Lietotājvārds
Parole
tas viss tiek darīts, lai jūs - vergi - ceptos savā sulā, bet LIELIE netraucēti darītu savus "darbus"
Lai reāli un sekmīgi ieviestu uz kompetencēm balstītu izglītības satura īstenošanu, skolotājiem nepieciešams viens pret viens - mācību kontaktstundu un metodiski sagatavoties šai stundai-otru stundu. Bet, tas jau katram skaidrs, ka šādu izpratni mums, skolotājiem, nesagaidīt... šī iecere ātri noplauks, jo neviens neaizdomāsies, ka tikai tā- nodrošinot pedagogiem tik pat papildstundas metodiskās sagatavošanās darbam, cik kontaktstundas, ir iespējama šīs programmas patiesa īstenošana. Bez visa šī tā ir lieka enerģijas tērēšana uz nerealizējamām lietām. Bet, tas jau diezgan ierasts...
Tēta Ilgvara teiktais mani pamudināja uzrakstīt šis rindas. Vecie, prom uz nabagmāju, Skolā nesperiet vairs kāju! Nākamgad tās kompetences tikai jaunie mācīs mums. Ārzemēs tās klusi, klusi ir jau noliktas uz dusu, Tikai mums kā jaunums sniegts!
mācos un strādāju 24.09.2018. 13:16:02
Pedagoģiskā praksē skolā ar dzirdes traucējumiem esmu vērojusi mācību stundas, kur vienlaicīgi strādā mācību priekšmeta skolotāja un latviešu zīmju valodas tulks - radās iespaids, ka tulks mācību stundā ir vadošais, tulks bija tas, kurš komunicē un izskaidro skolēniem nesaprasto. Nedrīkstu apgalvot, bet, manuprāt, vismaz puse no mācību stundas pagāja "bakstoties" - skolotāja stāsta, tulks tulko, skolēns nesaprot, tulks skaidro, skolēns joprojām nesaprot, tulks lūdz palīdzību skolotājai u.tml.
Ja gribam sačakarēt bērnus - uz priekšu! 4. klasē jau par vēlu lauzt bērnu.Vajadzēja sākt ar pirmsskolu un pakāpeniski. Bet visumā šī skriešana pakaļ kādai valstij ir amorāla. Mēs esam latvieši ar ar savu sistēmu.Un par ko skolotājam tāda slodze???? Katru vakaru ražot materiālus nākamajai stundai?????
zīmju valodas tulksnnepalīdzēs, jāmaina attieksme 23.09.2018. 09:27:46
19.trolejbusā (Ziepniekkalns) noklausītas sarunas fragments: "Es viņai skaidroju, rādu mācību grāmatu, skaidroju ar žestiem, bet viņa aizver acis un neskatās! Demonstratīvi aizver acis un neskatās! Un nākamajā dienā mamma visiem stāsta, ka skolotāja slikta, neko nepaskaidro, nesaprot nedzirdīgos".
Apnikusi šī bezgalīgā zākāšānās!
Ļoti slikti
Pat padomju laikos bija tā, ka pēc nostrādātiem 25 gadiem skolā varēja iet pensijā, ja gribēja. Man jau ir 27 nostrādāti. Līdz pensijai vēl 15 gadi - mazākais. Ticiet, es labprāt aizietu kaut rīt, bet pensiju neviens nedod. Kā ļaunu murgu domāju par to, ko es varēšu iemācīt bērniem pēc 15 gadiem, nu kaut vai pēc 10...
