Kušķi, kura ir daudzu ģimeņu un bērnu sargeņģelis un padomdevējs.Bet faktiski stāsts ir par to, ka beidzot šie cilvēki ir skaļāk pauduši savas domas un jūtas. Visu laiku bija labi- klusi savā sulā . Bet, cik daudzi no mums zina, ka ir fantastiski jaunieši, kas darbojas deju studijā, ka ir, teātra kopas veidota, burvīga izrāde bērniem, kādu līdz šim sen nebiju redzējusi nevienā profesionālajā teātrī- bez lecīguma, uzspēlētības, vienkārši mīļa un sirsnīga. Ir pašiem savs kultūras nams, ko viņi visiem spēkiem cenšas uzturēt. Zinu dzirdīgus jauniešus, kas labprāt un veiksmīgi komunicē ar saviem vienaudžiem. Bet surdotulkošanu nodrošina tikai LTV 1 ziņām plkst.18.00, kad daudzi vēl ir darbā. Darbu atrast šiem cilvēkiem ir ļoti grūti. Skolās strādā daudz sava darba entuziastu. Vai kāds vēlas iet viņu vietā? Par viņu algu? Darbs no rīta līdz vēlam vakaram. Varbūt kāds vēlas kļūt par surdotulku? Varbūt tikai vienam bērnam vispārizglītojošā skolā?Pareizi gramatiski runāt un rakstīt ir ļoti grūti iemācīt mūsdienu dzirdīgiem bērniem. Bet vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem cilvēkiem tas ir vēl grūtāk. Kā mums ar ķīniešu rakstību. Ir labs teiciens: pirms kādu nosodi, pamēģini iejusties viņa ādā, jo tu nezini, kam viņš ir gājis cauri. Nu, re- arī man sanāca emociju rosols. Lai visiem laba veselība un iecietīga sapratne vienam pret otru !
Taisnība, tikai es teiktu -ģimenē unLNS. Valsts arī kultivē žestu pārmērīgu pielietošanu.... Skola jau nav lēmēja!
>bijušai studentei 11.10.2017. 18:15:02
Mūsdienās ir piejami ārkārtīgi kvalitatīvi dzirdes aparāti! Normāli nav, ka cilvēks ar tādu problēmu to nezin! Cilvēkam ar pilnu valodu - perfekts salikums!
Diskusija ir par zīmju valodu, nevis direktoru!
Būs kādam personīgi ko "nodarījusi" ! Labākais problēmas risināšanas veids - neslavas celšana! K ā tur bija par to baļķi savā acī????
atbalstu 100% 11.10.2017. 17:28:40
Surdotulks nepalīdzēs, jāmaina attieksme! Kad jāsaņem pensija, tad nedzirdīgais=invalīds. Visos citos gadījumos nedzirdīgais=etniskā minoritāte. Ideja par "nedzirdīgo tautu" Latvijā zeļ un plaukst! Un sākums ir ģimenē un skolā!!!!!
Skolotāji labi. Slikta direktore.
>>>atbilde mammai 11.10.2017. 17:21:38
Tieši tā! Ja mazliet jāpiestrādā, tad tas nav priekš viņiem! Jo zemāks intelekts, jo augstāks pašvērtējums! Vājdzxirdīgie ar aparātu dzird normāli, var sarunāties, bet pensiju saņem tāpat kā nedzirdīgie. Visur atlaides, daudz kas par velti, tāpēc arī tāda attieksme! Vecos laikos vārdu krājums bija, tagad var iztikt, nav ko sevi mocīt! Lai mācētu lasīt, ir jāsaprot, ko lasi. Bet vieglāk meklēt vainīgos citur, piem.,skolotājs. nu nevar ar varu ieliet to gudrību! Ja nedzirdīgs bērns neskatās, viss garām! Un nav runa par mīlēšanu un patikšanu!!!
Sākas problēmas? Nākošas būs skolotājas!!!
Kāpēc Latvijas televīzijā nevar izmantot titrus? Tas arī cilvēki ar pasliktinātu dzirdi labāk saprastu ziņu raidījumus! Ja pareizi saprotu, vājdzirdīgie un nedzirdīgie skolā mācās lasīt, kāpēc viņi to nevar darīt arī ziņu raidījumos? Ja neprot lasīt, varbūt kaut kas skolā jāmaina?!