Atvēru Rīgas skolu portālā "E-Skola.LV" sadaļu - VAKANCES - nekas nav mainījies - vienīgā Nedzirdīgo bērnu skola Rīgā vairāk kā gadu nevar sameklēt zīmju valodas tulku (surdotulku), lai sekmīgi varētu nodrošināt mācību procesu skolā. Latvijas Nedzirdīgo Savienības pārstāvji visās konferencēs, kur man nācies piedalīties, ir uzsvēruši ka Latvijā surdotulku ir pārāk maz. Uz vairāk nekā diviem tūkstošiem nedzirdīgo Latvijā ir tikai 39 surdotulki, no kuriem tikai 17 strādā pilnu slodzi. Jautājums - kā Izglītības Ministrija un saeimas deputāti ir paredzējuši iespēju bērniem un jauniešiem Latvijā iegūt izglītību latviešu zīmju valodā, ja skolā zīmju valodas tulka vieta ir vakanta? Pievienojos VIJAS komentāram - "Kura Latvijas augstskola sagatavo matemātikas, latviešu valodas, ģeogrāfijas u.c. mācību priekšmetu skolotājus mācīšanai zīmju valodā?Kur ņems tik daudz tulkus, lai katrai skolotājai būtu tulks?"
tēti Ilgvar, 21.09.2018. 21:14:39
Latvijā pensionēšanās vecums ir 65 gadi - visiem, arī skolotājiem, medmāsām, ārstiem... Visticamāk, ka tas vēl tiks paaugstināts(demogrāfija!). Nav nevienas likuma normas, kas ļautu atlaist no darba skolotāju, kas sasniedzis 50(vai 40, vai 45, vai 55) gadu vecumu tikai šī vecuma dēļ. Tas būtu darba likumdošanas pārkāpums, kā arī - te jau aizrādīja - diskriminācija pēc vecuma kritērija.
" Тот кто экономит на школах, будет строить тюрьмы." Отто фон Бисмарк
Kompetence (no svešv. vārdnīcas) - Plašas zināšanas, profesionāla pieredze, izpratne kādā jomā. Tātad - visa pamatā ir zināšanas , kuras izprotot un darbojoties kādā jomā cilvēks paliek arvien kompetentāks. Lai skolnieks varētu radoši domāt, darboties pamatā tomēr ir jābūt pamatzināšanām, vismaz eksaktajos priekšmetos. ''It kā jaunais'' - mazāk iekalt, vairāk saprast. Bet reāli tā tak bijis jau gana sen (jau vairāk kā 10 gadus eksāmenos formulas tiek dotas) jāmāk tikai pielietot. Pielietošanas prasmi var apgūt tikai regulāri trenējoties. Skolotājs ar jau savu esošo pieredzi un zināšanām var tikai palīdzēt. Ja skolnieks PATS NECENTĪSIES SĀKT MĀCĪTIES DOMĀT, tad nekāds ''kompetenču pieejā balstīts mācību saturs'' nepalīdzēs. Lielākā kļūda izglītības sistēmā jau sākās tad, kad bērnus ar vairākām nesekmīgām atzīmēm pārcēla uz nākošo klasi. Kāpēc censties, ja necenšoties tāpat eji no klases uz klasi. Rezultātā beidzot vidusskolu dabū atestātu ar kuru var stāties augstskolā , kau vai eksāmenā iegūti 30-40 % (praktiski nesekmīgs gan 5- , gan-desmit ballu sistēmā. Augstskolā uz budžeta vietām tiek vairāk vai mazāk motivēti jaunieši, kuri mācību procesā ieguldījuši savu darbu. Manuprāt, maksas grupās nedrīkstētu uzņemt jebkuru maksāt spējīgu jaunieti. Arī šeit vajadzētu būt robežlīnijai ar kādiem sekmju rezultātiem drīkst kļūt par studentu. Rezultātā, nepārtraukti maksājot un pārliekot eksāmenus, pie tā diploma daļa kaut kā tiek,- bet vai šāds diploms būs līdzvērtīgs patiesi studējoša jaunieša diplomam.
tētis Ilgvars ( nav mans komentārs 20.09.2018. 15:40:02) 21.09.2018. 15:04:50
Es ar cieņu noliecu galvu to pensionāru priekšā , kuri aiziet pensijā tiko ir sasnieguši pesnsionēšanās vecumu!!! Skolotāji veci, stīvi, kliedzoši, mūžam neapmierināti ar pastāvošo iekārtu - žēl skatīties un klausīties, bet tādi ir arī manu bērnu skolā Rīgā. Neticu, ka Saeimā apstiprinātā pāreja uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu kaut ko šajā virzienā darīs
audzinātāja 21.09.2018. 14:06:54
Arī es piederu pie paaudzes, kurai pāri 50. Ir ļoti sāpīgi klausīties un lasīt par "kundzītēm gados", kuras nevar apgūt jaunās kompetences, kuras "aizķērušās skolā", jo citur nav kur iet. Mīļie tautieši un skolotāji! Vai tiešām tik ļoti vajag pazemot otru cilvēku tikai par to, ka viņš vienkārši noveco? Noliecu galvu to "cienījamo kundzīšu " priekšā, kuras ar prieku dodas klasē mācīt bērnus, kuras prot izdomāt stundas- mākslas darbus, lai būtu tās kompetenču pieejas statusā, vai nē.Kuras neskaita stundas, lai palīdzētu skolēniem apgūt mācību vielu, kaut reizēm to izdarīt šķiet bezcerīgi. Mīļie kolēģi! Saudzēsim un cienīsim viens otru un katrs pats sevi, tad arī sabiedrība cienīs mūs. Un vai tiešām kāds domā, ka paliks mūžam jauns?
piektdienis 21.09.2018. 10:45:50
Tas brīdis, kad tev beidzot ataust gaisma, no kurienes radies vārds KOMPIS. Nu no KOMPITENCES taču!
Aborigenius 21.09.2018. 08:04:55
Kurš zina kas ir kompetenču pieejā balstīts mācību saturs un kā šis apzīmējums skan latviešu valodā? Kurš zina kas ir kompetenču pieejā nebalstīts mācību saturs? Kādēļ līdzšinējā pieeja un varbūt arī saturs vairs neder tik ļoti, ka jāmaina? Pagaidām atbildes uz šiem jautājumiem neesmu atradis.
Priede (bet nopietni) 20.09.2018. 21:32:30
Vispārsteidzošākais, kā skolu administrācija - direktori un direktores, pārziņi un pārzines, pat nesagaidījuši Saeimas balsojumu, ne acu nepamirkšķinot jau visu ir pieņēmuši, sagremojuši un jau atraugājuši jauno "saturu" pār sapulcē vai pedagoģiskajā sēdē pedagogu bezspēcībā noliektajām galvām.
Biedri! Reforma, par kuru tik ilgi ir runāts, beidzot ir notikusi!!! Starp citu, kur ir mans mauzolejs , biedri?
No kurienes jums informācija, par ko balso skolotājas? Lūrējāt vēlēšanu kabīnē pa aizkaru šķirbu? Varbūt padalīsities arī, par ko balso skolotāji?
veltījums visām skolotājām 20.09.2018. 18:46:24
Ja balso par klauniem, nesūdzies, ka jādzīvo cirkā.
Naivā! Esmu par 99,99% pārliecināta, ka nekas nav pārdomāts līdz diedziņa. Problēmas un to risinājumi ir tikai ieskicēti. Programmu pārbaude labākajā gadījumā būs uz papīra, ļaunākajā tās būs vienkārši uzrakstītas pēc principa - mēs domājam, ka vajadzētu tā. Metodiskie materiāli, ja tādi būs, labākajā gadījumā būs tikai dažām stundām, pārējos veidosim paši. Apmācību vērtība visai apšaubāma, kā jau viss līdz šim - daudz skaistu vārdu, kuru praktiskā vērtība tiecas uz 0. Gatavojieties kolēģi - slīcēju glābšana atkal būs slīcēju rokās!