Valmiera skola laba.Attistiba Centrs. Dzirde Centrs. Valmiera direktors gudrs. Riga skola nav laba. Skolotaja runa nav godigi. Rigas skola pievienot Valmiera skola vajag. Bus godiga
Par slikto=labo skolotāju vājdzirdīgam bērnam 11.10.2017. 15:40:31
Ar bērniem jāstrādā cilvēkiem, kam piemīt bērnu mīlestības jūtas, ir pacietība un izpratne, ko darīt konkrētās situācijās. Ja skolotāja ir apvainojusies uz bērnu, kurš aizver acis un nevēlad viņas mācīto uztvert, tad viņai ātri jāmeklē profesionāla metodiķa palīdzība.Un jāsaprot, ka bērna vecāki nav vainīgi, ja viņa nav spējusi ar kādu situāciju tikt galā.Vecāki nav studējuši pedagoģiju.Viņi audzina iedziļinoties bērna sajūtās.Bērns nav statiska rotaļlieta .Arī viņam ir emocijas.Arī viņš var pagurt/ justies nesaprasts vai garlaikots u.c. Sūdzēties par šādām situācijām ir skolotāja neprofesionalitāte.
Ir saprotamas katra vecāka bažas.Vai Jūs vēlētos savam bērnam ieoperēt vadus galvā, kad pēc laika atkal būtu jāoperē, lai nomainītu nolietoto?Ir neētiski nosodīt viņus! Labāk būtu laiku pa laikam sabiedrību iepazīstināt ar Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāju dr.S.Kušķi.Brīnišķīgu cilvēku un augsti profesionālu un iejūtīgu ārsti.Viņa spēs paskaidrot, kas kuram kurā brīdī vajadzīgs.
Bijusī studente 11.10.2017. 15:09:03
Jā SIVA-ā bija lieliski skolotāji.Bet... programma ārkārtīgi intensīva.Par surdotulkiem mācījās bezdarbnieki un daudzbērnu mātes ap 50.Stipendijas dēļ. Satiku citas grupas vājdzirdīgu meiteni, kura bija mācījusies vispārizglītojošā krievu skolā, bet tagad viņai tika piedāvāts mācīties latviešu valodā( žestu valodu neprot). Manā grupā bija sieviete, kas bija iemanījusies pati nolasīt tekstu nolūpām.Arī mana māsa rudeņos un pavasaros cieta no vājdzirdības.Tāpēc bija spiesta ikdinā pielāgoties, nolasot tekstu no lūpām. Tas nav normāli pieprasīt, lai žestu valodas vietā, vājdzirdīgais būtu" acīm piekalts " runātāja lūpām.Pārējie nepielāgojas šādām s ituācijām.Ja runātājs pagriež galvu un turpina runāt, vājdzirdīgais vairs tekstu neuztver.Un runātājs nezina, ka teiktais jādublē ar prezentāciju attēlu veidā ar drukātu tekstu.
Atbilde"dzirdei" no invalīda 11.10.2017. 14:52:27
Tik tiešām bez SIVA-ā sagatavotajiem(no daudziem diplomu iegūst daži) vienkāršās sarunvalodas surdotulkiem vēl ir ģimenes locekļi, kas apguvuši saskarsmē ar nedzirdīgajiem žestu valodu.Arī SIVA-s koledžā kādu laiku strādāja dzirdīga tulce, kuras kāds no vecākiem ir nedzirdīgs.Strādāja pavirši, kavēja darbu, tulkoja izlases veidā.Kur nespēja pārtulkot, noplātīja rokas vai smējās. Nelaime tā, ka surdotulku darbību administrē Latvijas Nedzirdīgo savienība.Tā ir nevalstiska organizācija.Ar visām no tā izrietošām problēmām.Valstiski nav neviena, kas būtu ieinteresēts apkopot vienuviet un reģistrēt visus profesijas pārstāvjus un izveidot organizāciju, kas ļautu celt šī amta prestižu.Un sniegtu iespējas iegūt profesionālu izglītību.Nevis par paša naudu mācīties nvo rīkotos kursos.Nav spēcīgas arodbiedrības, kas neļautu izdegt vislabākajiem.
Skumji ...... 11.10.2017. 14:31:57
Neviens vēl nav atcēlis rakstveida pārbaudījums nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem bērniem un jauniešiem, izmantojot atbalsta pasākumus, tajā skaitā arī surdotulka palīdzību, izskaidrojot, piemēram, teksta uzdevumu matemātikā. Tas viss izlasāms VISC (valsts izglītības satura centra) mājas lapā. Tikai neizprotamu iemeslu dēļ skolas rada priekšnoteikumus, lai skolēni tiktu atbrīvoti no valsts pārbaudes darbiem rakstveida formā. Augstskolās tāpat - students nožetikulē pāris žestus, surdotulks pus stundu stāsta atbildi uz jautājumu ... Ne velti surdotulki ir "specializējušies" attiecīgās mācību disciplīnās - viens psiholoģijā, cits pedagoģijā, vēl cits vēsturē u.t.t. Pamēģiniet izlasīt un saprast, ko šodienas divdesmitgadnieks jums uzrakstījis telefona īsziņā! Ir šaubas, vai viņš pats saprot, bet pamatskolu pabeidzis sekmīgi, tagad mācās vidusskolā un gatavojas studēt! Ar surdotulkiem mēs Latvijā esam no viena grāvja puses otrā - tagad bez surdotulka palīdzības vājdzirdīgais, kurš tagad pievienojies Nedzirdīgo savienībai, jo tā ir izdevīgāk, neko nevar izdarīt. Skumji ......