Lai sagatavotu vienu kompetenčstundu, vajag vienu astronomisko stundu! Reāli skolotāja darba nedēļa ir vismaz 60 stundas, bet man, piemēram, jau otro gadu maksā tikai par 24 kontakta stundām klasē + 1/2 stundu konsultācijas! Algas likme minimālā (pagājušajā nedēļā saņēmu par augustu - bija 680 EUR).
Hm. Vai tad skolotājiem pensija ir no 50 gadu vecuma? Kam 50, tas jāatlaiž? Nebūs diskriminācija pēc vecuma? P.S. Tētīt, i nepamanīsi, kā pats jau būsi tāds 50+ šrots. ;)
Vai tas nav svarīgi? 20.09.2018. 17:11:25
A par minimālo un maksimālo stundu skaitu un maksimālo skolēnu skaitu klases telpā bez palīgskolotāja, maksu par slodzi, dalīšanu grupas, par atalgojumu kārtību????
Gan jau būs, bet žēl, ka šajā portālā ir informācija, kas neaptver visu īsumā. Speciālā izglītība, interešu izglītība, skola, bet kā ar pirmsskolām. Ceru,ka tur ir viss pārdomāts līdz diedziņam:) un tad saņemsim gan pārbaudītu programmu, gan metodiskos materiālus, gan vērtīgas apmācības utt.
Uz papīra jau viss ir skaisti, bet šaubos, vai reālajā dzīvē viss būs tik vienkārši, vai skolotājas, kurām lielākai daļai ir ap 50 un vairāk, varēs šo jauno saturu ieviest (manies abiem dēliem tikai sporta skolotājs ir ap 30, citas skolotājas 50+). Liela ticamība apgalvojumam, ka reforma tikai Eiropas naudas atmazgāšanas pēc
Kas ir kompetenču pieeja?
Jautājums par zīmju valodu > @Inese, @Vija u.c. 20.09.2018. 15:14:48
Kā var latviešu valodu mācīt zīmju valodā? Manuprāt, tas ir tāpat, kā latviešu valodu mācīt krievu valodā vai citā svešvalodā! Skolēni pratīs izlasīt, bet nesapratīs, ko lasa, nesapratīs vārdu un teikumu jēgu! bet, varbūt, deputāti ir paredzējuši, ka nedzirdīgie un vājdzirdīgie mācīsies mājās - datora ekrānā gluši kā televizorā apakšā tulks, kas visu izskaidro? Murgs kaut kāds
Inese par mācīšanu zīmju valodā - Vijai 20.09.2018. 13:05:16
Viņiem tak vienalga - vairāk nekā puse nekā īsti nejēdz. Šaubos, vai Šadurskis pats apjēdz, kā tas var praksē izskatīties...
Man patīk, ka mani mācīt varēs riktīgi gudrinieki, kuri iepriekš sodīti par finansu afērām.Tas man forši noderēs, lai apgūtu kompetenci matemātikā! Derētu vairāk "pieredzējušu"- kompetentu "skolotāju" arī citos priekšmetos!
Kura Latvijas augstskola sagatavo matemātikas, latviešu valodas, ģeogrāfijas u.c. mācību priekšmetu skolotājus mācīšanai zīmju valodā? Vai katrai skolotājai būs tulks? Kur ņems tik daudz tulkus? „Skolās, kuras īsteno speciālās izglītības programmas bērniem ar dzirdes traucējumiem, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās nodrošināta atbilstoša mācību vide, izglītību var iegūt latviešu zīmju valodā.”

Rakstīt komentāru

Lūdzu norādiet segvārdu!
Lūdzu ierakstiet komentāru!
7-5=
Kļūda!
Maksimālais komentāra garums ir 2000 zīmes. Portāla lietotājs atbild par saviem komentāriem, kas pievienoti rakstiem. E-klase aicina portāla lietotājus ievērot morāles un pieklājības normas, nekurināt un neaicināt uz naidu un diskrimināciju, kā arī iztikt bez rupjībām. E-klase patur tiesības komentārus nepublicēt vai dzēst.