Tipiskais latvietis 11.10.2017. 14:31:35
SIVA aģentūras abās prof.apmācības iestādēs ir augstas prasības pret pasniedzējiem, zems to atalgojums un pilnīgi nenormāla attieksme un daudzas ētiskas problēmas un nekārtības sociāli rehabilitējamo apmācībā.Pasniedzēji nav apmācīti darbam ar invalīdiem.Piem., nezina, kā apmācīt efektīvāk nedzirdīgus invalīdus.Prasības nereti ir ļoti drastiskas un programmas daudz apjomīgākas saspiestā laika periodā.Sevišķi grūti fiziski iztyrēt slodzi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un sāpēm.Rehabilitācija veselības uzlabošanai ir tālu no mācību vietas un simboliska.Ja ir piešķirtas dažas masāžas, tad no cita kā jāatsakās.Nekādu papildus aprīkojumu vai pielāgojuma iekārtu nav.Kad es tur mācījos, cietu no redzes problēmām uz nervu pamata.Nokārtot, lai būtu pieejams attēls palielinājumā nebija iespējms.Visu, ko rādīja uz sienad projektors, nevarēju saredzēt.Izmainīt situāciju ne administratīvi, ne pedagoģiski nebija iespējams.Manā grupā bija arī 1 nedzirdīgs jaunietis.No viņa uzzināju, ka surdorulki bieži ir vāji sagtavoti attiecīgajā māc priekšmeta nozarē(piem.elektronikā)un tādēļ no viņiem ir maz jēgas.Lekciju laikā pasniedzējam nav iespēju apstāties un palīdzēt nedzirdīgajam.Ja ko pasniedzējs ir teicis, bet uz tāfeles to nav uzrakstījis, nedzirdīgajam jāpaliek bez šīs informācijas.Taču viņi ir gatavi vairākkārt mācīties vienu un to pašu programmu arkārtoti, ja vēl ir jauni un mērķtiecīgi.Taču biežāk ir citādi.Vieglāk ir meditēt lekcijās, ja ir kādas grūtības.Un to ir daudz.Tās radījuši tie, kas nav invalīdi.Piemēram.Jāmin ka vispārējo priekšmetu skolotājiem (matem.,fizika,angļu val.u.c.) netiek rīkoti kursi(jādomā aģentūra un LM nav ieinteresēti savu izglīt.kadru resursu veidošanā), piem.,"Kā strādāt ar dažādu diagnožu invalīdiem".Nav skaidrs soc.darbiniekiem, kā organizēt jēgpilni klientu dienas režīmu.Kā organizēt saturīgu brīvo laiku.Nav padomāts par atšķirīgajām paaudžu attiecībām.Gados vecākiem klientiem te jāpiecieš jauniešu palaidnības un izlaidība.Surdotulki(vienīgie,kas nav invalīdi)ļori naidīgi iztyrās pret invalīdiem: izsmej tos, traucē naktsmieru, izmanto vēlas paaugstinātu komfortu utt., jo apskauž invalīdus, tāpēc, ka viņiem par ēdināšanu un naktsmītni nav jāmaksā.Izsaka par to atšķirīgu vecumu invalīdiem atklāti naidīgus pārmetumus. Nedzirdīgie veido savas kopienas, jo saprot, ka viņu labsajūta citus neinteresē.Ja dzirdīgie paši viņus uzrunā, tad labprāt kontaktējas un stāsta par savām problēmām.Līdz ar to rodot sev papildus iespējas.Piem., pavadot kopā brīvo laiku(novuss, basketbols u.c.).Es tā nejauši uzzināju, ka vājdzirdīgiem ir mazāk iespēju kā nedzirdīgiem vai kurlmēmiem. Jaunieši uzvedās antisociāli un piedauzīgi.Vidējā paaudze piecieš, vecākie klienti burkšķ pa kaktiem neapmierināti.Darbiniekiem šeit ir visu veidu relaksācija, jo ne par ko nav jāliekas ne zinis.Viņi saņem atalgojumu strādājot netāku no dzīvesvietas. Visu laiku mainās skolu vadītāji.Veci pedagogi bez izpratnes par darbu ar invalīdiem.Abās apmācību iestādēs(soc.rehabilitācijas iestādēs)nav skaidras vīzijas un tādēļ attiecīgas stratēģijas par vēlamajiem mērķiem, rezultātiem utt.Apmācības izriet no tā, ko vēlas LM darbinieki, nevis, kas būru piemēroti un tādēļ atbilstoši katram invalīdam.Smagāk slimajiem pielieto represijas, ja viņi iebilst pret pārāk intensīvo un paaugstinātu prasību piepildīto apmācību programmu, garīgi mazspējīgie pilda vergu darbu veļas mājā diezgan nedrošā darba vidē.Pārsvarā šeit jaunieši ir ar ļoti vāji attīstītu intelektu un spēcīgu ego+slinkumu.Runā atklāti rupjus vārdus , iedzer , uzsmēķē, trokšņo pa naktīm kopmītņu ballītēs.Ēdināšanā daudz ēdiena nonāk miskastē.Nevis tāpēc, ka ir slikri pavāri / vai neprot garšīgi gatavot.Tāpēc, ka negaysīgie apēd vairāk, pārējiem jāēd atšķaidīts ēdiens vai piekusušiem no mācībām jādodas uz pārējām lekcijām ar tukšu vēderu saīgušiem.Ja esi pa naktimācījies, lai paspētu visu apgūt, no rīta vari aizgulējies palikt bez brokastīm.Tās nav pēc skaita izgatavotas. SIVA-ā uz 1 skolojamo(lasīt -rehabilitējamo) ir daudz personāla un tiek izlietots apjomīgs finansējums.Tomēr daudzreiz, šķiet, diezgan nejēdzīgi un neapdomīgi.Un alkoholiķi , garīgi slimie un varmākas šeit nebūtu jāpievilina.Tas ir nonsenss. Patreiz koledžu vada ļoti auksts, aprēķina cilvēks ar akmens cietu sirdi un uz sava ego labsajūtu vērstu domāšanu. Diez vai šādā situācijā, tik drīz sagaidīsim jel kādu situācijas uzlabošanos invalīdu labā!
atbilde mammai 11.10.2017. 14:17:38
Skolotāji ir un prot, bet vajag tos, kuri grib mācīties lasīt no lūpām. Tas taču ir grūti...
Rīgas Raiņa 8. vakara maiņu vidusskolā kopā jaunieši ar dzirdes traucējumiem un viņu dzirdīgie vienaudži. Viss OK :)
Kāpēc Rīgas skolā bēniem tagad nemāca lasīt informāciju no lūpām ? Vai nav skolotāju , kas prot mācīt ?
Par surdotulkiem – zīmju valodas tulkiem - Latvijā praktiski strādā tikai tie cilvēki, kur kāds ģimenē jau izmanto zīmju valodu, kuriem jau bērnībā, dzīves laikā ir bijusi saskarsme ar nedzirdīgiem cilvēkiem. Tā kā pilnigi nedzirdīgu cilveku Latvijā (izteikti smaga (V) pakāpes vājdzirdība jeb nedzirdība 91dB un vairāk) ir ne vairāk kā 2000, tad nav ko brīnīities, ja nav kas grib mācīties par surdotulku.
surdotulks nepalīdzēs, jāmaina attieksme 11.10.2017. 12:24:17
KOMENTĀRS "MAMMAMUNTETIEM.LV" : 19.trolejbusā (Ziepniekkalns) noklausītas sarunas fragments: "Es viņai skaidroju, rādu mācību grāmatu, skaidroju ar žestiem, bet viņa aizver acis un neskatās! Demonstratīvi aizver acis un neskatās! Un nākamajā dienā mamma visiem stāsta, ka skolotāja slikta, neko nepaskaidro, nesaprot nedzirdīgos".
Žurnālistu u.c. "ekspertu" profesionālā nekompetence rada nevajadzīgus asumus, nevajadzīgus savstarpējos apvainojumus VĀJDZIRDĪGU (cilvēks VAR DZIRDĒT ar dzirdes aparāta palīdzību) un NEDZIRDĪGU (cilvēks NEVAR DZIRDĒT ar dzirdes aparāta palīdzību) cilvēku vidū. Īpaši asi savstarpējie apvainojumu lasāmi pēc žurnāla "Likums un Taisnība" publikācijas ar virsrakstu "Vecāki atsakās likt implantus saviem NEDZIRDĪGAJIEM bērniem, veidojot īpašu "nedzirdīgo tautu"" pārpublicēšanu interneta portālos MAMMAMUNTETIEM.LV un JAUNS.LV, kur virsraksts tika nomainīts pret "Vecāki atsakās likt implantus saviem VĀJDZIRDĪGAJIEM bērniem, veidojot īpašu "nedzirdīgo tautu"".

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
1-1=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.